Spisak sa imenima 304 tijela planirana za ukop na dan 20.07.2006. godine

Spisak sa imenima 304 tijela planirana za ukop na dan 20.07.2006. godine

Na Vaše traženje dostavljamo Vam konačni spisak sa imenima 304 identifikovana tijela za koja su članovi porodica podnijeli zahtjev za ukop posmrtnih ostataka na dan 20.07.2006. godine, za područje općine Prijedor.

prezime, (ime oca), ime, datum rođenja, mjesto ukopa:

1 Alagić (Hakija) Sabahudin 30.07.1965. Kamičani
2 Alagić (Ale) Jasim 04.05.1923. Bišćani
3 Alagić (Hilmija) Vahid 24.02.1954. Kamičani
4 Alagić (Jasim) Derviš 06.07.1965. Bišćani
5 Alagić (Rasim) Fikret 20.06.1968. Bišćani
6 Alibegović (Besim) Alija zvani “Ale” 23.05.1951. Skela
7 Alić (Asim) Irfan 13.11.1961. Donja Ljubija
8 Alić (Asim) Ismet 06.08.1945. Kamičani
9 Alić (Avdo) Mirsad 10.10.1959. Kamičani
10 Alić (Mehmed) Enver 30.01.1948. Kamičani
11 Alić (Osman) Esad 07.10.1954. Kamičani
12 Alić (Rasim) Adil 16.07.1962. Kamičani
13 Alijagić (Ibrahim) Suljo 10.01.1935. Kamičani
14 Alijagić (Suljo) Ekrem 25.04.1968. Kamičani
15 Alijagić (Suljo) Ferid 22.06.1959. Kamičani
16 Ališić (Salih) Mirzet 09.01.1953. Skela
17 Ališković (Idriz) Emir 12.09.1971. Rakovčani
18 Ališković (Idriz) Nazmija 22.05.1961. Rakovčani
19 Ališković (Nazif) Jasim 23.08.1954. Rakovčani
20 Ališković (Nazif) Vahid 02.03.1965. Rakovčani
21 Ališković (Rasim) Izet 09.01.1958. Rakovčan
22 Ališković (Smail) Dževad 15.04.1965. Rakovčani
23 Ališković (Smail) Halid 05.01.1960. Rakovčani
24 Arifagić (Arif) Hamdija 31.03.1960. Kamičani
25 Arslanović (Ramadan) Redžep 01.03.1956. Kamičani
26 Avdić (Ahmet) Nihad 06.06.1954. Rakovčani
27 Avdić (Hasan) Amir 18.03.1969. Rakovčani
28 Avdić (Ibrahim) Zinad 08.09.1967. Rakovčani
29 Avdić (Jusuf) Midhad 21.12.1970. Rakovčani
30 Avdić (Mehmed) Edin 21.12.1963. Čarakovo
31 Avdić (Omer) Fahrudin 12.10.1964. Rakovčani
32 Avdić (Osman) Sejfulah 29.10.1944. Rakovčani
33 Avdić (Reuf) Jasmin 15.08.1970. Čarakovo
34 Avdić (Sejdo) Suvad 01.11.1959. Rakovčani
35 Avdić (Sejfulah) Samer 14.03.1969. Rakovčani
36 Avdić (Å aban) Asim 09.08.1956. Rakovčani
37 Bajramović (Enver) Nedžad 09.02.1953. Skela
38 Bajramović (Sejfo) Sead 05.03.1961. Skela
39 Balić (Hasan) Fadil 26.03.1964. Kamičani
40 Balić (Mahmut) Adem 12.06.1949. Kamičani
41 Batić (Adem) Sakib 21.04.1967. Kamičani
42 Batić (Bahrija) Emir 06.11.1972. Kamičani
43 Begović (Vejsil) Muharem 09.01.1959. Hambarine
44 Behlić (Hasan) Husein 10.07.1943. Čarakovo
45 Behlić (Mustafa) Munib 28.12.1947. Čarakovo
