Najobimnija kolekcija o opsadi Sarajeva online od 5. aprila

U četvrtak, 5. aprila 2012. godine, u organizaciji Konzorcija FAMA International, Internacionalnog teatarskog festivala MESS, Obrazovanje gradi BiH i Inicijative mladih za ljudska prava BiH, bit će promovirana virtuelna FAMA-kolekcija koja se smatra najvećom svjetskom nezavisnom kolekcijom multimedijalnih projekata o opsadi Sarajeva (1992-1996) i dešavanjima u vezi sa raspadom Jugoslavije (1991-1999).

Kolekcija predstavlja novi pristup dokumentovanju činjenica i dokaza te mapiranju uzroka i posljedica događaja uobličavanjem u formu pristupačnu širokom spektru publike. Nakon prezentacije 5. aprila 2012., sve će putem interneta biti dostupno cijelom svijetu i na engleskom jeziku.

"Metodologija mapiranja, dokumentovanja dokumenata i dokumentarne animacije je pokrenuta i razvijena tokom prikazivanja nekih od najsloženijih događaja u periodu 1991.-1999. (opsada Sarajeva, pad Jugoslavije, Dejtonski mirovni sporazum, historija i nastanak Kosova, genocid u Srebrenici), a sada će biti predstavljena u digitalnoj formi na internetu u svrhu edukacije regionalnih i globalnih korisnika i masovne upotrebe", istakao je Miran Norderland, autor virtualne FAMA-kolekcije i vođa projekta, naglašavajući da je ovim projektom FAMA-kolekcija u jedinstvenoj poziciji da osigura očuvanje integriteta činjenica i omogući mapiranje uzroka i posljedica u tehnologiji modernog vremena.

Nastajala u proteklih dvadeset godina, kolekcija je prva na svijetu, najobimnija i najobuhvatnija govorna historija o iskustvu preživljavanja opsade Sarajeva 1992.-1996. koja sadrži ukupno 60 sati videomaterijala u vidu intervjua, videomaterijala snimanih uživo i tematskih videokompilacija.

Također, kolekciju čine i anketa o preživljavanju ‘92.-‘96. sa odgovorima na 31 pitanje 4.637 pojedinaca iz svih gradskih četvrti tokom opsade, više od 10.000 tekstualnih podataka koji se odnose na iskustva i događaje u razdoblju 1991.-1999., preko 3.000 vizuelnih podataka (fotografije, videomaterijali, crteži, animacije, detaljne mape, ilustracije), koji predstavljaju različite događaje i teme: od raspada Jugoslavije do opsade Sarajeva, od pregovora za potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma do historije i nastanka Kosova te genocida u Srebrenici.

"Proces digitalizacije je trajao oko 18 mjeseci, pri čemu je napravljena baza podataka gdje je svaki poseban dokument arhiviran, kodiran i tagovan", objasnio je Davor Vidović, voditelj programerskog tima.

"Dizajnirana je web-stranica koja će svečano početi rad 5. aprila 2012. u 22 sata, bit ažurirana novim informacijama, a korisnici mogu postati akteri/dio historije opsade Sarajeva, jer će im biti omogućeno da ispričaju svoju priču o opsadi", najavio je Vidović.

"Banka znanja FAMA-kolekcije predstavlja dokaz da čovjek može izgraditi umjetnost življenja čak i nakon nestanka svega poznatog, i zadržati osnovne ljudske vrijednosti uprkos odsustvu svega neophodnog", zaključio je Norderland objašnjavajući suštinu ovog projekta koji, kao spoj 20 godina istraživanja, činjenica i znanja u formatu 21. stoljeća ostaje generacijama kao jedinstveno edukacijsko sredstvo.

Virtuelna FAMA-kolekcija će biti predstavljena 5. aprila 2012. dok će autori kolekcije donirati njen sadržaj projektu "Muzej opsade Sarajeva – Umijeće življenja 1992.-1996. – FAMA-kolekcija", koji će građanima prvi put biti predstavljen metodom 3D mapiranja u 21 sat u parku Hastahana na Marijin-Dvoru.

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.