Džuma…

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate!

A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

Imam Jahja Dejvis obukao se kao beskućnik i otišao do džamije od 10.000 članova u kojoj je tog jutra trebao biti predstavljen kao novi imam.

Oko pola sata je hodao oko svoje buduće džamije dok se lagano popunjavala za klanjanje džuma-namaza a samo tri osobe od 7-10.000 osoba su ga poselamile. Pitao je ljude da mu daju nešto sitniša kako bi kupio hranu, međutim niko mu nije dao niti novčića. Otišao je ispred musale kako bi sjeo ispred džamije međutim zamolili su ga da ukoliko može sjedne pozadi. Selamio je ljude koji su mu uzvraćali ljutitim pogledima odmjeravajući ga i osuđujući.

Dok je sjedio u čošku džamije slušao je džamijske objave, a kada je sve završeno starješine džamije su ustale i ushićeno najavile predstavljanje novog džamijskog imama….

“Željeli bismo vam predstaviti novog imama Jahju Dejvisa”…

Džemaat je razgledao po džamiji pun ushićenja i isčekivanja… Beskućnik koji je sjedio u zadnjim safovima džamije je ustao krenuo je ka vrhu džamije ushićenosost je prekinuta sa svim očima uprtim u njega odšetao je do mimbera i uzeo mikrofon od starješina džamije,onda je zastao za trenutak i onda počeo učiti:

“Na Sudnjem danu, Allah,s.v.t., će reći:

‘O sine Ademov, trebala Mi je hrana, a ti me nisi nahranio.’

‘Kako sam Te mogao nahraniti kad si Ti Gospodar svjetova?’

‘Jesi li znao da je neki od Mojih robova gladan, a ti ga nisi nahranio? Da si to uradio postigao bi nagradu za to kod Mene.’

‘O sine Ademov, bio Sam žedan, a ti Me nisi napojio.’

‘Gospodaru, kako sam Te mogao napojiti kad si Ti Gospodar svejtova?’

‘Jesi li znao da je neko od Mojih robova žedan? Da si ga napojio našao bi svoju nagradu kod Mene.’

‘O sine Ademov, bio Sam bolestan, a ti Me nisi posjetio.’

‘Gospodaru, kako sam Te mogao posjetiti kad si Ti Gospodar svjetova?’

‘Jesi li znao da je jedan od Mojih robova bolestan, a ti ga nisi posjetio? Da si ga posjetio, pronašao bi Me tamo.’”

Nakon što je izgovorio navedeno pogledao je prema džematu i ispričao im sve sa čim se tog jutra susreo veliki broj njih je počeo plakati onda je rekao.”Danas vidim skup ljudi ali ne džemaat u ime Allaha. Ovaj svijet ima dovoljno ljudi ali ne i dovoljno pravih muslimana kada ćete odlučiti da postanete muslimani?”

Onda je zamolio mujezina da prouči ikamet za namaz.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.