FOND SOLIDARNOSTI

Allah dž. š. kaže: ‘‘Oni koji imanja svoja na Allahovom putu troše liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah će onome kome hoće dati i više. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.”(El-Bekare, 261) Muhammed a.s. kaže: ”Najbolji čovjek je onaj koji koristi ljudima!”

Fond je osnovan da bi se uvidjela solidarnost između ljudi kojima je Svevišnji Gospodar podario mogućnost za pomaganjem drugih ljudi, te pored toga u srce im ulio ljubav prema onima koji su potrebni njihove pomoći. Ova solidarnost se ogleda kroz više vidova pomoći. Tu prvenstveno mislimo na one koji se nađu u teškim životnim neprilikama, bilo da se radi o potrebi za njihovom ishranom, medicinskom pomoći (lijekovima, operacijama,”¦), školovanju njihove djece, nužnim uvjetima za normalan život i slično. Pored navedenog humanitarnog djelovanja, fond je namijenjen za realiziciju i drugih namjenskih vrsta solidarnosti jednih spram drugim. Ovdje za sada mislimo na sredstva koja se već nekoliko godina prikupljaju radi organizovanja podjele bajramskih paketića polaznicima naših mekteba, a ako bude mogućnosti i svim učenicima osnovnih škola.

 

Korisnici fonda

Osobe za koje se utvrdi da im je po mišljenju dvotrećinske većine odbornika u Izvršnom Odboru Medžlisa IZ Kozarac opravdano pomoći iz ovog fonda.

Sve vrste ”solidarnosti” su za sada namijenjene isključivo za kozaračko područje, što ne znači da se neće pomagati i drugi, ali to ovisi od visine prikupljenih sredstava.

Izvršni Odbor Medžlisa IZ Kozarac

Ovaj Odbor sačinjava 10 (deset) odbornika i glavni imam Medžlisa IZ Kozarac. Medžlis je podijeljen na osam regija i iz svake regije u ovaj Odbor dolazi po jedan zastupnik. Odbornici su predlagani i birani sa većinom glasova od strane džematlija iz svih kozaračkih džemata. Pored regionalnih zastupnika u odbor džematlije biraju i još dvojicu imama. Glavni imam se ne bira već je po položaju član.

Način uplate i prikupljači sredstava

Sredstva se uplaćuju na više načina. Blagajnik Medžlisa te svaki imam u Kozarcu ima kod sebe vrijednosne blokove potvrđene pečatom Medžlisa IZ Kozarac. Blokovi su štampani u vrijednosti od 5, 10, 20, 50 i 100 KM. Na svakom bloku se ispisuje ime i prezime donatora, te isto se bilježi i na dio bloka koji ostaje kod prikupljača.

Pored navedenog prikupljanja koje je najviše namijenjeno ljudima koji žive ili su često u Kozarcu Fond se aktivno potpomaže i putem već ustaljene HO Jetimi, preko čijeg računa može biti uplaćen svaki donirani iznos, te putem podračuna MIZ Kozarac (Fond solidarnosti):

za KM račun: 56200780058220735
za DEVIZE račun: 544 300 ”“ 11385460

Opaska pri samoj realizaciji

Naše dobre džematlije su već uvidjele opravdanost ulaganja u ovaj Fond, te je primjetno da se sa velikim entuzijazmom financijski odazivaju i potpomažu ovu hajirli akciju.

Drago nam je istaći da ovaj fond podupire i već navedena HO Jetimi sa svojim osnivačem Mahmutom-Mašom Jakupovićem sa kojim se našlo dosta zajedničkih ciljeva koje ćemo uz zajednički trud, ako Bog da, i realizovati.

Svakako, potporu za samu promociju i plasman ovog fonda u očima šire javnosti našli smo i u svom Ervinu-Å vabi koji se maksimalno trudi da uspijemo u svojim namjerama.

Znamo da će, ako Bog da, kozarac.ba biti sigurno jedna od najboljih reklama Fonda, jer će putem ovog portala svako moći pratiti ulaz, ali i izlaz sredstava iz Fonda.

Ovdje ne želimo biti isključivi tako da neko pomisli da navedene ”pomagače” smatramo jedinima. Svakako, pozivamo sve one koji imaju želje da nas podupru i da nam pomognu u bilo kojem pogledu da to i učine.

PODUPRIMO JEDNI DRUGE DA BI ONIM KOJI NEMAJU BILO LAKÅ E!! Å TO NAS JE VIÅ E TO SMO I JAČI!!!

Napomena

Sva sredstva koja budu prikupljena za podjelu bajramskih paketića bit će isključivo namijenjena za tu svrhu, te ako ih ostane viška bit će ostavljena za sljedeći bajram i podjelu istih, a neće biti korištena u ostale svrhe.

Konkretni planovi

Na osnovu već prikupljenih sredstava odlučeno je da će se u što skorije vrijeme uraditi sljedeće:

-početkom mjeseca Ramazana podijelit će se prehrambeni paketi osobama za koje se utvrdi da bi ih trebalo pomoći namjernicama.

-objavit će se oglas za dodjelu stipendija studentima i učenicima sa područja Kozarca kojima bi trebala financijska pomoć za školovanje. Stipendije će biti u visini od 1000 (hiljadu) KM i bit će dodijeljene tokom mjeseca Ramazana. Osigurana su sredstva za 5 (pet) stipendija, a za više će se razmotriti nakon zaprimljenih molbi.

-uručit će se pomoć osobama kojima bude potrebna financijska pomoć radi liječenja

-podjela bajramskih paketića mektebskim polaznicima, a ako bude sredstava i svim polaznicima osnovnih škola na području Kozarca

Mahsus selam!
Gl.imam:
h. Amir ef. Mahić

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.