46 Benić (Juso) Latif 29.10.1944. Skela
47 Bešić (Dedo) Abaz 16.07.1964. Kamičani
48 Bilal (Ago) Husein 08.11.1955. Kamičani
49 Bilalović (Omer) Dževad 09.04.1950. Rakovčani
50 Bilalović (Omer) Mehmed 07.03.1944. Rakovčani
51 Bilalović (Omer) Å aban 27.06.1946. Rakovčani
52 Bilalović (Å aban) Ismet 26.04.1968. Rakovčani
53 Blažević (Mahmut) Eniz 16.02.1964. Kamičani
54 Brakić (Arif) Huse 06.12.1972. Zecovi
55 Brakić (Arif) Irfet 24.06.1965. Zecovi
56 Brakić (Arif) Redžo 04.03.1954. Zecovi
57 Brkić (Ramo) Jusuf 06.03.1958. Čarakovo
58 Brkić (Ramo) Tajib 19.02.1950. Čarakovo
59 Cepić (Adem) Zuhra 28.11.1934. Skela
60 Cepić (Suljo) Uzejir 28.10.1939. Skela
61 Cepić (Uzeir) Almir 01.03.1969. Skela
62 Cerić (Adem) Jusuf 01.12.1941. Skela
63 Cerić (Jusuf) Samir 12.07.1972. Skela
64 Crljenković (Derviš) Safet 18.02.1971. Rakovčani
65 Crljenković (Hasan) Hasib 22.11.1965. Rakovčani
66 Crljenković (Hase) Salko 15.11.1942. Hambarine
67 Crljenković (Mujo) Derviš 16.10.1942. Rakovčani
68 Crljenković (Salko) Amir 08.05.1973. Hambarine
69 Crljenković (Smail) Nurija 03.04.1967. Rakovčani
70 Crljenković (Smail) Zikrija 15.07.1961. Rakovčani
71 Crljenković (Å aban) Husejin 16.09.1945. Rakovčani
72 Crnalić (Hasan) Mustafa 01.05.1945. Skela
73 Crnalić (Zijad) Armin 23.02.1958. Skela
74 Čaušević (Čamil) Mirhad 21.05.1958. Hambarine
75 Čaušević (Čamil) Nihad 17.06.1964. Hambarine
76 Čaušević (Hase) Besim 20.04.1941. Čarakovo
77 Čaušević (Husein) Fadil 11.07.1954. Čarakovo
78 Čaušević (Huzeir) Said 02.07.1968. Hambarine
79 Čaušević (Rašid) Muharem 21.03.1936. Hambarine
80 Čenanović (Tale) Ferid 28.07.1952. Kamičani
81 Čolić (Husein) Nazif 28.05.1972. Kamičani
82 Čehić (Hasan) Rasim 27.07.1934. Donja Ljubija
83 Čomić (Adil) Fadil 08.03.1962. Čejreci
84 Dervišević (Ibrahim) Enes 26.08.1964. Kamičani
85 Draganović (Hasan) Mumin 22.04.1959. Bišćani
86 Dedić (Sejfulah) Senad 04.01.1969. Rizvanovići
87 Dedić (Sejfulah) Å ero 25.09.1954. Rizvanovići
88 Dedić (Å ero) Damir 13.11.1975. Rizvanovići
89 Denić (Adem) Nihad 20.01.1961. Donja Ljubija
90 Dizdarević (Salih) Ibrahim 18.03.1964. Čarakovo
91 Dizdarević (Salih) Mustafa 18.03.1959. Čarakovo
92 Dolić (Ivan) Stipo 05.06.1938. Pašinac
93 Duračak (Nedžib) Fikret 02.01.1962. Kamičani
94 Duratović (Ahmet) Muhamed 01.11.1963. Rizvanovići
95 Duratović (Ahmet) Salih 04.07.1958. Rizvanovići
96 Duratović (Ahmet) Senad 16.02.1956. Rizvanovići
97 Duratović (Derviš) Sead 16.06.1969. Rizvanovići
