Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH


Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, koji je danas stupio na snagu, opći izbori u BiH će biti održani u nedjelju 1. oktobra, a njihovo objavljivanje će biti 150 dana prije toga, 4. maja.

Ovo je danas na pres-konferenciji u Sarajevu kazao predsjednik Izborne komisije BiH Branko Petrić, koja se u skladu s ovim izmjenama zove Centralna izborna komisija BiH. Navodeći neke od značajnijih novina u Izbornom zakonu BiH, Petrić je kazao da se prešlo na sistem pasivne registracije glasača.

„To je bilo neophodno uraditi, jer CIPS projekt je pokazao da znatno veći broj građana BiH ima ličnu kartu koja je pretpostavka da imaju više od 18 godina, da su državljani BiH, tj. da imaju pravo glasa i oni se po automatizmu upisuju u centralni birački spisak“, kazao je Petrić.

Istaknuo je da se pasivna registracija odnosi na redovne glasače, na redovna biračka mjesta, na obavezu države da po službenoj dužnosti upiše u centralni birački spisak svakog građanina koji ima to pravo, što do sada nije bilo moguće.

„Drugi način glasanja, specijalna prava uspostavljena zakonom za određene kategorije građana BiH, bilo da su u inostranstvu po bilo kom osnovu pa ostvaruju pravo glasanja putem pošte, bilo da su raseljene osobe u okviru BiH pa ostvaruju specijalna prava da glasaju ili za mjesto sadašnjeg boravišta ili za mjesto prebivališta iz 1991. godine, imaju pravo optiranja i to pravo ovim nije dirano“, kazao je Petrić.

Prema njegovim riječima, poglavlje kojim je definirano finansiranje izborne kampanje je redefinirano, znatno su smanjenje mogućnosti trošenja sredstava za više od tri puta za izborne kampanje.

Govoreći o biračkom spisku, Petrić je kazao da ne zavisi samo od Izborne komisije da li će birački spisak biti ažuran, linija odgovornosti počinje od matičnih ureda.

„Ovim izmjenama Izbornog zakona direktno su obavezani matični uredi da promjene građanskih stanja dostavljaju ministarstvu koje vodi CIPS projekt, s osobama koje će na dan izbora imati 18 godina, da dostavljaju izvode iz matičnih knjiga umrlih da bi se i to moglo registrovati“, kazao je Petrić.

Upozorio je na to da bez obzira na to da li će se građani naći na centralnom biračkom spisku, neće moći glasati ukoliko nemaju identifikacioni dokument izdat od CIPS-a.

„Po našim podacima ima sredina u kojima još znatan procenat građana nije zamijenio stare dokumente za nove i to bi mogao biti jedan od problema koje bi mogli imati“, upozorio je Petrić.

Član Centralne izborne komisije Lidija Korać je, pojašnjavajući način glasanja raseljenih osoba, istaknula da se status raseljenih osoba, način ostvarivanja biračkog prava raseljenih osoba projektom pasivne registracije ne dovodi u pitanje i ne mijenja se.

Napomenula je da odredbe Izbornog zakona, koje nisu mijenjane, jasno garantiraju ostvarivanje biračkog prava raseljenim osobama u općini prebivališta iz ‘91. godine ili u općini boravišta ukoliko to boravište imaju najmanje šest mjeseci prije dana izbora.

„Osobe koje su izvadile novi CIPS-ov dokument, a nalaze se u evidenciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice kao raseljene osobe, ukoliko je općina u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice različita u odnosu na općinu iz CIPS-ovog dokumenta, njihova općina glasanja će biti ona koja je u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice, a to je općina iz ‘91. godine“, pojasnila je Korać.

Istaknula je da se status raseljenih osoba u pogledu ostvarivanja njihovog biračkog prava neće mijenjati osim ukoliko oni to ne žele.

Na pitanje o izmjenama Izbornog zakona nakon usvajanja ustavnih amandmana, Petrić je kazao da ukoliko do 4. maja, kada će biti raspisani oktobarski izbori, bude ustavnih promjena bit će pararleno s tim i promjena Izbornog zakona koje te ustavne promjene eventualno donesu.

Član Izborne komisije Suad Arnautović je kazao da je potpuno novo poglavlje koje regulira poziciju i štampanih i elektronskih medija u toku izborne kampanje.

„Sada je zakonski utemeljena procedura da politički subjekti koji eventualno imaju primjedbe na sadržaj pisanja štampanih medija u vezi s praćenjem izborne kampanje mogu ih uputiti Vijeću za štampu“, kazao je Arnautović.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.