Poziv na akciju: Sedam dana ljudskih prava

Inicijativa Jer me se tiče poziva aktiviste organizacija za ljudska prava, sindikate u Bosni i Hercegovini, udruženja žrtava, organizacije manjinskih grupa, studente, umjetnike, građane, te ostale ranjive grupe i pojedince da u sedmici od 4. do 10. decembra 2014. godine organizuju javne skupove, tribine, izložbe, protestne marševe i druga događanja u javnom prostoru. Cilj je skretanje pažnje na kršenje ljudskih prava u BiH, a u okviru obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra, te prerastanja tog Dana u Sedmicu ljudskih prava.

Kao što znate, ljudska prava u BiH krše se sistemski i bešćutno, a žrtve su uglavnom pripadnici manjinskih grupa i ranjivi pojedinci: djeca, žene, seljaci, penzioneri, radnici i nezaposleni. Ljudska prava krše i državne, entitetske i institucije u Brčko distrktu, te kantonima, opštinama i gradovima. Čak i policija krši osnovna ljudska prava, uz podršku neefikasnog sudstva i tužilaštva.

Posebno pozivamo žrtve kršenja ljudskih prava, kao i organizacije civilnog sektora, da nam se pridruže, te da se zajedno zauzmemo za prava onih čija se prava krše. Bilo bi poželjno da se aktivnosti organizuju u svim gradovima u zemlji, a bitno je i da se organizuju tamo gdje su sjedišta donosilaca odluka u BiH, odnosno onih koji uskraćuju prava građana.

Kako bi se uskladile satnice programa jedinstvenog obilježavanja Sedam dana ljudskih prava u BiH, pozivamo građanke i građane da nam se jave putem e-maila: jermesetice@gmail.com ili Facebook stranice.

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.