98 Duratović (Derviš) Senad 25.05.1968. Rizvanovići
99 Duratović (Esad) Husein 30.05.1955. Rizvanovići
100 Duratović (Esad) Mirsad 28.04.1958. Rizvanovići
101 Duratović (Hasib) Hasib 02.03.1951. Rizvanovići
102 Duratović (Hašim) Derviš 15.04.1933. Rizvanovići
103 Duratović (Hilmija) Kasim 17.09.1953. Rizvanovići
104 Duratović (Smail) Mevludin 01.07.1972. Rizvanovići
105 Džafić (Ibrahim) Ismet 30.01.1957. Skela
106 Džamastagić (Ibrahim) Ilijas 12.05.1954. Rakovčani
107 Džamastagić (Jusuf) Ferid 02.01.1960. Rakovčani
108 Džananović (Hakija) Kemal 21.09.1957. Zecovi
109 Dženanović (Mehmed) Emir 25.05.1967. Hambarine
110 Džolić (Muharem) Husein 27.09.1958. Hambarine
111 Ejupović (Ahmet) Nihad 03.09.1958. Hambarine
112 Ejupović (Džafer) Sakib 13.09.1953. Hambarine
113 Ejupović (Hasan) Å efik 08.05.1964. Hambarine
114 Ejupović (Husnija) Aziza 26.08.1948. Hambarine
115 Ekinović (Teufik) Fuad 18.11.1935. Skela
116 Elezović (Hakija) Salih 27.04.1964. Kamičani
117 Elkasević (Mehmed) Salih 19.04.1971. Kamičani
118 Elkaz (Rasim) Asim 21.07.1954. Kamičani
119 Elkazević (Teufik) Emir 17.03.1967. Kamičani
120 Elkazović (Zijad) Ilijaz 28.09.1961. Kamičani
121 Fazlić (Hasan) Emsud 19.06.1961. Hambarine
122 Fazlić (Ismet) Muhamed 02.11.1957. Kamičani
123 Fazlić (Kemal) Refik 10.10.1958. Kamičani
124 Fazlić (Mujo) Adem 16.03.1937. Rakovčani
125 Fazlić (Mujo) Besim 08.07.1952. Rakovčani
126 Fazlić (Mujo) Kasim 31.01.1943. Rakovčani
127 Fazlić (Mustafa) Džafer 20.02.1947. Rizvanovići
128 Fikić (Ibro) Zijad 15.01.1958. Hambarine
129 Forić (Idriz) Armin 19.10.1968. Kamičani
130 Forić (Kasim) Senad 28.01.1965. Kamičani
131 Ganić (Sejfudin) Adnad 09.06.1961. Skela
132 Ganić (Sejfudin) Sejad 09.01.1957. Skela
133 Garibović (Avdo) Hasib 02.01.1968. Kamičani
134 Garibović (Dedo) Jusuf 15.03.1919. Skela
135 Garibović (Husein) Hasan 12.01.1953. Kamičani
136 Garibović (Sadik) Sakib 07.05.1971. Kamičani
137 Gavranović (Ivo) Juro 30.08.1955. Gornja Ljubija
138 Grozdanić (Hase) Avdo 01.09.1929. Kamičani
139 Grozdanić (Ibrahim) Muharem 04.01.1931. Skela
140 Grozdanić (Muharem) Jusuf 06.07.1957. Kamičani
141 Gutić (Ibrahim) Nijaz 08.09.1950. Kamičani
142 Habibović (Hilmo) Senad 20.10.1960. Hambarine
143 Halkić (Ibrahim) Taib 19.04.1959. Rizvanovići
144 Hamulić (Atif) Muhamed 31.03.1965. Čarakovo
145 Hamulić (Čamil) Amir 14.04.1970. Čarakovo
146 Hamulić (Meho) Zaim 15.06.1942. Čarakovo
147 Handanagić (Sabit) Mehmed 01.09.1937. Skela
148 Hegić (Hasan) Mehmed 20.05.1922. Bišćani
149 Hegić (Husein) Hasan 10.02.1938. Bišćani
