U BiH danas počela primjena PDV-a


Umjesto dosadašnjih entitetskih poreza na promet proizvoda i usluga, u Bosni i Hercegovini od danas se primjenjuje jedinstveni sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) čija stopa iznosi 17 posto.

Obračun i naplatu ovoga novog poreza na državnoj razini kontrolirat će Uprava za neizravno oporezivanje BiH. PDV će se uplaćivati na jedinstveni račun, a očekivanja stručnjaka su da će ovaj porez državni proračun godišnje ojačati i do 500 milijuna KM.

 

Inače, Zakon o PDV-u BiH je i u skladu sa Šestom odlukom Europske unije o PDV-u.

Do sada je u BiH registrirano ukupno 29.565 PDV obveznika, odnosno pravnih osoba čiji je oporezivi promet u 2005. prelazio 50.000 KM.

Prednosti su PDV-a, između ostalog, što će se njegovom primjenom stvoriti jedinstveni ekonomski prostor, smanjiti korupcija te povećati makroekonomska stabilnost zemlje. To je također porez koji će stimulirati sve one koji rade na formalan način i koji će izjednačiti sve gospodarske subjekte u državi.

Prema ranijim najavama predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Adnana Terzića sve nadležne institucije spremne su za primjenu PDV-a i već su određene marže za trgovce, timovi za nadgledanje cijena te predviđene sankcije za one koji budu pokušali u novonastaloj situaciji ostvariti ekstraprofit.

Centralna banka Bosne i Hercegovine također je istaknula da zbog uvođenja PDV-a ne postoji nikakav monetarni razlog za trajnu inflaciju u BiH i da će nastaviti striktno provoditi postojeći monetarni režim valutnog odbora sa punom deviznom pokrivenošću domaće valute.

Vlada Federacije BiH je na prošloj sjednici u Sarajevu prihvatila Program mjera za ublažavanje posljedica uvođenja PDV-a za najsiromašnije kategorije stanovništva u 2006. godini, koji je pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.
 
Koliki je značaj PDV-a pokazuje činjenica da je ovu vrstu poreza uvelo oko 150 zemalja širom svijeta, a Francuska ga je uvela još 1954. godine.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.