Uspješno lansiranje kompanije Geno u Hrvatskoj!

 

Geno Balkan i Centar za Unapređenje Stočarstva sklopili su Sporazum o partnerstvu, prema kojem će navedene kompanije organizirati i razvijati prodaju i distribuciju genetskog materijala Norveškog crvenog govečeta na području Republike Hrvatske.

Bitno je naglasiti da Republika Hrvatska broji preko 180.000 krava, te predstavlja veoma važno tržište za Geno Balkan.

Inače, Centar za Unapređenje Stočarstva iz Osijeka jedan je od četiri centra u Republici Hrvatskoj, s vodećom ulogom u holštajnskom uzgoju.

Centar posluje uspješno i svake godine ulaže ogromna sredstva u modernizaciju i poboljšanje kvalitete i tehnologije proizvodnje.

Osnovna mu je djelatnost proizvodnja sperme rasplodnjaka (bikova i nerastova) za vještačko osjemenjavanje, promet duboko smrznutog sjemena, biološkog materijala, različite opreme i repromaterijala za reprodukciju u stočarstvu, rad na reprodukciji, uzgoju i odabiru domaćih životinja, ispitivanje (testiranje) rasplodne vrijednosti rasplodnjaka i saradnja sa stručnim i naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Osim toga dodatno se bavi suzbijanjem jalovosti plotkinja i povećanjem plodnosti, prijenosom znanja i tehnologija u području reprodukcije, njihovom znanstvenom primjenom, obnavljanjem i razvojem stočarske proizvodnje.

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.