SAOPÅ TENJE ZA JAVNOST!


Šokirani smo viješću da je Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne  i Hercegovine imenovao Prijedorčanina Mileta Mutića u radnu grupu za uspostavu Komisije za istinu u BiH. Ime Mileta Mutića se nalazi  u presudama Haškog tribunala jer je bio aktivni sudionik zajedničkog zločinačkog poduhvata koji je u Prijedoru odveo u smrt preko tri hiljade nevinih ljudi.

U presudi Haškog tribunala Milomiru Stakiću, između ostalih navoda, stoji: ”Pretresnom vijeću su predočeni dokazi da su sastancima Kriznog štaba, Savjeta za narodnu odbranu ili Izvršnog odbora redovno prisustvovali direktor "Kozarskog vjesnika" i Radija Prijedor, oficir Milan Mutić, ili novinar Rade Mutić ili neki drugi novinar”. Pomenuti mediji su na direktan način odveli u smrt dvojicu prijedorskih ljekara i nekoliko drugih intelektualaca a na indirektan način su odgovorni za protjerivanje preko pedeset hiljada građana nesrpske nacionalnosti i za nestanak i ubistvo više od tri hiljade ljudi. Njihova uloga u rasprostranjenoj kampanji progona nesrpskoh stanovnistva je detaljno opisana u presudama Haskog tribunala Milomiru Stakicu, Dusku Tadicu i osudjenima u predmetima "Omarska" i "Keraterm". Ukoliko je vjerovati predstavnicima Haškog tribunala koji su govorili na prošlogodisnjoj konferenciji u Prijedoru, dokazi o umiješanosti Mileta Mutica i drugih učesnika zajedničkog zločinackog poduhavata u Prijedoru proslijeđeni su Tužilastvu Bosne i Hercegovine i treba očekivati pokretanje istraga protiv njih. U svakom demokratskom i zdravom društvu, ovakvim osobama ne bi bilo mjesta u javnim institucijama bilo kakve vrste, a kamoli u radnim grupama koje se bave formiranjem komisija za istinu. Njegovo imenovanje u ovu radnu grupu govori koliko smo mi u Bosni i Hercegovini, ustvari, daleko od takvog drustva.

U saopštenju koje je uputilo Udruženje ”Dayton Projekat – Program za civilni dijalog u Bosni i Hercegovini’,’ koje se predstavlja kao ”sekretarijat radne grupe”,  stoji da je radna grupa u kojoj je imenovan Mile Mutić zadužena ” za izradu nacrta zakona kojim bi se uspostavila komisija čiji zadatak bi bio da ispita nedavnu prošlost Bosne i Hercegovine kako bi se osigurala bolja budućnost svih njenih građana.

U saopštenju se dalje navodi da se radna grupa već konsultirala ”sa širokim spektrom predstavnika nevladinih organizacija” i da će u narednih mjesec dana distribuirati radnu verziju nacrta zakona. Nas iz udruženja ”Izvor” niko nije konsultirao a nemamo informaciju da je kontaktirana bilo koja druga relevantna organizacija iz našeg regiona.

Zaprepašteni smo i konsternirani činjenicom da se tijelo od tolike važnosti za sve građane BiH uspostavlja mimo javnosti. Ovim saopštenjem javno protestvujemo zbog ovakvog načina rada od strane najvažnijeg zakonodavnog tijela u BiH i tražimo hitno pokretanje odgovornosti za sve dosadašnje propuste. Kako je moguće da se uspostavljanje institucije koja pretenduje na utvrđivanje istine i obnavljanje povjerenja u Bosni i Hercegovini odvija na tako netransparentan način? Ko je donio odluku o osnivanju ovako važnog tijela bez odgovarajućih konsultacija sa širom zajednicom? Ko je isključio predstavnike udruženja žrtava iz ovog procesa? Kako je moguće da će istinu o događajima u Prijedoru utvrđivati tijelo čiji je mandat u nacrtu zakona definirao Mile Mutić a da za to nikog iz Prijedora, uključujući i nas, predstavnike porodica nestalih ili predstavnike preživjelih logoraša, nije pitao za mišljenje?

Zaista ne možemo vjerovati da niko u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH nije upoznat sa radom Haškog tribunala i ratnim zločinima u Prijedoru. Imenovanje Mileta Mutića, stoga, doživljavamo kao još jedan šamar porodicama ubijenih i nestalih Prijedorčana koje godinama čekaju da se tijela njihovih najmilijih dostojanstveno pokopaju a odgovorni za njihovu smrt smjeste iza rešetaka. Očekujemo da parlamentarci najhitnije obavijeste javnost o isključenju Mileta Mutića iz ove radne grupe, a porodicama ubijenih i nestalih Prijedorčana upute izvinjenje. Takodjer, ocekujemo da se objelodane svi detalji o nastanku nacrta zakona o Komisiji za istinu, te da se proces vrati na početak kako bi u oblikovanju nacrta zakona mogli učestvovati i predstavnici žrtava, te šira zajednica. Istina se ne utvrđuje tajnim sastancima, netransparentnošću i ignorisanjem građana!

Udruženje Prijedorčanki ”Izvor”

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.