Džuma…

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

Osnova i temelj borbe pokreću se borbom protiv sebe. Jer, dokle god se rob ne bude borio protiv sebe prisiljavajući se na izvršenje onoga što je naređeno i sprečavajući samog sebe od činjenja onoga što je zabranjeno, nikada se neće moći boriti protiv vanjskog neprijatelja.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: ‘’Mudžahid je onaj ko se bori protiv sebe prisiljavajući se na pokornost Allahu. A muhadžir je onaj ko se kloni onoga što je Allah zabranio.’’ (Ahmed)

Allahov Poslanik običavao je da u uvodu govora kaže: ‘’Allahu se utječemo od zla naših duša ili zla nas samih i naših loših postupaka.’’

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je jednom prilikom Husajjinu b. Ubejdu: ‘’Prihvati islam da te podučim riječima kojima će ti Allah dati korist.’’ Pa je Husajjin prihvatio islam, a Poslanik, s.a.v.s., reče: ‘’Reci: ‘Allahu, podari mi uputu i sačuvaj me od zla moje duše.’’’

Dakle, onaj ko se ne spasi od zla svoje duše, neće moći doprijeti do Allaha, zato što se taj nefs ispriječi između roba i Gospodara.

Ljudi se po tom pitanju dijele na dvije skupine: skupina koju je nefs okupirao, uništio i sebi potčinio; i druga skupina koja je ukrotila svoj nefs pa se on njemu pokorava.

Allah, s.v.t., spominje obje skupine pa kaže: ‘’A onaj ko granice pređe, ovom svijetu prednost dadne, njegovo boravište bit će Džehennem. A onaj ko se bude bojao stajanja pred svojim Gospodarom i spriječi svoj nefs od strasti, njegovo boravište će Džennet biti. (En-Naziat, 37-47)

Nefs navodi roba na griješenje i prelaženje šerijatskih granica. Navodi insane na potčinjenost ovom svijetu. Ali, Gospodar naređuje Svom robu da Ga se boji i da se susteže od strasti. Rob se može odazvati svom nefsu i tako propasti ili može odbaciti nefs pa se odazvati svom Gospodaru i biti spašen.

Nefs je taj koji navodi čovjeka na škrtost i odbijanje udjeljivanja na Allahovom putu. Dok, sa druge strane, Gospodar poziva na davanje i udjeljivanje na Svom putu: ‘’Udjeljujte, to je bolje za vas. Oni koji se sačuvaju škrtosti, to su oni koji su uspjeli.’’ (Et-Tegabun, 16.)

Često ćemo vidjeti kako nefs dopušta ili navodi čovjeka da potroši milione na rasipništvo i bezvrijedne stvari. Međutim, kada dođe u situaciju da baci koji novčić siromahu ili nevoljniku, nefs ga spriječi u tome strašeći ga siromaštvom.

Nekada nefs navodi čovjeka na zlo, nekada nefs kori čovjeka nakon što zapadne u grijehe. Nekada nefs biva smiren zbog naklonosti i pokornosti Allahu s.v.t., kroz ljubav i zikr.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: ‘’Uspio je onaj ko pokori svoj nefs (onaj ko se preispituje) i ko radi za ono što će doći poslije smrti. Nesposoban je onaj ko slijedi svoj nefs u strastima i ko se okreće Allahu samo sa svojim nadama.’’

Omer b. Hattab, r.a., govorio je: ‘’Svodite račun sa sobom prije nego što vam buden svođen. Vagajte sami sebe prije nego što vam djela budu izvagana. Danas vam je račun lakši od onoga sutra. Okitite se lijepim djelima prije Velikog skupa. Tog dana ćete biti predočeni i ništa neće od vas biti skriveno.’’ (El-Haqqa, 18.)

Imam Ibnul-Kajjim, rahimehullah, kaže: ‘’Borba protiv svog nefsa odvija se kroz četiri etape:

Prva: Da se boriš protiv nefsa prisiljavajući ga da proučava uputu i vjeru istine bez koje nema uspjeha niti sreće, ni na ovom niti na onom svijetu, osim sa njom. Ako propusti ovaj vid djelovanja, propast će na oba svijeta.

Druga: Da se boriš protiv njega time što ćeš ga prisiliti na djela poslije znanja. Jer puko znanje bez primjene ništa ne koristi.

Treća: Da se boriš protiv njega privikavajući ga da se pozabavi da’vom i podučavanjem drugih ljudi. Jer u suprotnom će se ubrojati među one koji skrivaju ono što je Allah spustio od upute i dokaza. Time mu neće koristiti njegovo znanje niti će biti spašen od Allahove kazne.

Četvrta: Da se boriš protiv nefsa time što ćeš ga podučiti strpljivosti u podnošenju tegoba u toku da’ve, kao što je strpljivost kod uvreda koje vam upute drugi ljudi. I, naravno, da sve ovo bude samo radi Allaha.

Molim Allaha, s.v.t., da nam podari dovoljno snage da se borimo protiv našeg nefsa.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.