Osnovana Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”


Zbog velikog interesovanja brojnih građana BiH koji žive u zemlji i inozemstvu, te nekoliko hiljada pisama podrške, ali i ponuda sa konkretnom pomoći u istraživanju prvih bosanskih piramida, koje su stigle na adresu Semira Osmanagića, bosansko-američkog istraživača, odlučeno je da se osnuje Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”.

Rješenjem Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine ovog mjeseca odobren je rad Fondacije kao “neprofitne, nevladine i nepolitičke organizacije za zaštitu kulturnog nasljeđa na teritoriji BiH”. Njen prvi projekt biće iskopavanje, obnavljanje i trajna zaštita piramidalnog kompleksa u Visočkoj dolini. Fondacijom rukovodi Upravni odbor sa članovima koji rade na volonterskoj osnovi. Već su formirani komiteti i sekcije Fondacije. Tako su u Komitetu za geologiju diplomirani geolozi Nađija Nukić iz Sarajeva, Nedim Jukić iz Tuzle, Ibrica Repisti iz Crne Gore te doktor geoloških nauka Stjepan Čorić iz Austrijskog geološkog društva.

U Komitetu za arheologiju su arheolozi Sead Pilav sa Univerziteta iz Stokholma (Švedska), Silvana Čobanov iz Sarajeva i Saša Janković iz Banja Luke.

Fenomene prahistorijskih kamenih kugli i metalnih halki u BiH obrađivat će koordinatori tih sekcija dipl.ing. Jovo Jovanović iz Sarajeva i Bojan Zečević iz Londona. Alternativnim objašnjenjima prahistorijskih događaja će rukovoditi ugledni autor i istraživač Ahmed Bosnić. Na čelu Komiteta za vizuelnu prezentaciju su dipl.ing. arhitekture Omer Hasanbegović i magistar arhitekture Ajla Akšamija, doktorant sa univerziteta u Illinoisu (SAD). Po prvi put će se bosanski kompjuterski programi koristiti u trodimenzionalnoj rekonstrukciji jednog domaćeg arheološkog spomenika.

Komitet za satelitsko i radarsko daljinsko osmatranje vodi doktor Amer Smailbegović iz Nevade (SAD). Odborom za izbor Međunarodnog savjeta rukovode doktor Sead Spužić iz Australije i doktor Mirsad Kulović iz Tenesija (SAD) koji će osigurati pojačavanje projektnih timova najuglednijim stručnjacima iz ove oblasti u svijetu.

Magistar Zlatko Hurtić iz Sarajeva koordinira aktivnosti u Komitetu za saradnju sa međunarodnim institucijama, a doktor Fikret Hadžić sa Ekonomskog fakulteta iz Sarajeva vodi Komitet za ekonomsku i socijalnu analizu. Izvršni direktor Fondacije je Mario Gerussi iz Sarajeva.

Profesor Senad Hodović (Visoko) koordinira aktivnostima Komiteta za organizaciju i logistiku, zajedno sa vodećim ljudima iz privrednog, političkog i kulturnog života Zeničko-dobojskog kantona i Općine Visoko i oni će pripremiti početak proljetnih istraživanja. Komitet za odnose sa javnošću komunicira sa svim domaćim i svjetskim medijima te sa promotivnim centrima Fondacije u desetak zemalja svijeta preko svog glasnogovornika Amele Odobašić.

Fondacija će se finansirati sponzorstvima i donacijama institucija, preduzeća i pojedinaca. Sredinom aprila 2006. započinje nastavak istraživanja na piramidi kod Visokog što će biti najveći geološko-arheološki projekat te godine u Evropi.”

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.