Džumma…

Džumma…


"O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite" (El-Džumu'a 9. i 10.)
Allah, dž. š., iz Svoje neizmjerne milosti darovao je ljudima mubarek-dane neizmjernog dobra. U njima se dobra djela mnogostruko uvecavaju i nagraduju, a brišu loša. U njima se povecavaju stepeni vjernicima i vjernicke duše se potpuno okrecu Allahu, njihovom Gospodaru i Zaštitniku, znajuci i shvatajuci rijeci Uzvišenog: ”Spašen je onaj ko svoju dušu ocisti, a propao je onaj ko je upropasti” Allah, dž.š., stvorio je sva stvorenja da bi samo Njega obožavali i samo Njemu ibadet cinili. Jedan od najvecih ibadeta je ramazanski post koji je Allah propisao ljudima objavivši: ”Propisuje vam se post, kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni”. On postice ljude na post rijecima: ”A bolje vam je da postite, ako znate”. Upucuje ih da Mu zahvaljuju što im je propisao ovaj ibadet: “Da biste Allaha velicali što vas je uputio i da biste zahvalni bili”.

Allah je omilio i olakšao ljudima ovaj ibadet radi toga što je ljudskoj duši teško ostaviti ono što je uobicajila i na što je navikla.

Govoreci o postu, Allah kaže: “To je odreden broj dana”. A zatim iz Svoje milosti prema robovima kojima njihov Gospodar želi samo dobro, a otklanja od njih svaku štetu, kaže: “Ko od vas bude bolestan ili na putu isti broj drugih dana…”

Propis posta

Pošto je znacaj ramazanskog posta velik, potrebno je nauciti propise koji su vezani za ovaj mjesec kako bi svaki musliman i muslimanka znali šta je u tom mjesecu naredeno – da bi to izvršili i šta je zabranjeno – da bi se toga ostavili.

Cjelokupan islamski ummet se složio da je post u ramazanu farz (obaveza) na osnovu jasnih dokaza iz Kur’ana i sunneta. Allah, dž. š., u Kur’anu za post kaže: “O vjernici, propisuje vam se post, kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni”. U hadisu koji bilježi Buharija, Poslanik, a. s., kaže: “Islam se temelji na pet stvari…" Izmedu ostalih, spomenuo je i ramazanski post. Onaj ko pokvari post u ramazanu bez opravdana razloga, pocinio je veliki grijeh. Kaže Muhammed, a. s., govoreci o svom snu: “I kad sam se našao na vrhu brda, cuo sam jake glasove i povike. Upitao sam: ‘Kakvi su ovo glasovi?’ Receno mi je : ‘Ovo su krici stanovnika vatre’. Zatim sam krenuo dalje i vidio sam ljude obješene za pete, a usne im rasjecene i iz njih tece krv. Upitao sam: ‘Ko su ovi?’ Receno mi je: ‘To su oni koji su jeli i pili prije iftara’ ("Sahihu tergib", 1/420).

Rekao je hafiz Ez-Zehebi: “Potvdeno je kod muslimana da je onaj ko ne posti ramazan bez ikakvog razloga gori od onog ako cini zinaluk (blud) i onoga koji pije alkohol. I ne samo to, vec se u njegov islam sumnja i smatra se zindikom" (bezbožnikom).

Šejhu-l-islam ibn-Tejmije kaže: “Onaj ko ne posti u ramazanu smatrajuci to dozvoljenim, a zna da je to zabranjeno, obavezno je njegovo ubistvo, a ako mrsi uz ramazan kao griješnik koji to ne smatra dozvoljenim, u tom slucaju se kažnjava” ("Medžmu-l-fetava", 25/ 265).

Vrijednost posta

Postoje mnogobrojne predaje o vrijednosti posta, kao što je sahih-predaja da je Allah, dž. š., odabrao za sebe post i da On za post nagraduje bez racuna: “Post je Moj i Ja cu za njega nagradivati” (“Fethu-l-Bari”, 1904).

Zatim, hadis u kome se spominje da “postu nema ništa slicno” (En-Nesai, 4/165 ), “Dova postaca se ne odbija” (Bejheki 3/ 345), “Postac ima dvije radosti: radost iftara i radost radi posta pri susretu sa Gospodarom” (Muslim, 2/ 807).

Zatim, hadis o zauzimanju posta na Sudnjem danu za postaca. “Post ce reci na Sudnjem danu: ’Gospodaru, ja sam ga sprijecio od jela i pica i spolnog odnosa u toku dana, pa primi moje zauzimanje za njega’” (Ahmed, 2/147).

“Zadah iz usta postaca je kod Allaha ljepši od mirisa miska” (Muslim, 2/807).

“Onaj ko posti jedan dan na Alalhovom putu bit ce udaljen od vatre 70 godina” (Muslim, 2/807).

A što se tice samo ramazanskog posta, pa on je temelj islama, u njemu je pocela objava Kur’ana, u njemu je noc vrednija od hiljadu mjeseci.

Zatim, “Kad nastupi ramazan, otvore se vrata dženneta, a zatvore se vrata džehennema i šejtani bivaju okovani” (Buhari).

Post u ramazanu vrijedi kao post deset mjeseci u drugim mjesecima” (Ahmed).

