Džuma…

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

“Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i sve zna!“ (El-Bekare 268.)

 

Darežljivost je jedna od najvažnijih osobina ummeta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, osobina koja treba da dođe posebno do izražaja u ovom vremenu opće ekonomske krize, koja je zahvatila i našu zemlju. Ovo je braćo i sestre vrijeme u kojem darežljivci pokazuju svoju darežljivot, kroz pomoć onima kojima je ona potrebna i vrijeme u kojem socijalno ugroženi trebaju da budu skromni i zahvalni kako institucijama, tako i plemenitim pojedincima, koji im pomažu.
 
Svi mi braćo i sestre, a posebno oni koji traže pomoć, a ne zaslužuju je jer su sposobni za rad, treba da imamo na umu riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji bilježi imam Buharija, a prenosi ih Hakim bin Hazam, radijallahu anhu:  „Gornja ruka (ona koja daje) je bolja od donje ruke (koja prima)!“ (Buharija)
 
Allah, subhanehu ve te'ala, u 39. ajetu Sure Sebe’ obećava mu'minima koji ulažu svoje imetke na Njegovu putu, lijep svršetak i nagradu:

“Reci: “Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će to nadoknaditi i On najbolje opskrbljuje.”
 
Braćo i sestre, kada imamo na umu ove Allahove, subhanehu ve te'ala, riječi, onda se trebamo natjecati u dobročinstvu, jer On dobročinstvo nadoknađuje još na dunjaluku, a na Ahiretu je nagrada trajna.

U Kudsi hadisu koji bilježe imami Buharija i Muslim, stoji:
 
Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Rekao je Uzvišeni Allah: „Udijeli čovječe, udijeliću ti!“ (Buharija i Muslim)

Kako je lijepo obećanje Allaha, subhanehu ve te'ala, Koji na dobročinstvo Svojih iskrenih robova uzvraća Svojim dobročinstvom, pa trudimo se da budemo od onih kojima na dobro uzvraća njihov Stvoritelj!

U hadisu koji bilježe imami Buharija i Muslim stoji: 
 
Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Nema dana u kojem osvanu robovi, a da dva meleka ne siđu i jedan ne kaže: „Allahu, daj darežljivcu ostatak imetka!“ I drugi kaže: „Allahu, daj škrtici propast!“ (Buharija i Muslim)
 
Zato budimo darežljivci, za koje meleki uče dove za povećanje imetka! Blago onima za koje dovu čine meleki, koji nemaju prohtjeva i želja, već samo služe svome Gospodaru!

Dijeljenje braćo i sestre, treba da bude umjereno, kako darežljivac ne bi sve podijelio i ostao bez opskrbe.
 
Prema tome, dužni smo naći mjeru u dijeljenju, kao što stoji u 29. i 30. ajetu Sure El-Isra’:

“Ne drži ruku svoju stisnutu, a ni posve otvorenu, da ne bi prijekor zaslužio i bez ičega ostao,“ „Gospodar tvoj pruža obilnu opskrbu onome kome hoće, a i ograničava je, jer zna i vidi robove Svoje.“
 
Na drugoj strani prokleti šejtan čovjeka plaši neimaštinom, kao što stoji u 268. ajetu Sure El-Bekare:

“Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i sve zna!“
 
Braćo i sestre, većina nas smo imali priliku da se u našim svakodnevnim životima osvjedočimo u istinitost ovih Allahovih, subhanehu  ve te'ala, riječi, kada nam se ono što smo bez kalkulacija dali višestruko vraćalo i kada nam je propadalo ono što nam je bilo žao dati i propadalo je još više od toga…

Kaže Omer ibn El-Hattab, radijallahu anhu: „Čuo sam da će se dobra djela natjecati i da će sadaka kazati: „Ja sam najbolja od vas!“
 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio najljepši primjer darežljivosti, što potvrđuje slijedeća predaja:

Upitao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Aišu, radijallahu anha, šta je ostalo od ovce koju su zaklali, pa je ona odgovorila: „Nije ostalo ništa osim plećke!“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: „Ostalo je sve osim plećke!“ (Muslim)
 
Najbolja sadaka je da vjernik dijeli kada je zdrav, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Muslim:

 Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu.: „Došao je čovjek kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: „Allahov Poslaniče, za koju sadaku je najveća nagrada?“ Reče: „Da daješ sadaku dok si zdrav i potreban, bojiše se siromaštva i nadaš bogatstvu. Ne odgađaj, pa kada dođe duša u grkljan, da kažeš: „Ovo je ovome, a ovo ovome!“ a sve svakako ostaje drugima.“ (Muslim)

Slijedeći hadis je bio poticajem velikom broju naših plemenitih predaka, koji su se natjecali u uvakufljivanju svoje imovine, u pravljenju mostova, puteva, hanova, hajr česmi, kalemljenju voća i slično: 
 
Prenosi Džabir bin Abdullah, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallhu alejhi ve sellem, rekao: „Ko iskopa bunar, ne napije se niko od ljudi, džina ili ptica, a da ga Allah neće nagraditi na Sudnjem danu!“ (Ibn Madždže)

Pred pohod na Tebuk, dolaze Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ashabi i donose imetak za opremanje vojske, tako da Omer ibn El-Hattab, radijallahu anhu, i Osman ibn Affan, radijallahu anhu, donose polovicu svoga imetka, a Ebu Bekr Es-Siddik, radijallahu anhu, donosi sav svoj imetak. Kada ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao šta je ostavio svojoj porodici, Ebu Bekr, radijallahu anhu, je rekao: „Ostavio sam im Allaha i njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem!“ Allah se smilovao Ebu Bekru, radijallahu anhu, čiji iman je bio snažniji od imana svih ashaba!

Braćo i sestre, napajajmo sa čistih izvora: Kur'ana, sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prakse ashaba, te najbolje generacije muslimana i prakse naših dobrih predaka, Bošnjaka i natječimo se u dobročinstvu, ne plašeći se siromaštva, niti prijekora prijekornika!

Gospodaru, učvrsti nas na putu islama, ne iskušavaj nas sa onim što nećemo moći podnijeti, učini nas od onih koji su darežljivi, uputi našu djecu i naše potomke i učini ih časnim pripadnicima ummeta, budi nam milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u džennetu, društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!
 
(Nezim Halilović Muderris)
 

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.