Dodikove tvrdnje nisu tačne

Ured visokog predstavnika u BiH (OHR) danas je demantirao optužbe pre­mi­jera Re­pu­bli­ke Srpske Mi­lo­rad Do­dik u kojima se tvrdi da je po na­lo­gu prvog za­mje­ni­ka vi­so­kog pred­sta­vni­ka Ra­ffi­a Gre­go­ri­a­na naređena istraga Agen­ci­je za is­tra­ge i za­šti­tu BiH (SIPA) o iz­gradnji zgra­de Vlade RS-a, zgrade RTV do­ma i pri­va­ti­za­ci­je “Te­le­ko­ma Srpske”.

“Jedini što imamo reći je da to nije tačno“, rekao je portparol OHR-a Oleg Milišić komentirajući Dodikove tvrdnje.

 

Entitetski premijer je jučer rekao da ima po­vjerljive in­for­ma­ci­je da Gre­go­ri­an vrši dne­vni pri­ti­sak na tu­ži­oce i su­di­je da se pod­sta­kne is­tra­ga po spomenutim pitanjima, a danas je još dodao i da je “javna tajna u Sarajevu” da je Raffi Gregorian „vođa grupe ljudi u OHR-u koja je potpuno bošnjački orijentisana struja kojoj je stalo da sve što je dobro za RS bude okaljano“.

 

(FENA)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.