“Lična karta Srebrenice”

Predstavnik Ureda Haškog tribunala u Sarajevu Matias Hellman osudio je specijalni dodatak “Lična karta Srebrenice”, koji je danas ponovno objavljen u beogradskoj dnevnoj novini “Glas javnosti”.

Ovaj specijalni dodatak je prvi put objavljen 12. marta. U uvodnim napomenama dodatka se kaže da “istraživački ogled” autora Milivoja Ivaniševića “zalaže se za ratnu ličnu kartu Srebrenice koja opovrgava genocid”. -Spomenuti specijalni dodatak predstavlja besramno negiranje i relativizaciju činjenica koje je Tribunal utvrdio van razumne sumnje o srebreničkom genocidu, istaknuo je Hellman.

On napominje da je Međunarodni sud pravde svojom presudom od 26. februara potvrdio da je u Srebrenici počinjen genocid, ali činjenice o genocidu su prvo utvrđene u presudama pretresnog i žalbenog vijeća Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u predmetu Radislava Krstića.

Hellman naglašava kako ovaj dodatak pokazuje nepoznavanje, odnosno nerazumijevanje i iskrivljavanje činjenica koje su pravosnažno utvrđene u predmetu Radislava Krstića.

Oni koji žele raspravljati o događajima u Srebrenici trebali bi prvo pročitati presude Tribunala koje sadrže činjenice utvrđene na osnovu višegodišnjih istraga, hiljada dokaznih predmeta, svjedočenja onih koji su preživjeli egzekucije, onih koji su u njima učestvovali, kao i onih majki kojima su pred vlastitim očima izvedeni sinovi koje nikada više nisu žive vidjele.

Svi ovi dokazi su na Sudu izloženi rigoroznoj kontroli i činjenice o zločinima su utvrđene van razumne sumnje, naglasio je Hellman.

(FENA)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.