Analiza MMF-a: Ko su najveći dužnici u Bosni i Hercegovini

Oko 80.000 zaposlenih radi u većinski javnim preduzećima. Takvih je 548 u cijeloj BiH, a njihov ukupan dug prešao je 8 milijardi maraka.

“U strukturi dugoročnih obaveza svakako dominiraju dugoročni krediti, dok u strukturi kratkoročnih obaveza imamo značajno učešće poreskih obaveza i obaveza prema dobavljačima što neminovno ima uticaj i na likvidnost realnog sektora”, izjavila je Bobana Čegar iz MMF-a.

Samo dio tog duga odnosi se na onaj prema Upravi za indirektno oprezivanje.

“Naš najveći dužnik duži niz godina je GRAS Sarajevo čiji dug u ovom trenutku iznosi 21,7 miliona KM. Sarajevska pivara je takođe jedna od međutim to se preduzeće nalazi u reprogramu duga”, kazao je Ratko Kovačević, portparol UIO BiH.

GRAS je na drugom mjestu po nivou ukupnog zaduženja. Iza njega se nalazi niz rudnika, a ispred jedino Željeznice FBiH. Trenutni dug ovog preduzeća prema podacima MMF-a prelazi 203 miliona.

“Oko 500 miliona su krediti po osnovu obnove željezničke infrastrukture, nabavka teretnih vagona iz portugalskog kredita i dug prema Poreskoj upravi. Nemoguće je očekivati da Željeznice FBiH prave koridor 5C iz vlastitih sredstava, a da se isti takav cestovni gradi od akciza”, poručio je Enis Džafić, generalni direktor Željeznica FBiH.

Stanje u javnom sektoru je poražavajuće jer preduzećima upravlja partijski, a ne stručni kadar saglasni su stručnjaci.

“Za mene ne bi bilo ništa neobično, naprotiv bilo bi jako afirmativno da jedno neko državno preduzeće vodi inostrani menadžer”, ocijenio je Aziz Šunje, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Ključno je pitanje, da li država ima jednak odnos prema privatnom i javnom?

“Za državna preduzeća nema stečaja, za njih postoje subvencije, državna preduzeća nemaju obavezu da transferiraju dividendu, državna preduzeća mogu računati na fiskalne poticaje”, smatra Anto Domazet, profesor na EFSA.

Malo je privrednih subjekata u BiH koja MMF ocjenjuje kao finansijski zdrava. Među prvih deset nalazi se 5 komunalnihi preduzeća i dvije veterinarske stanice. Najveće zdravo javno preuzeće je Igman Konjic.

 

(Akta)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.