BiH nema strategiju upravljanja u kriznim situacijama


Vlasti BiH ne znaju ko i kako treba da reagira u slučaju otmice aviona, talačke krize ili neke druge terorističke prijetnje, potvrdio je zamjenik ministra sigurnosti BiH Dragan Mektić.

“Tačno je da nemamo stretegiju upravljanja krizama, kojom bi trebalo da se precizira rješavanje problema poput otmica, talačkih kriza ili nekih drugih terorističkih prijetnji. Tačno je i da ne znamo kako postupati u ovakvim situacijama, ko preuzima komandovanje bezbjednosnim agencijama i ko može narediti određene mjere. Sve agencije djeluju po svojim pravilima, ali ne postoji nikakav zajednički koordinacijski program”, pojasnio je Mektić.

 

BiH je tako jedna od rijetkih država svijeta koje nemaju razrađen plan upravljanja krizama. Također, jedna smo od rijetkih zemalja čije zakonodavstvo propisuje procedure u slučaju raznih vrsta terorističkih napada i prijetnji.

“Krivični zakon i Zakon o krivičnom postupku jedini se bave ovom problematikom, ali na način da definiraju krivična djela i kazne za otmice aviona, ljudi, pripremu teroritičkog napada i njegovo izvođenje. Drugim zakonima to jednostavno nije riješeno”, dodao je Mektić.

U slučaju eventualne otmice putničkog aviona i njegovog korištenja za napad na neki objekat niko ne može narediti njegovo rušenje kao krajnju mjeru. Civilni zapovjednik Oružanih snaga BiH je Predsjedništvo BiH. Mektić, pak, kaže da ni kolektivni šef države ne može narediti rušenje otetog civilnog aviona.

“Ne mogu narediti čak ni da borbeni avioni proprate određeni sumnjivi avion kroz naš vazdušni prostor ili da ga prisile na prizemljenje. U toku je formiranje posebne ekspertne grupe koja bi se bavila ovim pitanjima. U ovoj će grupi biti predstavnici obavještajne i bezbjednosnih agencija, ali i institucija koje se po prirodi posla moraju uključiti u rješavanje kriznih situacija. Na primjer, u slučaju otmice aviona bit će uključeni predstavnici Direkcije za civilnu avijaciju”, kaže Mektić.

Većina zemalja Evrope i svijeta imaju posebne zakone i strategije kojima je precizirano ponašanje u kriznim situacijama. Tim je zakonima precizirano koja institucija preuzima upravljanje operacijama u talačkoj krizi, otmici aviona ili terorističkom napadu. Također, zakonima je regulisano ko može narediti akciju oslobađanja talaca (u kojima je teško izbjeći ubistvo taoca) ili eventualno rušenje aviona s putnicima koji je otet i usmjeren ka nekoj od strateških meta.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.