ZAHTJEV PREDSJEDNIKU IZETBEGOVIČU

Zbog odluke Pretresnog vijeca u predmetu Radovan Karadžić Odbor za obilježavanje 20. godišnjice stradanja nevinih ljudi u općini Prijedor uputio je zahtjev predsjedavajućem Predsjedništva Bosne i Hercegovina Bakiru Izetbegoviću. U prilogu je sadržaj upućenog dopisa.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine
N/R predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića

ZAHTJEV
za reagovanje po odluci Prvostepenog vijeća ICTY-a u predmetu Radovan Karadžić

Uvaženi Predsjedniče,

Obraćamo Vam se sa molbom da u ime države Bosne i Hercegovine podnesete zahtjev za preispitivanje odluke Prvostepenog vijeća III ICTY u predmetu Radovan Karadžić od 28.juna 2012.godine. Molimo da zahtjev uputite Predsjedniku Trbunala kako bi to rezultiralo razmatranjem odluke Prvostepenog vijeća od strane Žalbenog vijeća ICTY-a.

Po pravilu 108bis Pravilnika Tribunala: ”Država na koju direktno utiče interlokutorna odluka pretresnog vijeća može u roku od petnaest dana od dana donošenja odluke podnijeti zahtjev za njeno preispitivanje od strane Žalbenog vijeća ukoliko se ta odluka bavi pitanjima od opšteg značaja koja se odnose na ovlaštenja Suda.”

Molimo da naglasite Predsjedniku Tribunala važnost da se pitanje genocida počinjenog 1992.godine treba utvrditi pred ICTY-om u jednom pravičnom i cjelovitom postupku a ne da se u ovoj fazi sudskog procesa odustane od te tačke optužnice. Žrtvama je bitno da svi predloženi dokazi od strane Tužilaštva budu predočeni Sudu ali i javnosti bez obzira na krajnji ishod suđenja.

Odluka od 28.juna 2012. od strane Pretresnog vijeća je neočekivana jer su u ranijem odlučivanju po istoj tački u drugim predmetima prvostepena vijeća prihvatala dokaze Tužilaštva za tačku genocida u više bosanskih općina 1992.godine. U međupresudi u predmetu protiv Slobodana Miloševića 2004.godine Pretresno vijeće ICTY-a smatra: ” da ima dovoljno dokaza da je postojao udruženi zločinački poduhvat, koji je uključivao članove rukovodstva bosanskih Srba, čiji su cilj i namjera bili da se bosanski Muslimani djelimično unište kao grupa i da su njegovi učesnici izvršili genocid u Brčkom, Prijedoru, Sanskom Mostu, Srebrenici, Bijeljini, Ključu i Bosanskom Novom.”. Sudija O-Gon Kwon je tada imao izdvojeno mišljenje u toj Odluci za Miloševića a sada je on predsjedavajući Pretresnog vijeća u predmetu Karadžić.

Nažalost oni koji negiraju ratne zločine u Bosni i Hercegovini iskorištavaju ovakve zbunjujuće odluke ICTY-a i otežavaju procese suočavanja sa prošlošću i prevazilaženje posljedica rata.

Tražimo da pored pisma podrške glavnom tužiocu Sergeu Brammertzu uputite u ime države Bosne i Hercegovine zahtjev Predsjedniku ICTY-a Theodoru Meronu da Žalbeno vijeće razmotri tačku optužnice za genocid u sedam općina u predmetu Radovan Karadžić.

Srdačan pozdrav iz Prijedora

Odbor za obilježavanje 20.godišnjice stradanja nevinih ljudi u općini Prijedor

Odbor čine predstavnici osam organizacija:
Udruženje Prijedorčanki ‘’Izvor’’
Udruženje logoraša ‘’Prijedor 92’’
Udruženje logoraša Kozarac
Udruženje građana ‘’Optimisti 2004’’
Udruženje žena ‘’Mostovi prijateljstva’’
Udruženje žena ‘’Srcem do mira’’
Udruga za povratak ‘’Hrvatski dom’’
Udruženje građana ‘’Behar’’

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.