Memorijalni centar u Omarskoj će se graditi


Već četiri godine porodice ubijenih logoraša i preživjeli logoraši koncentracionog logora Omarska posjećuju ovo mjesto na godišnjicu početka raspuštanja ovog logora. I ovaj, poput ostalih logora na području Prijedora, formiran je odlukom Kriznog štaba opštine Prijedor, a funkcionisao je od maja do augusta 1992. i služio za zatočenja ovdašnjih nesrba.

Prošle godine Mittal Steel kupio je većinski dio od 51 posto kapitala Rudnika željezne rude Ljubija kada je formirana zajednička kompanija Novi rudnici Ljubija, a predmet kupoprodaje postao je i rudnik Omarska. Strani kapital je pokrenuo proizvodnju u ovom posrnulom rudniku, a razvojni planovi su obećavajući.

Paralelno sa kupovinom ovog rudnika kupcu su stigli i prvi zahtjevi od preživjelih logoraša i porodica ubijenih da im se dodijeli dio objekata za izgradnju memorijalnog centra.

O tome šta je bila Omarska, govori se i u zaključcima ICTY: “Omarska nije bilo mjesto u kojem se sa logorašima sporadično i okrutno postupalo ili u kojem su životni uslovi bili naprosto teški. Bila je to paklena sredina u kojoj su muškarci i žene bili lišeni najosnovnijih životnih potreba i čovječnosti. Omarska je bila mjesto gdje su se ljudi tukli svakodnevno i uz upotrebu đavolskih sredstava mučenja. Niko nije mogao biti u zabludi da je Omarska samo loše vođen zatvor. Ona je bila zločinački poduhvat koji je smišljeno funkcionisao na način kojim se uništavaju um, tijelo i duh ljudi koji su tu bili zatočeni.”

A u logoru je bilo zatočeno više od 3.500 osoba nesrpske nacionalnosti, od kojih mnogi nisu preživjeli, a među njima i pet žena. Nebitno je da li je u vrijeme kupovine sa ovim činjenicama bio upoznat kupac, ali je bitno da je voljan udovoljiti želji žrtava.

Za ispitivanje situacije na terenu kao medijatori su angažirani predstavnici Duše Evrope koji su ovom projektu dali naziv Sjećanje za budućnost. Prešli su šestomjesečni put sa radnim grupama koji su činili menadžment Novih rudnika Ljubija, preživjeli logoraši, lokalni političari i mladi različitih etničkih grupa. Nedavno je predstavnik kupca Omarske na pres-konferenciji u Banjoj Luci najavio izgradnju memorijalnog centra. Troškove projektne dokumentacije i izgradnju centra finansiraće Mittal Steel. Do konačnog cilja još je dosta posla, jer sve ovo treba biti prihvaćeno i od lokalne zajednice, što trenutno nije.

Piše: B. KAHRIMANOVIČ

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.