“Allah, dž. š., prilikom svakog iftara oslobada ljude od vatre” (Ahmed, 5/256).

Korist posta

U postu se kriju mnogobrojne mudrosti i koristi ciji je osnov bogobojaznost koju je Allah spomenuo u ajetu: “Da biste bili bogobojazni”. Objašnjenje ovoga se krije u tome što je – ako se duša ljudska suzdržala od onoga što joj je dozvoljeno žudeci za Allahovim zadovoljstvom i strahujuci od Njegove kazne – prece, onda, da se suzdrži od onoga što joj je Allah zabranio.

Jedna od koristi posta je ta što se, kad ogladni stomak, potiskuje glad i žudnja mnogih cula. Kad je stomak sit i pun, onda dolazi do izražaja glad ociju, jezika i spolnog organa. Zato je post oružje kojim se uspješno pobjeduje šejtan i sputavaju strasti i cuvaju organi i cula.

Kad postac okusi težinu gladi, onda razumije stanje siromašnih i kod njega se probudi samilost i spremnost da im pomogne kako bi utolili svoju glad, jer nije isto vidjeti okom i osjetiti to cijelim bicem. Covjek koji putuje u udobnom autu ili autobusu ne razumije težinu pješacenja dok je i sam ne osjeti.

Post odgaja ljudsku volju na udaljavanju od strasti i svake vrste grijeha. Postom se covjek navikava na red i disciplinu, pa i preciznost u vremenu.

Ramazanski post predstavlja obznanu principa islamskog jedinstva jer cijeli islamski ummet posti u jednom mjesecu.

Pravila posta

Odgadanje sehura do zadnjeg vremena. Rekao je Allahov Poslanik, a. s.: “Ustajte na sehur jer je u sehuru bereket” (Buharija).To je blagoslovljen rucak i on simbolizira razlikovanje od židova i kršcana (koji ne ustaju na sehur).

Požurivanje sa iftarom, na osnovu rijeci Resula, a.s., da ce “ljudi biti na dobru dok god budu požurivali sa iftarom” ( Buharija).Iftariti treba prije namaza. Prenosi se od Enesa bin-Malika da je rekao: “Muhammed, a. s., iftario bi prije klanjanja akšam-namaza sa nekoliko svježih datula” (Tirmizi, hasenun-garib).

Nakon iftara bi Resul, a. s., proucio dovu: “Zehebe zameu vebteletil uruku ve sebetel edžru inšallah” (Ebu-Davud).

Ostavljanje ružna i bestidna govora.

“Kad neko od vas posti, neka ne govori ružne rijeci” (Buharija).

Ostavljanje zabranjenih djela, kao što su ogovaranje, laž, bestidnost itd. jer se radi toga može u potpunosti izgubiti nagrada posta. Poslanik, a. s, rekao je: “Možda postac nema od svog posta ništa osim gladi”(Ibn-Madže).

Posebno treba skrenuti pažnju na – a što upropaštava dobra djela i za sobom povlaci grijeh – besposlicenje, beskorisna sijela na kojima se nece cuti, niti nauciti ništa dobro, tracenje vremena prateci kojekakve serije na TV, sijela nakon teravih-namaza, tako da mjesec zikira, ibadeta, nocnog namaza, ucenja Kur’ana kod mnogih bude mjesec spavanja u toku dana da se ni malo ne bi osjetila glad. I, ono što je još gore od toga jest propuštanje namaza, a posebno namaza u džematu, a nakon svega toga provodenje noci u igri i zabavi.

Ostavljanje pretjerivanja u jelu, jer je Poslanik, a. s., rekao: “Ne može covjek napuniti posudu goru od stomaka (Tirmizi, hasen-sahih).

Pametan je onaj ko jede da bi živio, a ne onaj ko živi da bi jeo, i najbolja hrana je ona koja tebi služi, a najgora ona kojoj ti služiš.

Tokom ramazana mnogo vremena se potroši na spremanje raznovrsne hrane tako da žene ramazan provedu u kuhinji i na taj nacin bivaju umnogome uskracene za ibadet i mnoštvo dobrih dijela. Ramazan je postao mjesec bogatih sofri, gojaznosti, jela i pica, a kad treba ici u mesdžid radi namaza – onda takve savlada lijenost i nemarnost, a mnogi ne mogu izdržati u namazu više od cetiri rekata nafile.

Ramazan treba biti mjesec darežljivosti u ilmu i imetku. Rekao je ibni Abas: “Muhammed, a. s., bio je najdarežljiviji covjek, a posebno je bio darežljiv u ramazanu kad bi se sretaao sa melekom Džibrilom, a Džibril mu je dolazio svake noci i poucavao ga Kur’anu”.

Rekao je Poslanik,a.s.,: “ U džennetu postoje odaje cija se spoljašnjost vidi iznutra, a unutrašnjost izvana. Allah ih je pripremio za one koji budu davali hranu drugima, koji budu blago govorili, koji budu postili i koji budu klanjali nocu dok drugi spavaju ( Ahmed 5/ 343)

Rekao je Poslanik,a.s., : “ Ko pripremi iftar postacu imat ce nagradu kao i on, s tim da se od nagrade postaca ništa nece umanjiti” (Tirmizi, 3/171).Pripremila sestra SaraAdd comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.