Vojska RS nije imala snajperske puške!

Vojska RS nije imala snajperske puške!


Odbrana generala Vojske Republike Srpske Stanislava Galića tvrdila je danas pred Haškim tribunalom da Galić, prvostepeno osuđen na 20 godina zatvora zbog granatiranja Sarajeva, nikada nije namerno ciljao civile u tom gradu.
“General Galić, ni njemu potčinjeni, nikada nisu preduzeli nijednu akciju usmerenu protiv civila”, rekla je Galićeva braniteljka Mara Pilipović na raspravi o njegovoj žalbi na prvostepenu kaznu.

Zastupnici optužbe, koja se takođe žalila na presudu, tvrdili su, nasuprot tome, da je Sarajevsko-romanijski korpus VRS pod Galićevom komandom tokom dvije godine, 1992-94, sprovodio sistematsku kampanju terorisanja civila u Sarajevu, artiljerijskim i snajperskim napadima, kako bi skršio njihov otpor.

Galićev branilac Stefan Pileta-Zanin osporavao je, tokom rasprave, da je optužba na suđenju generalu Galiću dokazala da su incidenti u kojima su od granata stradali civili u Sarajevu bili posljedica namjere Galića da napada civilno stanovništvo.

Po njegovim riječima, civili su često bili u blizini legitimnih vojnih ciljeva, a vlasti u Sarajevu nisu učinile ništa da ih zaštite, iako su na to bile obavezne.

Pileta-Zanin tvrdio je i da, suprotno zaključku prvostepenog vijeća, nije dokazano da je granata koja je u februaru 1994. na pijaci Markale ubila 60 civila ispaljena sa položaja VRS.

Odbrana je negirala i da su Galićevi potčinjeni sprovodili snajpersku kampanju protiv civila u Sarajevu, tvrdeći da Galićev korpus snajperske puške nije ni imao.

Zastupnica optužbe Mišel Džarvis (Mićelle Jarvis) uzvratila je da je dokazano da su Galićeve snage nasumično napadale Sarajevo, ne praveći razliku između vojnih i civilnih ciljeva, sprovodeći organizovanu kampanju terora.

“Tokom 23 mjeseca, Galićeve snage su vodile psihološki rat protiv stanovništva Sarajeva koji je imao teške fizičke posljedice. Sprovodile su organizovanu kampanju terora, granatiranjem i snajperisanjem, sa ciljem da se muslimanski civili prinude da odustanu od borbe za Sarajevo”, naznačila je tužiteljka.

Ona je Sarajevo nazvala “amfiteatrom užasa”, podsjećajući na svjedočenja međunarodnih posmatrača koji su se, svjedočeći na suđenju Galiću, složili da je bila očigledna namjera Sarajevsko-romansijskog korpusa da terorisanjem stanovništva skrši otpor u Sarajevu.

“Poruka koju su oni slali civilima je bila da nigdje i nikada nisu sigurni”, istakla je Džarvisova.

General Galić je u decembru 2003. na 20 godina zatvora osudilo sudsko vijeće predsjedavajućeg Alfonsa Orija (Alphons Orie), uz izdvojeno i oprečno mišljenje sudije Rafaela Njeto-Navije (Raphael Nieto-Navia) koji se nije složio da je dokazano da je kampanja protiv civila u Sarajevu bila namjerna.

Apelaciono vijeće Fausta Pokara (Pocar), koji je i predsjednik Haškog tribunala, odluku o žalbama odbrane i optužbe donjeće naknadno.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.