Džumma…


"O vjernici,kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite" (El-Džumu'a 9. i 10.)

 «Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje: malo sa strahom, gladovanjem i time što ćete gubiti imanja, živote i ljetinu. A ti obraduj strpljive,»; «one koji kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: «Mi smo Allahovi i Allahu se vraćamo!»(156) «Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na pravom putu!»  ( Al-Bekare: 155-157) Svaki iskreni vjernik je svjestan da su život i smrt od Allaha dž.š. i da je On njegov istinski zaštitnik. Svaki čovjek jednoga dana mora ostaviti dunjaluk i sam nastaniti kabur, kao što je prvi put sam stvoren, bez porodice i rodbine. Čovjek sa sobom u kabur i na Kijamet nosi samo dobra i loša djela. Pa ko se bude okitio imanom i ko bude zadovoljan Allahovim dž.š. kaderom, naći će mnogo dobra na ovom prolaznom i varljivom dunjaluku, a posebno na Danu polaganja računa, kada se neće gledati: porijeklo, imetak i porod, već dobra djela. Toga Dana će strpljivi za svoju strpljivost dobiti potpunu nagradu, kao što stoji u drugom dijelu 10. ajeta Sure Az-Zumer:

«…Strpljivi će bez računa biti nagrađeni.» (Suretu Az-Zumer: 10)

Vjernik se kroz sabur jača i uvijek ima na umu da ima i težih iskušenja, kojima su iskušani drugi ljudi.

 Sabur možemo podijeliti na tri vrste:

1) Sabur u pokornosti Allahu dž.š.: Mu'min je uporan u ibadetima i svjestan da je to njegova obaveza. Svaki vjernik treba da u ibadetima osjeća zadovoljstvo i nada se Allahovoj dž.š. nagradi. Mu'min treba da bude strpljiv u: namazu, zekatu, postu, hadžu, poslušnosti roditeljima, posebno kada ostare i oslabe itd.. Kaže Allah dž.š. u 43. ajetu Sure Aš-Šura: 

«Strpljivo podnositi i praštati – tako treba svaki pametan postupiti.» (Suretu Aš-Šura: 43)

Mu'min ispunjava sve svoje obaveze: prema Allahu dž.š., prema sebi i društvu. On lijepo ophodi prema ljudima i pazi: roditelje, suprugu, djecu, rodbinu, komšije, podređene i nadređene, odgovoran je u školi i na poslu i natječe se u dobru. Mu'min pomaže: ugroženim i slabim i pazi jetime…

2) Sabur u ustezanju od činjenja harama, kao što su: ubistvo nevinih ljudi, alkohol, droga, blud, krađa, laž, ogovaranje, prenošenje tuđih riječi i td.. 

Mu'mini ne samo da se čuvaju harama, već se paze da im se ne približe. Mu'mini: ne sjede tamo gdje se izigrava sa Allahovim dž.š. propisima, gdje se pije i psuje, ne sjede tamo gdje se ogovara i time «jede meso svoga mrtvog brata», čuvaju se kamate, ne gledaju ono što je Allah dž.š. zabranio, ne osamljuju se sa osobama, sa kojima mogu sklopiti brak, ne rukuju se sa njima i ne dodiruju ih, ne nose zlato i svilu (muškarci), makar im to bila draga uspomena, ne jedu i ne piju lijevom rukom (osim invalidi), kao što to šejtan radi, ne muče i bez potrebe ne ubija životinje i bivaju najljepšim primjerom u svakoj situaciji.

3) Sabur u podnošenju poteškoća: fizičkih i materijalnih. Vjernik je svjestan da je Allah dž.š. Svemoćan i da je On svemu dao mjeru, te da se sve događa Allahovom dž.š. voljom i određenjem. Ono što On hoće, to će se desiti, a ono što On neće, ne može ni biti. Strpljivi vjernici se hrabro suočavaju sa nedaćama; prvo se strpe, a potom su zadovoljni onim što ih je zadesilo i ne izgovaraju ružne riječi i ne proklinju. 

Vjerniku je u svakoj situaciji dobro, kao što stoji u hadisu koji prenosi Suhajb r.a.:

Prenosi Suhajb r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: «Čudno je stanje mu'mina; sve što ga zadesi za njega je dobro i to nije nikome osim mu'minu. Kada ga zadesi dobro, on je zahvalan i bude mu dobro, a kada ga zadesi zlo, on se strpi i bude mu dobro.» (Muslim)

U drugoj predaji stoji:

Prenosi Ebu Hurejre r.a.a da je Poslanik s.a.v.s. rekao: «Ne zadesi mu'mina ništa od teškoća, zamora, brige, tuge i uznemiravanja, pa ni ubod trna, a da mu Allah neće obrisati grijehe.» (Ahmed)

Iskušenja i poteškoće, jačaju ljude i narode i one ih selektiraju, tako da slabi ostaju bez pomena, a izdržljivi i prekaljeni ostaju u životu i uz Allahovu dž.š. pomoć bivaju faktor. Allah dž.š. hoće da se mi međusobno uvjerimo u iskrenost našeg imana i islama, pa nam daje iskušenja, koja su bila praksom i prošlih naroda. 

Ako posmatramo živote Allahovih dž.š. poslanika, primijetićemo da su svi poslanici bili: ismijavani, zlostavljani, progonjeni, pa čak neki od njih i ubijani, kao što su Zekerija a.s. i Jahja a.s.. Ibrahim a.s. je bačen u razbuktalu vatru, Musa a.s. je bio izložen faraonovom teroru i progonu, a Ejjub a.s. bio je izložen teškom iskušenju bolesti. Sulejman a.s. je iskušan kroz izobilje u bogastvu, a Jusuf a.s. kroz pokušaj zavođenja bogate žene i zatvorom. Koliko su samo Allahovi dž.š. poslanici, zajedno sa posljednjim Allahovim Poslanikom Muhammedom s.a.v.s. imali sabura!?

Ima ljudi koji kada se počnu pridržavati islamskih propisa, padaju u iskušenja, pa kažu: «Dok sam bio na krivom putu, sve mi je bilo kako treba, a kako sam počeo klanjati, sve mi je krenulo naopako!» Neki potom napuštaju vjeru i vraćaju se staroj praksi. Zbog toga one koji se vraćaju islamu, nakon lutanja treba podučiti da će imati iskušenja, te da su dužni da ostanu čvrsti i uspravni.

Ima ljudi, Allahovih dž.š. evlija, koji se raduju iskušenjima i nevoljama, jer su svjesni da se na taj način oslobađaju od grijeha.

Braćo i sestre! Budimo od onih koji su strpljivi i izdržljivi!

Gospodaru, pomozi ugroženim muslimanima i svim ugroženim ljudima, ma gdje bili, okiti nas vrlinom strpljivosti, ne iskušavaj nas sa onim što nećemo moći podnijeti, učini nas u našim očima malim, a u očima ljudi i kod Tebe velikim, oprosti nam grijehe i počasti nas u džennetu, društvom sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!

Hutba: Džamija "Kralj Fahd"  Nezim Halilović Muderris

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.