150 Hegić (Husnija) Husref 26.08.1957. Bišćani
151 Hegić (Mehmed) Emir 19.12.1961. Bišćani
152 Hegić (Mehmed) Esad 18.05.1965. Bišćani
153 Hegić (Mehmed) Hasan 13.04.1949. Bišćani
154 Hodžić (Ibrahim) Idriz 18.04.1966. Skela
155 Hodžić (Jasim) Nihad 25.06.1973. Zecovi
156 Hodžić (Salih) Mesud 14.05.1952. Skela
157 Hopovac (Čamil) Miralem 25.10.1940. Zecovi
158 Hopovac (Miralem) Rejhan 19.08.1964. Zecovi
159 Hopovac (Raif) Razim 01.12.1967. Zecovi
160 Hopovac (Samed) Said 11.03.1960. Čarakovo
161 Horić (Adem) Edhem 24.10.1954. Hambarine
162 Horić (Adem) Husein 05.01.1956. Hambarine
163 Horić (Vahid) Edin 17.02.1964. Hambarine
164 Hrnić (Idriz) Å emso 26.08.1969. Kamičani
165 Hrustić (Adem) Nijaz 20.06.1971. Kamičani
166 Huskić (Ibro) Hasan 02.04.1960. Čarakovo
167 Huskić (Osman) Ibro 10.01.1934. Čarakovo
168 Huzejrović (Mušir) Čamil 21.08.1951. Blagaj Rijeka
169 Imširović (Esad) Mirsad 05.01.1973. Hambarine
170 Imširović (Husein) Esad 05.05.1940. Hambarine
171 Jakupović (Ferid) Nihad 26.10.1959. Kamičani
172 Jakupović (Halil) Hajrudin 14.02.1961. Kamičani
173 Jakupović (Ibrahim) Jusuf 28.07.1971. Kamičani
174 Jakupović (Ibrahim) Kasim 26.01.1960. Kamičani
175 Jakupović (Ibrahim) Mustafa 19.09.1968. Kamičani
176 Jakupović (Ibro) Ajša 12.03.1914. Kamičani
177 Jakupović (Ibro) Nail 26.10.1940. Kamičani
178 Jakupović (Kasim) Ago 24.03.1954. Kamičani
179 Jakupović (Nail) Sejad 24.04.1962. Kamičani
180 Jakupović (Nedžib) Adem 11.10.1950. Kamičani
181 Jakupović (Razim) Mehmed 05.02.1963. Kamičani
182 Kadić (Mesud) Emsud 19.09.1961. Bišćani
183 Kadić (Sulejman) Fuad 19.12.1950. Bišćani
184 Kadić (Å erif) Å erif 18.05.1950. Skela
185 Kadirić (Dževad) Nedžad 26.03.1971. Bišćani
186 Kadirić (Ferid) Fahrudin 20.01.1976. Bišćani
187 Kadirić (Safet) Dževad 13.04.1951. Bišćani
188 Kahrimanović (Muharem) Vasif 10.03.1948. Kamičani
189 Kapetanović (Osman) Burhanudin 25.02.1948. Skela.
190 Karagić (Husein) Husein 17.07.1946. Rizvanovići
191 Kardumović (Hasan) Asmir 03.09.1969. Hambarine
192 Kardumović (Hasan) Sakib 11.01.1966. Hambarine
193 Kardumović (Mehmed) Mehmedalija 01.07.1956. Hambarine
194 Karupović (Avdo) Emir 17.10.1967. Čarakovo
195 Karupović (Fazlija) Smajo 05.05.1919. Čarakovo
196 Karupović (Jusuf) Vahid 02.05.1965. Čarakovo
197 Karupović (Taib) Ismet 13.03.1962. Čarakovo
198 Karupović (Taib) Mesud 02.01.1959. Čarakovo
199 Kauković (Mehmed) Elvin 01.04.1972. Kamičani
200 Kenjar (Husein) Mehmed 20.12.1940. Kamičani
