KOZARAC-Jutarnji trač…

Evo, nakon dugog hladnog perioda, konačno će temperatura u našoj zemlji, ući u plus. Tako barem predviđaju meteorolozi a temperatura skoro cijeli januar nije izlazila iz minusa, u nekim mjestima dostizala je čak i -28°C.

Danas je u Kozarcu ujutro bilo hladno i maglovito vrijeme uz umjeren do jak mraz i pretežno oblačno, ali je tokom dana došlo do razvedravanje uz sunčane periode i blagi porast temperature.

“Putuj kroz život s velikom glavom, život običnog tempa i osamnaest-karatnog razočarenja…”, kaže pjesma, i zaista evo zajedno putujemo kroz januar, život običnog tempa jedne male bosanske kasabe, podno kozaračkog kamena…

Trudimo se da svakodnevno javimo barem vremensku prognozu i par do stotinjak friških slika, kako bi bili i u svakodnevnom kontaktu i danas, sutra, bili u mogučnosti zajednički djelovati u rješavanju zajedničkih problema i drugih izazova koji bi se mogli nači pred nama kao društvenoj zajednici.

Jedan od takvih izazova upravo se dešava ovih dana u našem najvećem malom gradu na svijetu, a odvija se “ispod radara” i bez puno obavještavanja većeg i šireg broja Kozarčana, a radi se o stvari koja se tiče sviju nas te zbog toga sam se odlučio u ovome Jutarnjem traču, pisati o tome i ujedno apelirati na sve nas da se aktivnije uključimo u ovo.

Gradska izborna komisija Prijedor 4. januara 2017. godine obavjestila je sve političke stranke, udruženja građana i građane grada Prijedora da je Skupština grada Prijedora, na sjednici održanoj dana 23.12.2016. godine, donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica grada Prijedora. Odluka je stupila na snagu 31.12.2016. godine.

Izbori će biti održani u svim mjesnim zajednicama na području grada Prijedora dana 19.marta 2017. godine (nedjelja) u vremenu od 8.00 do 16.00 časova.

Pet mjesnih zjednica sa područja grada Prijedora koje podrazumijevamo pod kozaračku regiju biraju sljedeći broj članova Savjeta: MZ Kozarac – 9 članova, MZ Kozaruša – 7 članova, MZ Kamičani – 7 članova, MZ Kevljani – 5 članova, MZ Trnopolje – 7 članova

Izbore za savjete mjesnih zajednica provodi Gradska izborna komisija Prijedor i birački odbori u skladu sa odgovarajućim odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Izbornog zakona Republike Srpske, Zakona o lokalnoj samoupravi, Uputstva o organizovanju i sprovođenju izbora za članove savjeta mjesne zajednice, Statuta grada Prijedora i Odluke o mjesnim zajednicama na području grada Prijedora.

Ono što treba istači jeste da je promjenjen način predlaganja kandidata:

Kandidate za članove savjeta mjesnih zajednica mogu predlagati:

– najmanje 30 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice za koju se sprovode izbori za Savjet, a mjesna zajednica ima do 1000 registrovanih birača,

– najmanje 50 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice za koju se sprovode izbori za Savjet, a mjesna zajednica ima od 1000 do 5000 registrovanih birača,

– najmanje 70 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice za koju se sprovode izbori za Savjet, a mjesna zajednica ima od 5000 do 10000 registrovanih birača,

– najmanje 100 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice za koju se sprovode izbori za Savjet, a mjesna zajednica ima više od 10000 registrovanih birača,

– udruženja građana koja djeluju na području grada Prijedora i

– političke stranke koje na području Grada Prijedora imaju gradski odbor ili drugi vid
organizacije.

Predlagači predlažu najviše onoliko kandidata koliko se bira članova savjeta za tu mjesnu zajednicu, a predloženi kandidati moraju da budu upisani u Centralni birački spisak i da imaju prebivalište na području mjesne zajednice za čiji se savjet kandiduju.

Prilikom predlaganja kandidata ovlašteni predlagači moraju voditi računa o ravnopravnoj polnoj zastupljenosti u skladu sa članom 20. Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini tako da je jedan od polova zastupljen najmanje 40% na kandidatskoj listi, kao i o teritorijalnoj zastupljenosti mjesne zajednice.

Zahtjevi za ovjeru kandidatskih lista podnose se na propisanim obrascima, a rok za predaju kandidatskih lista je 10. februar 2017. godine do 15 časova. I kao što vidimo vrlo je kratak rok da se to na vrijeme prijavi.

Ovlašteni predlagači mogu predložiti po jednog člana biračkog odbora i njegovog zamjenika za provođenje izbora u mjesnoj zajednici u kojoj su podnijeli kandidatsku listu za izbor članova savjeta mjesne zajednice. Članovi biračkih odbora moraju biti upisani u Centralni birački spisak mjesne zajednice za koju se predlažu za imenovanje.

Prijedlozi za imenovanje za člana biračkog odbora podnose se Gradskoj izbornoj komisiji uz svojeručno potpisanu izjavu predloženog člana biračkog odbora na propisanom obrascu. Rok za predaju prijedloga za imenovanje za člana biračkog odbora je 10. februar 2017. godine do 15 časova.

Iako, nažalost, Savjeti Mjesnih zajednica nemaju pravnu ulogu, i više su tu u savjetodavnom i koordinacijskom smislu, ipak su bitni, posebno u komunikaciji između običnog građanina i nadležnih u gradskim upravama, tj. vlasti.

U tom smislu jako je bitno koga ćemo predložiti i na koji način. Još uvijek je otvoreno pitanje sa koliko lista će se ići i sa kojim kandidatima, vremena je jako malo, a nažalost dosta otvorenih i nerješenih pitanja i na kraju dosta tiho i na mala vrata, što je također problematično i alarmantno.

Iskreno se nadam da ćemo ozbiljno ovo pročitati i aktivnije se uključiti u ova dešavanja jer je i ovo pitanje jako bitno za neka buduća djelovanja i aktivnosti koje se trebaju odraditi ove godine.

Apelujem na sve Kozarčane da se informišu o tome kakve se aktivnosti sprovode na nivou mjesnih zajednica po ovome pitanju, ko ih organizuje te na kraju ko su kandidati i na čijim listama koji se u budućnosti trebaju boriti za afirmaciju i napredak naše lokalne zajednice.

Razmislimo o ovome i uljučimo se, kako bi nam sutra bilo bolje!!

Toliko za ovo javljanje…

Selam Kozarac!

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.