Vlada RS-a prihvata usvajanje nametnutih amandmana

Vlada Republike Srpske danas je prihvatila pozitivna mišljenja Ministarstva pravde i Sekretarijata za zakonodavstvo RS-a o prihvatanju Prijedloga za usvajanje amandmana na Ustav RS-a nametnutih od visokog predstavnika u BiH.

Po usvajanju nametnutih amandmana, stiču se formalno-pravne pretpostavke za izmjene važećeg Ustava RS-a, kao i amandmana nametnutih od visokog predstavnika, saopćeno je iz Biroa Vlade RS-a za odnose s javnošću. Također, Vlada je dala pozitivno mišljenje na Prijedlog za promjene Ustava RS-a, donošenjem amandmana na entitetski Ustav, koji je uputilo više od 30 poslanika Narodne skupštine RS-a.

Navedeni Prijedlog za promjene Ustava RS-a odnosi se na promjenu članova koji nisu u potpunosti usklađeni sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i njenim protokolima, Konvencijom o pravima djeteta i Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, kao i izmjenu odredaba Ustava koje je neophodno uskladiti sa faktičkim stanjem.

(FENA)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.