201 Kenjar (Mahmut) Munib 25.09.1944. Kamičani
202 Kerenović (Hamdija) Omer 29.11.1934. Skela
203 Kevac (Ramo) Å aban 22.11.1930 Kamičani
204 Kljajić (Meho) Fehim 22.11.1937. Čarakovo
205 Kljajić (Meho) Mehmed 12.06.1943. Čarakovo
206 Kljajić (Nezir) Hasib 08.02.1933. Čarakovo
207 Kljajić (Å erif) Latif 15.03.1953. Čarakovo-
208 Kljajić (Å erif) Razim 06.04.1958. Čarakovo
209 Kljajić (Tahir) Adem 15.08.1930. Čarakovo
210 Kodžić (Besim) Zlatan 13.08.1969. Skela
211 Kodžić (Fadil) Muhamed 30.07.1962. Skela-
212 Komljenović (Å tefo) Nedeljko 05.04.1970. Ljubija-Raljaš
213 Mahmuljin (Hamdija) Nagib 02.06.1954. Kamičani
214 Mahmuljin (Hamdija) Omer 18.06.1958. Kamičani
215 Mahmuljin (Himzo) Redžep 15.07.1944. Kamičani.
216 Malojčić (Hasan) Feriz 19.01.1954. Skela
217 Medić (Halil) Asim 28.07.1950. Hambarine
218 Medić (Kasim) Besim 08.11.1957. Hambarine
219 Medunjanin (Hajro) Bećir 03.06.1943. Kamičani
220 Memić (Jusuf) Nijaz 14.09.1956. Kamičani
221 Memić (Smajil) Rasim 02.05.1940. Hambarine
222 Mrkalj (Munib) Jasmir 01.06.1965. Bišćani
223 Mrkalj (Redžo) Emir 06.12.1950. Bišćani
224 Muhić (Ale) Sejad 05.07.1955. Hambarine
225 Muhić (Edhem) Nijaz 15.06.1960. Hambarine
226 Muhić (Husein) Abdulah 18.01.1962. Hambarine
227 Muhić (Mustafa) Ismet 02.04.1944. Hambarine
228 Muhić (Redžo) Dursum 15.04.1954. Hambarine.
229 Mujadžić (Jasim) Mirsad 26.01.1963. Rakovčani
230 Mujadžić (Junuz) Rasim 01.01.1953. Čarakovo
231 Mujadžić (Mujo) Hasan 23.04.1967. Rakovčani
232 Mujdžić (Idriz) Eniz 18.10.1961. Čarakovo
233 Mujdžić (Junuz) Ramo 22.05.1956. Čarakovo
234 Mujkanović (Ahmet) Enes 24.04.1961. Kamičani
235 Mujkanović (Arif) Dževad 01.03.1967. Kamičani
236 Mujkanović (Bejdo) Nedžad 13.09.1961. Kamičani
237 Mujkanović (Hamdija) Senad 28.07.1956. Skela
238 Mujkanović (Meho) Latif 08.03.1946. Kamičani-
239 Mulalić (Redžep) Hasan 23.11.1955. Hambarine
240 Mulalić (Smajil) Razim 17.03.1958. Hambarine
241 Musić (Emin) Ahmet 18.07.1952. Čarakovo
242 Musić (Emsud) Senad 08.05.1959. Čarakovo
243 Musić (Mustafa) Samir 23.04.1968. Čarakovo
244 Musić (Zijad) Nevres 10.09.1971. Čarakovo
245 Muslimović (Kasim) Ferid 05.04.1950. Skela
246 Mušić (Mehmed) Edin 08.04.1969. Skela
247 Nasić (Mehmed) Emsud 03.02.1958. Hambarine
248 Nasić (Mujo) Dijaz 03.08.1952. Rakovčani
249 Nasić (Mujo) Zijad 28.07.1948. Rakovčani
250 Nasić (Osman) Mehmedalija 08.01.1932. Čejreci
251 Nasić (Osman) Vahid 12.03.1942. Čejreci
252 Nasić (Vahid) Mehmed 22.02.1961. Rakovčani
253 Omanović (Ibrahim) Almir 01.06.1962. Zecovi
