DISKRIMINACIJA ŽRTAVA U PRIJEDORU U IZVJEÅ TAJU UN-a

Predstavnici Udruženja Prijedorčanki ”Izvor” su se u Banja Luci sastali sa posebnom izvjestiteljicom UN-a o nasilju nad ženama, njegovim uzrocima i posljedicama, Rashidom Manjoo.

Gdja Manjoo je u službenoj misiji u Bosni i Hercegovini, da bi tražila i dobila informaciju o nasilju nad ženama. Izvjestiteljica razmatra različite manifestacije nasilja nad ženama: nasilje u porodici, u društvu i nasilje načinjeno ili ohrabreno od strane države. Izvjestiteljica se ovih dana susreće sa sluzbenicima vlade, aktivistima nevladinih organizacija, ekspertima i žrtvama u Bosni i Hercegovini.

Interesovala su je silovanja u ratu i poslijeratni odnos vlasti prema tim žrtvama, ali i civilnim žrtvama uopšte. Posebno zanimanje je imala za policijske zabrane i prijetnje udruženjima žrtava od strane lokalne vlasti u Prijedoru.

Predstavnici ”Izvora” su izvjestiteljicu detaljno informisali o zabrani komemoracije za 266 ubijenih i nestalih prijedorskih žena i djevojčica. Gdja Manjoo je već bila upoznata sa napadom na kancelariju ”Izvora” i na pritiske od strane lokalne vlasti u Prijedoru te je tražila više detalja o tome.

Za očekivati je da će dio onoga što je saznala o tretmanu žrtava i građana nesrpske nacionalnosti u Prijedoru ući i u izvještaj koji će posebna izvjestiteljica UN-a sačiniti po završetku misije u BiH.

Gdja Manjoo je uputila predstavnike ”Izvora” kojim međunarodnim tijelima treba uputiti žalbe vezano za ovogodišnje atake lokalne vlasti u Prijedoru na osnovna ljudska prava, kao što su pravo na javno okupljanje, izražavanje i sjećanje na žrtve.

Press Izvora

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.