Latinoamerikanci u SAD-u prelaze na islam!


Na zapadu sve prisutniji trend preobraćivanja na islam posljednjih je nekoliko godina zahvatio i populaciju Amerikanaca latinoameričkog porijekla. U odnosu na 1999. godinu, broj južnoameričkih muslimana u SAD-u narastao je za 30-ak posto, pa Ali Khan, direktor Američkog muslimanskog savjeta u Chicagu, procjenjuje da ih sada ima oko 200.000.

Od profesionalaca, preko studenata, pa do građevinskih radnika, Hispanoamerikance islamu privlače brak, znatiželja, ili pak zajedničko zanimanje za pitanja kao što je imigracija, a Ali Khan napominje i da su događaji 11. septembra u SAD-u pobudili interes za islam općenito, kao i da mnogi hispanoamerički preobraćenici na islam naglašavaju islamsko nasljeđe u njihovim kulturama, poput jezika, muzike i kuhinje, budući da su u prošlosti muslimani vladali Španjolskom, koja je kasnije kolonizirala gotovo cijeli južnoamerički kontinent.

Ovaj trend utjecao je i na pojavu velikog broja latino islamskih organizacija, poput organizacije Dawah, koju su prije desetak godina osnovali južnoamerički islamski konvertiti u gradu New Yorku, a danas je to nacionalna organizacija, a rast broja takvih osoba naročito je prisutan u državama New York, Florida, California i Texas, dok se, primjerice, u Orlandu najveća džamija nalazi upravo u kvartu u kojemu žive većinom Latinoamerikanci.

Zabilježen je i porast potražnje za islamskim knjigama na španjolskom jeziku, kao i sve češća gostovanja imama i drugih stručnjaka za islam na španjolskim radiostanicama.

Analitičari tvrde da je ovaj trend znak da se ‘islam sve više amerikanizira i postaje dio američke kulture’, a procjenjuju ga i kao pozitivnu pojavu, budući da trenutni republikanski stavovi u pitanjima kao što je imigracija i Afroamerikance i Latinoamerikance guraju prema manje konzervativnim stavovima, te da bi njihov politički utjecaj u SAD-u s vremenom mogao smekšati fundamentaliste.

Napominju i da prelazak Hispanoamerikanaca, ali i svih ostalih Amerikanaca, na islam može ojačati veze između američkih muslimana i opće populacije u Sjedinjenim Državama.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.