254 Omerović (Suljo) Asim 16.09.1966. Skela
255 Palislamović (Adem) Refik 16.05.1934. Kamičani
256 Pašić (Čamil) Jusuf 14.08.1935. Pašinac
257 Pašić (Å aban) Sakib 18.01.1976. Hambarine
258 Paunović (Omer) Ibrahim 22.05.1947. Skela
259 Pehadžić (Izet) Alija 29.04.1957. Skela
260 Pelak (Ibrahim) Refik 06.05.1959. Rizvanovići
261 Petrovac (Derviš) Mehmed 20.11.1966. Rakovčani
262 Petrovac (Husein) Elvis 20.11.1971. Rakovčani
263 Pezo (Mušan) Čamil 09.04.1941. Skela
264 Poljak (Ibrahim) Zijad 15.11.1940. Kamičani
265 Poljak (Kasim) Sabit 15.04.1962. Kamičani
266 Poljak (Kasim) Sakib 16.12.1958. Kamičani
267 Ramčevski (Hasib) Rifet 31.03.1954. Rakovčani
268 Ramčilović (Smajo) Sulejman 15.01.1939. Rakovčani
269 Ramulić (Hamzo) Velid 12.10.1961. Rakovčani
270 Ramulić (Mustafa) Samir 12.02.1965. Rakovčani
271 Ramulić (Refik) Kasim 29.01.1968. Rakovčani
272 Redžić (Mehmed) Irfad 14.06.1961. Čarakovo
273 Rešić (Arif) Esad 28.03.1957. Skela
274 Rizvanović (Muharem) Bećir 04.01.1929. Rizvanovići
275 Salihović (Munib) Zijad 16.03.1963. Čarakovo
276 Salihović (Smajil) Senadin 01.05.1963. Čarakovo
277 Selimović (Hamed) Elvedin 08.01.1965. Rakovčani
278 Selimović (Hamed) Sead 09.03.1954. Rakovčani
279 Selimović (Ismet) Nedžad 25.08.1973. Rakovčani
280 Selimović (Safet) Nihad 16.09.1957. Rakovčani
281 Siječić (Meho) Mustafa 19.01.1939. Čarakovo
282 Sikirić (Husnija) Muharem 14.04.1968. Hambarine
283 Sivac (Mehmed) Sejad 25.09.1963. Kamičani
284 Sivac (Refik) Senad 27.10.1968. Kamičani
285 Suljić (Safet) Nisvet 30.01.1963. Skela
286 Å ahbaz (Smail) Jasmin 16.01.1973. Kamičani
287 Å arić (Alija) Hazim 29.03.1960. Čarakovo
288 Å ljivar (Najil) Razim 15.05.1959. Čejreci
289 Å vraka (Mehmed) Mirvet 25.12.1960. Rizvanovići
290 Tadžić (Teufik) Bećo 30.05.1949. Kamičani
291 Tadžić (Teufik) Galib 28.09.1955. Kamičani
292 Tadžić (Teufik) Ibro 12.01.1953. Kamičani
293 Topalović (Nijaz) Mirsad 11.04.1957. Skela
294 Topić (Sulejman) Sanimir 19.06.1971. Donja Ljubija
295 Turšić (Ahmet) Mehmed 08.07.1953. Skela
296 Velić (Jusuf) Miralem 01.04.1965. Kamičani
297 Zahirović (Edhem) Emir 25.07.1953. Skela
298 Zahirović (Edhem) Enes 29.10.1956. Skela
299 Zahirović (Himzo) Edhem 19.04.1928. Skela
300 Zahirović (Mujo) Smail 15.07.1938. Skela
301 Zenkić (Husein) Mursija 13.07.1940. Kamičani
302 Zulić (Eniz) Admir 29.04.1975. Kamičani
303 Zulić (Eniz) Armin 08.02.1971. Kamičani
304 Žerić (Meho) Saud 01.05.1967. Hambarine

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.