Poslovnik važniji od Mostarske deklaracije


U uslaglašenom saopćenju koje je novinarima po završetku sastanka pročitao domaćin susreta, lider Stranke za BiH Haris Silajdžić, dogovoreno je da se kolegiji oba doma Parlamentarne skupštine BiH sastanu u utorak 27. novembra kako bi riješili pitanje poslovnika o radu parlamentarnih domova, čime bi se otvorio proces imenovanja Vijeća ministara BiH.

Postignut je dogovor o implemetaciji Mostarske deklaracije i konkretnim koracima u tom pravcu. Međutim, naveo je Silajdžić, politički lideri su svjesni toga da je uvjet za realizaciji ovog dogovora rješavanje trenutne političke situacije u zemlji.

Razmijenjena su stajališta i o ustavnoj reformi. Dogovoreno je da se naredni sastanak stranačkih lidera održi u Banjoj Luci do 15. decembra.

Visoki predstavnik Miroslav Lajčak, koji je prisustvovao ovimrazgovorima, složio se sa ocjenom da usaglašeni Akcioni plan oimplementaciji Mostarske deklaracije može postati relevantan nakonrješavanja političke situacije.

– Izražena je ogromna želja da se situacija riješi, i za Vijećeministara i za Parlament. Čekat ćemo sastanak kolegija oba doma uutorak, na kojem će se tražiti zajednički stav o pitanju poslovnika,kazao je Lajčak.

On je izrazio zadovoljstvo današnjim sastankom zbog spremnostipolitičkih lidera da se traži rješenje situacije. Iako su razgovoripovremeno bili teški, Lajčak kaže da je namjera svih učesnika bilakonstruktivna.

Komentirajući prijedlog Poslovnika Zastupničkog doma, koji je usaglasioKolegij ovog doma, Lajčak je kazao da on za sada nije prihvatljiv zasame političke stranke i zato se one trebaju sastati.

– To je bio preliminarni tekst s kojim se nisu složile sve političkestranke. Zato nema smisla da ja komentiram nešto što još nema političkilegitimitet, kazao je visoki predstavnik.

Prema lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, su utvrđena neka moguća rješenja ali još nema definitivnog dogovora.

– Svjesni smo činjenice da dok se ne postigne dogovor o svemu, a toznači o funkcioniranju Vijeća ministara i poslovnika o radu domovaParlamenta, i ovo što smo razgovarali o implementaciji Mostarskedeklaracije nema snagu dogovora, kazao je Dodik.

Dodik je rekao da je protiv nametanja rješenja i istaknuo je daprihvata da se ona dopune kroz određena tumačenja u vezi sa radomVijeća ministara, ali je apsolutno protiv nametanja odluka visokogpredstavnika vezano za poslovnike.

– Ako se to uradi, onda je to definitivno betoniranje jedne dugoročnekrize iz koje sigurno nema izlaza. Zato mislim da je jedini načindogovor oko poslovnika, poručio je Dodik, dodajući kako daje podrškuprijedlogu Poslovnika koji je dogovorio Kolegij Zastupničkog doma.

Ako se postigne dogovor o poslovnicima i nekim poboljšanjima vezano zarad Vijeća ministara, onda bi se bilo blizu formiranja novog Vijećaministara te implementacije Mostarske deklaracije.

– Ako nema ovih prethodnih dogovora, onda smo bezuspješno sjediliovdje, kazao je Dodik, navodeći da je danas protiv prijedloga Kolegijaposebno bio predsjednik SDA Sulejman Tihić.

Govoreći o dogovoru o implementaciji Mostarske deklaracije, Dodik jenaveo da je dogovoreno da se za nivo BiH formira direkcija za policiju,ustanova za forenziku i ustanova za obrazovanje.

– To je mogućnost da se za potrebe SIPA-e i drugih organa tu školujukadrovi, a da se odnosi s lokalnim nivoom definiraju tek nakonprovođenja ustavne reforme, rekao je lider SNSD-a.

Predsjednik HDZBiH Dragan Čović je priznao da na početku sastanka nijevjerovao da će biti potrebno ovoliko vremena, sedam sati, zausaglašavanje Akcionog plana za reformu policije, odnosno Mostarskedeklaracije.

– Mislim da je to najveći napredak na ovim razgovorima, kazao je Čović.

Naveo da je za Vijeće ministara usaglašen način glasanja, odnosnominimum da najmanje predsjedavajući i dva zamjenika predsjedavajućegmoraju biti u potrebnoj većini za donošenje odluke, ali se sličandogovor nije mogao postići za domove Parlamentarne skupštine BiH.

Predsjednik SDA Sulejman Tihić je izjavio da je protivnik toga da seuopće diskutira o odlukama visokog predstavnika, te smatra da ni danasnije o tome trebalo voditi raspravu.

Međutim, kazao je kako nije samo on, odnosno SDA, protiv prijedlogaKolegija Zastupničkog doma, nego, kako je on razumio, i lider Strankeza BiH Haris Silajdžić.

Upitan kako onda komentira činjenicu da je potpredsjednik SBiH BerizBelkić kao član Kolegija također potpisao taj prijedlog Poslovnika,Tihić je kazao da je slušao ono što je danas govorio Silajdžić.

– Svi smo kazali da smo spremni kao partneri za izbor novog Vijećaministara. Međutim, predstavnici iz RS-a to uvjetuju rješavanjempitanja odluka visokog predstavnika, što ja smatram da nije korektno ida ne treba dovoditi u vezi, rekao je predsjednik SDA.

Za lidera HDZ1990 Božu Ljubića, bez obzira koliko situacija u BiHizgledala u ovom trenutku dramatično, atmosfera kod lideranajodgovornijih stranaka je vrlo dobra za izlazak iz krize.

– Krenuli smo u razgovore s osnovnim ciljem – parafiranjem Sporazuma ostabilizaciji i pridruživanju sa EU do samita EU 15. decembra. Da bi teuvjete ispunili, bilo je nužno razgovarati o rješenjima ove aktualnekrize, kazao je Ljubić.

Prema njegovim riječima, načelno je dogovoreno oko pitanja vezano zaVijeće ministara. Međutim, oko poslovnika za rad parlamentarnih domovasituacija je “nešto delikatnija”. Stav njegove stranke je da sekolegiji oba doma dogovore oko poslovnika i da taj dogovor budeprihvatljiv za OHR.

Govoreći o razgovorima o reformi ustava, Ljubić je kazao da jeučesnicima sastanka podijelio platformu svoje stranke usvojenu nasaboru HDZ1990 prije nekoliko dana.

Predsjednik PDP-a RS Mladen Ivanić je istaknuo da su svi učesnici jasnorekli da nisu za preglasavanje i da će se nakon današnjeg susreta naćirješenje za situaciju oko Vijeća ministara.

– Vjerujem da činjenica da smo se približili i postigli neku vrstusaglasnosti oko toga kako provesti policijsku reformu, pokazuje dapostoji pozitivan ambijent. Nadam se da će taj ambijent biti završen uutorak usvajanjem dogovora oko poslovnika, rekao je on.

 

(FENA)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.