Okrugli stol u organizaciji IZ u BiH: Napad na Kozarac je imao sve elemente genocidne namjere

U organizaciji Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u utorak 24. maja je povodom obilježavanja 30 godina od napada na Kozarac održan okrugli stol na temu “30 godina od početka agresije na Kozarac i Republiku Bosnu i Hercegovinu“.

Kozarac je jedna od najrazrušenijih mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini u kojoj je samo u prva dva dana napada 24. i 25. maja ubijeno oko 800 Bošnjaka.

“Tokom mjeseca maja JNA se pripremala za napad na Kozarac i već je postavila snažna artiljerijska oruđa. I odmah su počeli progoni i ubijanja“, kaže Amir Kliko, historičar i saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.

U toku napada na Kozarac formirani su i logori Omarska, Keraterm i Trnopolje.

“Omarska je po broju ubijenih najbrutalniji logor na području bivše Jugoslavije, Keraterm odmah nakon toga, a logor Trnopolje sa najvećim brojem zatočenika. Brojke nisu konačne i prema dosadašnjim istraživanjima sa područja nekadašnje općine Kozarac ubijena su 1.226 Bošnjaka civila. Najveći broj njih ubijen je u toku napada na Kozarac, u dva dana oko 800 civila, a ostali Kozarčani su ubijeni u logorima ili su izvedeni iz logora i ubijeni na drugim lokacijama kao što je Hrastova glavica kod Sanskog Most”, ističe Jasmin Medić, historičar i saradnik Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu.

Posmrtni ostaci Kozarčana i Prijedorčana pronađeni su na 501 lokaciji u deset općina u tri države u primarnim, sekundarnim i tercijarnim grobnicama.

“Za Prijedor je vezana Tomašica najveća grobnica u BIH. Ubijene su po tri generacije jedne porodice što jasno govori o genocidnoj namjeri agresora. Ovaj je zločin imao sve elemente genocida. Za Prijedor je specifično masovno ubijanje logoraša, ubijeno je blizu 1.000 logoraša u ovim logorima smrti i još tragamo za posmrtnim ostacima nekoliko stotina žrtava i pozivam sve one koji mogu da nam pomognu da ih pronađemo“, rekao Mujo Begić, šef područnog ureda Instituta za nestale osobe u BiH i profesor na Univerzitetu u Bihaću.

Napad na Prijedor započeo je napadima na Hambarine i Kozarac. Tog ljeta 1992. godine kroz logore je prošlo 30.000 Prijedorčana, a na evidenciji nestalih je njih 3.176. Još uvijek se traga za posmrtnim ostacima nekoliko stotina nestalih Prijedorčana.

 

(AA)

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.