Bošnjački poslanici napustili sjednicu

Bošnjački poslanici ne prisustvuju današnjoj raspravi o Nacrtu zakona o prebivalištvu i boravištu u RS-a, čije razmatranje je počelo na sjednici Narodne skupštine RS-a.

Prije dva dana skupštinski zakonadavni odbor je iz prijedloga, preformulirao zakon u nacrt, što znači da će proći redovnu, a ne hitnu proceduru kako je prvobitno predloženo.

Poslanik SDPBiH Behzad Čirkin rekao je danas u izjavi novinarima, nakon što je napustio skupštinsku salu na početku rasprave o ovom spornom zakonu za Bošnjake, da je Kluba poslanika SDA-SDPBiH tražio da se taj zakon povuče s dnevnog reda, jer već postoji na nivou BiH, ali taj prijedlog nisu podržali srpski poslanici.

"Smatramo da se ovdje radi o krupnom kršenju ne samo ustava države BiH, već i RS", rekao je Čirkin.

Naglasio je da je ovo “još jedna farsa aktuelne vladajuće koalicije u RS i nadobudno zamajavanje glasača pred oktobarske izbore”.

"Ovo je još jedan cirkus koji je najmanje potreban građanima RS i čitave BiH, u trenutku kada je BiH i RS bremenito opterećena problemima nezaposlenosti i nedostatka i hljeba i kruha i somuna. Ovdje se vježbaju nacionalni mišići RS u odnosu na ono što je značaj države BiH", rekao je Čirkin.

Prethodno je u parlamentu RS obrazloženje Nacrta zakona o prebivalištu i boravištu u RS na sjednici Narodne skupštine RS-a iznio resorni ministar Radislav Jovičić.

U nacrtu ovog zakonu se tvrdi da su razlozi za njegovo usvajanje sadržani "u potrebi prevazilaženja pravne praznine i trenutne situacije koja je nastala nakon nedonošenja zakona koji bi detaljnije i adekvatnije uredio predmetnu materiju na nivou BiH, kao i u činjenici da je u trenutnoj situaciji građanima Republike Srpske otežano i u nekim slučajevima onemogućeno ostvarivanje osnovnih prava, a čije ostvarivanje je uslovljeno prethodnim regulisanjem građanskog statusa.“

-Predloženim zakonom uređuje se prebivalište i boravište državljana Bosne i Hercegovine i boravište raseljenih osoba u Republici Srpskoj i omogućava sloboda izbora mjesta prebivališta, odnosno boravišta. U vezi s tim propisuje se da državljani mogu imati samo jedno prebivalište, te da je prijavljivanje i odjavljivanje prebivališta, kao i adrese stanovanja obavezno – stoji u ovom nacrtu zakona.

Osim toga, propisuje se način obrade, korištenje i prikupljanje podataka, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka, te zakonom kojim se uređuje centralna evidencija i razmjena podataka.

Također, zakonom je propisana i nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova u postupku prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta državljana, kao i vođenje i održavanje evidencija, način dostavljanja podataka iz evidencija, način korištenja i obrade podataka.

Predsjednik Narodne skupštine RS-a Igor Radojičić je nakon preformulacije zakona rekao da je to još jedna šansa da se u međuvremenu usvoji zakon na državnom nivou, a ako do toga ne dođe, RS će usvojiti entitetski zakon.

(Fena)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.