Oglas za zakup zemljišta

 

Molimo sve ljude sa područja Kozarca, koji posjeduju određene količine obradivog poljoprivrednog zemljišta, a koje ne obrađuju, da razmotre mogućnost davanja u zakup istog na duži vremenski period.

Farma krava Arifagić ima potrebe za proizvodnjom većih količina stočne hrane za što su neophodne veće poljoprivredne površine, jer u ovom trenutku broji preko 600 grla i ima planove za dalje povećanje broja grla u narednih 5 godina.

S obzirom da znamo da veći broj ljudi sa područja Kozarca boravi u trećim zemljama, a da su istovremeno i vlasnici poljoprivrednih parcela koje  ne obrađuju, jasno je da veliki resurs za razvoj naše zajednice ostaje neiskorišten.

U skladu sa tim, ukoliko bi se navedene poljoprivredne površine stavile u funkciju to bi imalo izuzetan doprinos za dalji razvoj kako same farme Arifagić, tako i za sigurnost postojećih radnih mjesta i za otvaranje novih radnih mjesta. Samim tim to bi pomoglo daljem razvoju i opstanku našeg Kozarca.

Ukoliko ste zainteresovani, molimo Vas da nas kontaktirate na broj telefona 00387 52 320 212 ili na e-mail arifagicinvestment@hotmail.com .

Lijep pozdrav,
Jusuf Arifagić

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.