Džuma…


“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

Ti si esencijalna cigla buduće građevine, jer, ako ti budeš dosljedan pravom putu, takva će biti i sva tvoja uža porodica, i sva tvoja familija; tvoj narod u globalu, pa onda i tvoj cjelokupni ummet! Pa, zašto se onda ne bi vratio ka najizazovnijem i najljepšem govoru?

Zašto se ne bi vratio ka govoru tvoga Gospodara, prije svega, razmišljajući o Njegovim značenjima i ispravno ih razumjevajući, a nakon toga i čvrsto se držeći za Njegove upute, praktikujući ih! Zahvaljujem Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka su salawati i selami vođi iskrenih vjernika, uzoritom primjeru za sve ljude općenito, našem poslaniku Muhammedu, njegovoj porodici, ashabima, a potom…

Možda će se nekada desiti da će neki neznalica, već od prije dokazani pesimista, zbunjeno kazati: ”Prelistao sam čitav Kur'an, i to, sve stranicu po stranicu, međutim, nigdje u njemu nisam pronašao opis ponuđenih rješenja za izlazak iz trenutnog stanja, iz krize unutar islamskog ummeta, niti sam pronašao bilo kakav opis gdje se govori kako i na koji način će on poraziti svoga neprijatelja! Nigdje se ne spominje Amerika, ne spominju se ni Ujedinjene nacije, niti način ophođenja prema njima! Ne spominje se ni… “

Ovo navodim upravo iz razloga što sam mnogo razmišljao o kategorijama ljudi koji su, u stvari, žestoki pesimisti. Primjetio sam da su, zajedno sa svojm sagovornicima, nijemim gestima i krajnje zbunjeno, tražili odgovor na pitanje: Kako i na koji način je Allahova objava ponudila rješenje za izlaz iz ove naše teške situacije?

Kao da od tebe traže da im, jednostavnim matematičkim formulama, uprostiš i ubrzaš dolazak do rješenja, te da im kažeš: ”Prvi naš korak je ovo, drugi je ovo, treći je ovo, …., šesti korak je ovo; i tek tada ćeš vidjeti da su se trenutna situacija i naše nezavidno stanje, zaista, promjenili!!! “

Kao da od tebe očekuju da im zapišeš i kojekakve talismane, pa da ih, nakon svega toga, zainteresuješ i za nešto što, do tada, uopće nisu ni razumjevali; i tek nakon toga da konačno raširiš svoje ruke, otkrivajući im konačno rješenje na postavljene zagonetne formule… U protivnom, snaći će ih veliko stanje očajavanja.

Tako mi Uzvišenog Allaha, to je samo bezazleno i naivno razmišljanje o našoj gorkoj svakodnevnici, ispunjenoj mnogobrojnim društvenim promjenama, međusobnim oprečnostima i velikom neznanju.

Zaista, niko od ljudi nije u stanju da postavi rješenje koje će, sa svojim određenim fazama, biti općedjelotvorno. Ako ga i postavi, doista on neće biti u stanju da sve ljude ka njemu privoli! Možda čak, ni samog sebe, ponekad, neće moći učiniti dosljednim istom rješenju!

Ova naša svakodnevnica je sama od sebe mnogo zbrkana i toliko zakomplikovana da njeno rješenje može ponuditi jedino apsolutni Gospodar svih ljudi!

”A kako i ne bi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve detaljno zna i koji je o svemu dobro obavješten! “ (El-Mulk, 14)

”A Mi smo Kur'an učinili lahko dostupnim za pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio? “ (El-Qamer, 17)

Svaki musliman, zaista, može da jasno uoči i da navede čvrste i neoborive argumente koji idu u prilog efikasnosti Allahovog univerzalnog odgojnog programa, među kojima se tri stanke posebno ističu:

PRVA: Uporedba nebeskih propisa i zakonitosti koje je uspostavio sami Gospodar sa propisima i zakonima koje su ponudili obični ljudi, smrtnici, svejedno dolazili oni sa Istoka ili sa Zapada. Islamski učenjaci i vrsni mislioci su na ovu temu napisali mnogobrojna i izvarendna djela koja otklanjaju svaku moguću sumnju i obznanjuju jasnu razliku između čvrste i nepokolebljive – od Allaha objavljene – upute, i promjenama podložnim i krnjavim ljudskim umom izmišljenim ustavima i zakonima, bili oni istočni socijalistički, ili zapadni kapitalistički.

