Umjetnost spajanja srca

Na umijeće spajanja srca nam je ukazao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tokom svoje poslaničke misije, a također i oni koji su odgajani pod njegovim budnim okom i oni koji su nakon njih slijedili njihov put u tome. Navest ćemo nekoliko načela na kojim počiva ova umjetnost.

1. Savlađivanje srdžbe

Rekao je Uzvišeni: "koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju. Allah voli dobročinitelje." (Ali Imran 134.). Tri su stepena savlađivanja srdžbe: početni, srednji i stepen prethodnika u stjecanju dobra.

– Prvi stepen je stepen onog kome se loše učini pa se on suzdrži i ne izlaže se nikakvom negodovanju: “ koji srdžbu savlađuju.”

– Drugi stepen je stepen onog ko učini dobro i ljudima praštaju. Takav ode onome ko mu je loše učinio i kaže mu: Allah ti oprostio.

– Treći stepen je stepen onog ko poveća dobro: “Allah voli dobročinitelje.”

Takav ode u posjetu onome ko mu je loše učinio, odnese mu kakav poklon i rukuje se s njim. Zabilježeno je da je sluga Haruna er-Rešida donio ibrik s vrućom vodom da usluži halifu, ali ibrik pade na halifinu glavu, glavu vladara svijeta. Halifa se naljuti, a sluga, koji je bio pronicljiv, mu reče: "…koji srdžbu savlađuju." Halifa reče: "Savladao sam srdžbu." Sluga reče: "…i ljudima praštaju." Na to halifa reče: "Oprostio sam ti." Zatim sluga ponovo reče: "Allah voli dobročinitelje." Našto halifa reče: "Idi, slobodan si u ime Allaha."

2. Otklanjanje zlobe i mržnje…

U bici "Na devi" suočili su se Aiša, Talha, Zubejr i drugi ashabi, radijallahu anhum, na jednoj strani, sa Alijom i nekoliko ashaba učesnika Bedra, radijallahu anhum, na drugoj strani. Neko reče Amiru eš-Ša'biju: "Allahu ekber! Ashabi se sukobe mačevima a niko od njih ne bježi od drugog?!” a on reče: “O stanovnici Dženneta, bojte se Allaha i stidite se jedni drugih!" Kada Talha bi ubijen u bici, a bio je u skupini koja je bila Alijin protivnik, Alija siđe sa svoga konja, ostavi mač, kleknu pored Talhe, pogleda ga i reče: "Teško mi je, Ebu-Muhamede, da te gledam u tom stanju, ali molim Allaha da nas učini od onih za koje je Uzvišeni rekao: "I mi ćemo zlobu iz njihovih grudi istisnuti, oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti." (El-Hidžr, 47.)

Pogledaj u ovaj divan primjer, u ovu čistotu, oni su u boju ali i pored toga Alija privija u zagrljaj Talhu i podsjeća ga da će s njim sjediti u Džennetu. Ovaj primjer nam ukazuje na to da su ashabi ipak bili ljudi, nisu ni jedan dan bili meleci, ali su bili najdivniji primjer čovječnosti.

3. Žrtvovanje ugleda i imetka na Allahovom putu

Ebu-Damdam bi klanjao noću, a zatim upućivao Allahu dovu: "Moj Allahu, ja nemam imetka da ga dijelim na Tvome putu, niti tijelo da se borim radi Tebe, ali imam da udijelim svoj ugled koji su skrnavili drugi muslimani. Moj Allahu, onoga ko me je grdio ili psovao ili mi nepravdu učinio ili me ogovorio, učini mu to iskupom!”

Prenosi se da je jednog dana Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao na dijeljenje sadake pa je ustao Ulbe ibn Zejd i rekao: "Allahov Poslaniče, podstičeš na dijeljenje sadake a ja ne posjedujem ništa osim svoje časti, udjeljujem je onome ko mi je nepravdu učinio." Slijedećeg dana dođe Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i reče: "Gdje je Ulbe ibn Zejd ili gdje je udjeljitelj svoje časti, Allah je od njega primio."

Ovo je udjeljivač svoje časti, a takvi trebaju da budu pozivači u Allahovu vjeru, žrtvujući svoju krv, čast i imetak za nju.

4. Strpljenje na tuđim greškama

Zabilježeno je da je Hasanu el-Basriju došao jedan čovjek i rekao: "Ebu-Seide, ta i ta osoba te ogovorila.” Hasan mu dade zdjelu hurmi te mu reče: “Idi mu i reci: ‘Dao si mi svoja dobra djela a ja ti zauzvrat dajem zdjelu hurmi!"

Prenosi se da je Musa, alejhis-selam, rekao: "Gospodaru, uslišaj mi nešto!” Allah reče: “A šta to, o Musa,” a On najbolje zna šta je to. Musa reče: “Molim Te da me sačuvaš od jezika ljudi.” Na to Allah reče: “Musa, tako Mi Moje Slave i Uzvišenosti, to nisam Sebi svojstvenim učinio, Ja ih stvaram i opskbljujem a oni Me psuju i grde!"

Čovjek, to slabo, prezreno, bijedno stvorenje psuje Allaha!?

Slava neka je Uzvišenom, Jedinom, Koji nije rodio niti je rođen, niti Mu išta ravno ima.

U “Sahihu” imama el-Buharija, rahimehullah, se navodi od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Rekao je Uzvišeni Allah: ‘Grdi Me sin Ademov, a ne priliči mu da Me grdi, i u laž Me utjeruje a to mu ne priliči! Što se tiče grdnje to su njegove riječi da Ja imam sina a što se tiče utjerivanja u laž to su njegove riječ: ‘Neće me ponovo stvoriti kao što me je prvi put stvorio."

Pa kako da mi budemo sigurni od psovanja kada pojedini psuju Uzvišenog!?

5. Samoobračun

Ustao je jedan čovjek u Mesdžidul-Haramu pred Ibn-Abbasom, radijallahu anhu, i počeo da ga psuje pred ljudima, a on oborio svoju glavu. A ovaj nastavi sa grdnjom učenjaka kakvog na dunjaluku nema ravnog, te on podiže svoju glavu i reče: "Zar me psuješ a ja posjedujem tri lijepe osobine?” Reče: “A koje su to?”

– Tako mi Allaha, ne spusti se na zemlju kiša, a da se ja ne obradujem i zahvalim Allahu na tome, mada ne posjedujem ni deve ni ovce.

– A druga?

– Ne čujem ni za jednog pravednog kadiju, a da ne zamolim Allaha za njega u njegovoj odsutnosti, mada nemam kod njega ni jedan spor.

– A treća?

– Nisam razumio ni jedan ajet iz Allahove Knjige, a da nisam poželio da ga muslimani razumiju kao i ja.

Ovo su osobine koje su bile svojstvene ashabima koji su odgajani u vremenu poslanstva, a i onih koji su se poveli za njima. Oni su bili umjetnici u spajanju srca.

Neka je Allahov blagoslov i mir na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na njegove ashabe i sve one koji se povedu za njim do Sudnjeg dana.

(Prema knjizi "Džusurul-mehabbe" šejha Aida el-Karnija)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.