Džuma…

 

“O vjernici,kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

Sigurno smo se upustili u razmišljanje o najodabranijem danu, noći, mjesecu itd. Ovdje donosimo nekoliko ajeta i hadisa o najodabranijem danu za muslimane u sedmici – petku i džumi-namazu.

Imam Muslim u Sahihu bilježi da je Poslanik, a.s, rekao: „Najbolji dan koji je sunce obasjalo je petak; u njemu je stvoren Adem, u njemu je uveden u Džennet i u njemu je izveden iz Dženneta i na taj dan će nastupiti Smak svijeta.” (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi)

Petak je svakako bio određen za uvažavanje i prijašnjim narodima, ali su ga oni zanemarili.

Vjerovjesnik, a.s., je rekao:„Allah je sačuvao petak od naroda koji su bili prije nas. Jevreji su odabrali subotu, kršćani nedjelju, te je Allah, dž.š, doveo nas i naputio nas da poštujemo petak. On je učinio da redoslijed bude: petak, subota i nedjelja. Na isti način kako subota i nedjelja prate petak, i oni će na Sudnjem danu dolaziti iza nas. Mi smo posljednji na ovom svijetu, a prvi na Sudnjem danu. Nama će biti presuđeno prije svih ostalih.”

Svakako, u ovom odabranom danu muslimani se obavezuju na džumu-namaz, što se spominje u časnom govoru našeg Poslanika. Imam Ahmed, rahimehullahu teala, bilježi hadis od Ibn Evsa es-Sekafija koji je rekao: „Čuo sam Allahovog poslanika, s.a.v.s, kako kaže: ‘Ko se očisti i okupa u petak, rano ustane i među prvima dođe pješke, a ne na jahalici, sjedne blizu imama i sasluša ga, a sam riječ ne progovori – za svaki će korak imati nagradu kao što se ima od godine dana dobrovoljnog posta i namaza“

Vjerovjesnik, s.a.v.s, je rekao: „Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana, brišu grijehe počinjene između njih, ako se izbjegnu veliki grijesi.“

Za kraj navodimo hadis Poslanika a.s.: „Koji vjernik umre u petak, biće sačuvan od kaburskih patnji.“

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.