DRUGA: Usporedba društvene stvarnosti na koju se direktno usmjerila i na njih uticala Allahova objava, kao što se to desilo sa prvom generacijom muslimana iz ovoga ummeta, sa stvarnošću i zbiljom onih koji su se od nje udaljili, te tako izgubili vrijednost svakog lijepog spomena, kao što je to svakodnevnica većine prisutnih islamskih državica koje je okrutnost današnjeg vremena toliko udaljila jedne od drugih.

TREČA: Usporedba stanja onih među kojima se desila pozitivna transformacija sa njihovim stanjem prije te transformacije. Historija nam svjedoči o stanju Arapa u predislamskom vremenu, ali i ističe njihove stepene do kojih su se uzdigli prihvativši islam.

Nakon svega navedenog, valja istaći da je svaki musliman u mogućnosti da se priupita i da dobro razmisli o stanju muslimanskih zajednica kada bi one bile dosljedne svim islamskim propisima i njegovim simbolima.

Zamisli moj islamski brate, samo jednu društvenu zajednicu u kojoj su zaštićena sva ljudska prava i u kojoj se sprovode svi šerijatski mehanizmi koji idu u prilog zaštite tih prava?

Zamisli zajednicu u kojoj su svi ljudi dosljedni izvršavanja individualnih i kolektivnih šerijatskih obaveza (ar. farz ‘ajn i farz kifajeh), u kojoj blistaju iskrenost i povjerenje, koju obasjavaju svi oblici istinskog islamskog bratstva…

Ukratko, zamisli zajednicu čiji je put dosljednost Kur'anu?

Da li će ona izgledati zaostalom i da li će biti nazadna? Ako kažeš da neće, tada istinom govoriš, jer se tvoj odgovor slaže sa šerijatskim tekstovima koje obećavaju prethodno navedeno, samo ako ljudi budu dosljedni neophodnim uvjetima, kao što se kaže:

”A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali… “ (El-‘Araf, 96)

”A da se pravog puta drže, Mi bismo ih vodom obilnom pojili… “ (El-Džinn, 16)

”Ovaj Kur”™an vodi jedinom ispravnom putu… “ (El-Isra, 9) I drugi, slični ovim, ajeti…

Međutim, da li znaš da si i ti, između ostalih, upravo taj koji ugrožava te uvjete?

Jeste, upravo tako!

Ti si esencijalna cigla buduće građevine, jer, ako ti budeš dosljedan pravom putu, takva će biti i sva tvoja uža porodica, i sva tvoja šira familija; tvoj narod u globalu, pa onda i tvoj cjelokupni ummet!

Pa, zašto se onda ne bi vratio ka najizazovnijem i najljepšem govoru?

Zašto se ne bi vratio ka govoru tvoga Gospodara, prije svega, razmišljajući o Njegovim značenjima i ispravno ih razumjevajući, a nakon toga i čvrsto se držeći za Njegove upute, praktikujući ih!

Budi ubjeđen u to, dragi moj plemeniti brate, da je upravo ovo prvi i zadnji korak kojeg trebamo da učinimo na putu promjena današnje zbilje islamskog ummeta i izlaska iz škripca u kojem se on trenutno nalazi.

Ja, zaista, molim Uzvišenog Allaha da nas učini da budemo kao oni koji pomno slušaju ponuđeni govor i slijede njegove najljepše savjete! Takvi su samo oni koje je Uzvišeni uputio, a takvi su i razumom obdareni!

Neka su salavati i selami našem poslaniku, Muhammedu, njegovoj porodici i svim ashabima…

Dr. Nasir ibn Sulejman El-‘Umer

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.