ICTY:Rasim Delić osuđen na tri godine zatvora

Bivši komandant Armije BiH osuđen danas pred Haškim tribunalom na tri godine zatvora za zločine koje je počinio odred “El Mudžahid”, čiji su pripadnici bili strani dobrovoljci muslimani, poznati pod nazivom “mudžahedini”, u centralnoj Bosni od juna 1993. do septembra 1995. godine.

On će ostati u protvorskoj jedinici, u kojoj je do sada proveo 488 dana.

 

Delić je jedan od najviših vojnih zapovjednika kome se sudi pred ICTY po optužbama za odgovornost nadređenog za krivična djela ubistva i okrutnog postupanja.

U optužnici je navedeno da je optuženi vršio komandu i imao efektivnu kontrolu, između ostalog, i nad odredom “El Mudžahid”, kao dijelom Trećeg korpusa Armije BiH.

Tužilaštvo ICTY navodi da Delić nije preduzeo potrebne i razumne mjere da kazni pripadnike odreda “El Mudžahid” koji su u junu 1993. pogubili zarobljene civile i vojnike bosanske Hrvate u selima Maline i Bikoši, općina Travnik, u centralnoj Bosni.

Žrtve su bila 52 pripadnika vojske bosanskih Srba koji su zarobljeni u Vozući 11. septembra 1995. godine.

Suđenje je počelo 9. jula 2007. godine, a Tužilaštvo je završilo glavno izvođenje dokaza 10. februara 2008. godine, nakon što je pozvalo 52 svjedoka.

Tokom izvođenja dokaza tužilaštva, Pretresno vijeće je održalo dva pretresa o dokazima u Sarajevu na Sudu BiH.

Ti pretresi bili su prvi koji su održani izvan sudnica ICTY u Hagu. U februaru 2008. godine Pretresno vijeće je oslobodilo Delića optužbi za silovanje, u skladu s pravilom 98bis, u skladu s kojim sudije mogu odlučiti da li postoji osnova za osudu po svim tačkama, ili po bilo kojoj tački navedenoj u optužnici nakon što tužilaštvo izvede svoje dokaze.

Pretresno vijeće je bilo mišljenja da postoji osnova za osudu Delića po ostalim tačkama: za ubistvo i okrutno postupanje. Izvođenje dokaza odbrane je počelo 4. marta i trajalo je do 21. aprila 2008. godine. Odbrana je pozvala 11 svjedoka, a Pretresno vijeće je pozvalo jednog svjedoka.

Završne riječi su održane 9. i 10. juna 2008. godine, kada je tužilaštvo zatražilo da Deliću bude izrečena kazna od 15 godina zatvora, a odbrana oslobađajuću presudu.

Danas je izrečena prvostepena presuda, a konačnu presudu Deliću će naknadno donijeti Apelaciono vijeće ICTY.

 

(Sarajevo-x)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.