Oslobađanje od vatre

 

Mi smo braćo i sestre, evo već drugi dan u posljednjoj trećini ovogodišnjeg ramazana, za koju naš Poslanik, imam svim poslanika i inša-Allah naš šefaadžija na Sudnjem danu, Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kaže: Njegova posljednja trećina je oslobađanje od vatre!”

Zato budimo svejsni vrijednosti ovih dana mubarek ramazana i provedimo ih u istinskoj pokornosti Allahu, subhanehu ve te'ala, kroz izvršavanja svih Njegovih naredbi i ukrasimo ih onim sa čime ih je ukrašavao naš Poslanik, naš učitelj, prvak i uzor!

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je u posljednjoj trećini raamazana pojačano ibadetio, što potvrđuje predaja koju bilježe imami Buharija i Muslim:

Prenosi Aiša, radijallahu anhu, da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi došla zadnja trećina ramazana, smotao svoju postelju, tj. ne bi se primicao ženama, noći bi provodio u ibadetu i budio bi svoje ukućane (radi činjenja ibadeta)! (Buharija i Muslim)

Pored teravije koju je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, redovno klanjao, u zadnjih deset dana Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, bi klanjao u zadnjoj trećini noći Salatu-t-tehedždžud.

Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je kako stoji u Sahihu, po predaji Ebu Huzejfe, radijallahu anhu, jedne noći na kijamu tako dugo učio da je na jednom rekatu proučio čitavu Suru El-Bekare, Suru Ali ‘Imran i Suru En-Nisa’ (105 stranica), a učeći ajete u kojima se spominje prijetnja, zastao bi moleći Allaha, subhanehu ve te'ala, da ga sačuva od nje. Kada su sklanjali dva rekata, došao je Bilal ibn Rebah, radijallahu anhu, da najavi skori dolazak sabaha!

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nije izostavljao Salatut-tehedždžud ni kada je bio bolestan ili prekomjerno umoran, pa bi u tim situacijama klanjao sjedeći.

U dva Sahiha stoji predaja da je Džibril dolazio kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, svakog ramazana i po jednom ga preslušavao Kur'an, da bi posljednje godine to učinio dva puta.

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je u svakom ramazanu činio i'tikaf deset dana, dok je u godini u kojoj je preselio bio u i'tikafu dvadeset dana! (Buharija)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je sve do smrti prakticirao i'tikaf, što su činili i njegovi ashabi, kao i selef salih (dobri potomci). Potvrda tome su riječi Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhu: „Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je provodio u i'tikafu posljednjih deset dana ramazana!“ (Buharija) A u drugoj predaji stoji: „Oživio bi noći, budio čeljad, trudio bi se i odložio bi svoj ogrtač.“ (Buharija i Muslim)

Aiša, radijallahu anha, prenosi da se intenzitet ibadeta Muhammeda, sallallahu alehi ve sellem, pojačavao zadnjih deset dana: Rekla je Aiša, radijallahu anha: „Prvih dvadest dana (ramazana) je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, miješao namaz i spavanje, a kada bi došlo zadnjih deset dana, on bi složio i odložio svoj ogrtač!“ (Ahmed)

U jednoj predaji stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, budio Fatimu i Aliju, radijallahu anhuma, uveče govoreći im: “Zar nećete ustati i klanjati?” (Buharija i Muslim) i budio je (Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem) Aišu, radijallahu anha, kada bi završio tehedždžud, a prije nego što bi klanjao vitr.

U Muvettau stoji, da je Omer ibn Hattab, radijallahu anhu, klanjao dobar dio noći, pa kada bi došla polovica noći, budio bi svoju porodicu govoreći im: „Namaz, namaz, i proučio bi ovaj ajet: Naredi svojoj čeljadi da obavlja namaz i ustraj u tome!… ( Ta Ha, 132.)

Kaže Allah, dželle še’nuhu, u Suri El-Kadr:

“Mi smo ga spustili (objavili) u Noći Kadr, a šta ti misliš šta je to Noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci; meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane! ” (El-Kadr, 1-5)

Noć Kadra je vrijednija od 83 godine i četiri mjeseca, pa ko od nas ne želi iskoristiti ovu noć?!

Onaj ko provede Noć Kadr, u ibadetu, bit će mu oprošteni prošli grijesi, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Buharija:

Ko provede Noć Kadr čvrsto vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, biće mu oprošteni prošli grijesi! (Buharija)

Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nam preporučuje da tražimo Noć Kadra u zadnjih deset noći ramazana: Prenosi Aiša, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao:

Tražite Noć Kadr, u neparnim noćima posljednjih deset noći ramazana! (Buharija)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govoreći o ramazanu, kazao: U njemu je noć koja je vrijednija od hiljadu mjeseci. Kome bude uskraćeno dobro u njoj, uistinu je od onih koji su uskraćeni! (Ahmed)

Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu, je rekao: Neki ashabi su u snu vidjeli da je Lejletu-l-Kadr u zadnjih sedam noći ramazana. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, im je rekao:  Pokazan mi je vaš san. Istina je da je ona (Lejletu-l-Kadr) sakrivena u zadnjih sedam dana, pa ko je bude istraživao neka je iščekuje u zadnjih sedam noći. (Buharija)

Ubade ibn Semh, radijlallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, izašao jednom prilikom da obavijesti ashabe o Lejletu-l-Kadru, pa su se dva muslimana posvađala, na što je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: Izašao sam da vas obavijestim o Noći Kadr, pa kada su se dva muslimana posvađala i dignuto je od mene znanje o njoj. Možda je to dobro po vas, nadam se, ali tražite je u dvadeset i devetoj, dvadeset i sedmoj i dvadeset i petoj noći. (Buharija)

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nas podstiče da se u toj noći obraćamo dovom svome Gospodaru i od Njega tražimo oprosta.

Rekla je Aiša, radijallahu anha, Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.: Poslaniče, ako doživim Noć kadr, šta ću u njoj govoriti? Rekao je: Reci: Gospodaru, Ti si Taj Koji oprašta, voliš oprost, pa mi oprosti!

Braćo i sestre! Provedimo ovih nekoliko preostalih dana i noći mjeseca ramazana u ibadetu i tragajmo za Noći Kadr, nadajući se Allahovoj, dželle še’nuhu, milosti, oprostu grijeha i džennetima koji su nam obećani! Izvršimo obavezu sadekatu-l-fitra, kako bi na taj način od posta odstranili eventualne nedostatke i kako bi post bio uzdignut Allahu, subhanehu ve te'ala! Budimo iskreni u našem vjerovanju i natječimo se u dobru tokom!

Gospodaru, podari pobjedu svim ugroženim i obespravljenim muslimanima, ne iskušavaj nas s onim što nećemo moći podnijeti, učini nas od onih koji se iskreno kaju za učinjene grijehe, primi od nas post, namaze i ostala dobra djela, budi nam milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u Džennetu društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!

 

(Muderis)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.