T E N D E R


Medžlis islamske zajednice Prijedor, Izvršni odbor; Na osnovu odluke Izvršnog odbora Medžlisa Prijedor sa sjednice održane 26.02.2006. godine raspisuje se

T E N D E R

za geodetske usluge snimanja i organizacije podataka u geoinformacioni sistem mezarluci Pećani u Prijedoru.

Medžlis Vas poziva da dostavite svoju ponudu na osnovu sljedećih elemenata: 1. PREDMET PONUDE

Predmet ponude su geodetske operacije u vidu klasičnog geodetskog snimanja svih detalja i izrada precizne geodetske podloge (topografski plan) u razmjeri 1:250 na gradskim mezarlucima «Pećani» čija površina iznosi 1.06 ha (ili 10600 m2). Izraditi lokalni plan parcelacije i obilježavanje svih planiranih parcela za postojeća i buduća grobna mjesta ”“ mezare, betonske staze i druge sadržaje koje imaju savremena i uređena groblja, a radi što boljeg, bržeg i kvalitetnijeg upravljanja i održavanja. Sve planirane parcele trebaju dobiti svoj broj što bi kasnije olakšalo izradu i vođenje geoinformacionog sistema mezarluka.

2. PRAVO UČEÅ ČA

Pravo učešća na tenderu imaju preduzeća ovlaštena za obavljanje djelatnosti za koju se objavljuje tender, a čije je sjedište i mjesto registracije u Bosni i Hercegovini.

3. SADRŽAJ PONUDE

– Naziv i tačna adresa ponuđača;
– Dokaz da je ponuđač ovlašten za obavljanje djelatnosti za koju se objavljuje tender izdat od nadležnog i za to ovlaštenog organa u zemlji;
– Porezni i identifikacijski broj izdat od nadležnog i za to ovlaštenog organa u zemlji sjedišta;
– Dokaz da ima odgovarajući broj stalno zaposlenog kvalificiranog osoblja;
– Potvrda o redovnom izmirenju poreskih obaveza;
– Potvrda o bonitetu da u posljednjih 6 (šest) mjeseci prije prijave na tender ra~un nije bio blokiran;
– Referencna lista iz oblasti koja je predmet nadmetanja;
– Cijena izračanata u KM, i uslovi plaćanja, faze radova i rok završetka radova podijeljen po fazama;
– Izjava o nepromjenjivosti cijena i roka, i da je ponuđač saglasan da, u slučaju kašnjenja sa završnim rokom, da se po danu kašnjenja umanjuje cijena za 1% od pogođenog iznosa;
– Izjava o prihvatanju tenderskih uslova;
– Ponuđači mogu priložiti i druga dokumenta za koja smatraju da su bitna.

4. PODNOÅ ENJE I OTVARANJE PONUDA

– Ponudu, obrađenu u skladu sa ovim tenderom, ponuđač je obavezan dostaviti u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja tendera, do 12.00 sati (subota, 11.03.) po lokalnom vremenu, u jednom primjerku.
– Ponude za tender dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti sa naznakom:

“Ponuda za za geodetske usluge snimanja i organizacije podataka u geoinformacioni sistem mezarluci Pećani u Prijedoru – ne otvarati”, na adresu:

Medžlis IZ Prijedor
Skopska 32
79101 Prijedor

– Ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i ponude koje ne budu dostavljene na opisani način, neće se uzimati u razmatranje.

5. TROÅ KOVI PONUDE

Medžlis ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava
pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimično svaku ponudu, poništi nadmetanje ili odbije sve ponude, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.

Dokumentacija tendera će biti taksirana u visini od 20 KM na teret ponuđača.

6. VREDNOVANJE PONUDA

Vrednovanje ponuda će se izvršiti u skladu sa aktima Rijaseta IZ u BiH i Medžlisa IZ Prijedor kojima se reguliše materijalno poslovanje i u skladu sa kriterijima tendera.

Medžlis IZ Prijedor može, po potrebi, tražiti od ponuđača dodatne informacije koje se mogu koristiti u procesu odlučivanja. Razmatranje i otvaranje ponuda će vršiti Izvršni odbor Medžlisa u proširenom sastavu na vanrednom zasjedanju.

7. OSTALE ODREDBE

O izboru ponuđača učesnici će biti obaviješteni nakon što Izvršni odbor Medžlisa, na osnovu sopstvenog razmatranja i preporuke nadležnog organa Rijaseta IZ u BiH, imenuje najpovoljnijeg ponuđača.

Za sve potrebne informacije u vezi sa ovim tenderom molimo Vas da se obratite gosp. Rezaku Kurtoviću, rukovodiocu administrativnih poslova Medžlisa IZ Prijedor, ul. Skopska 32, 79101 Prijedor, tel/fax: ++387 52 227 493, e-mail: medzlisizpd@gmail.com

Napomena:
tender u skraćenom obliku je objavljen u “Dnevnom avazu” u četvrtak, 02.03.2006.

Predsjednik IO Medžlisa: Besim Čirkin

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.