Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

“O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!” (El-Maide, 8)

“Govoreći o poimanju islamskog političkog odgoja, pod politikom podrazumijevamo bavljenje onim što popravlja postojeće stanje. Ona je promišljeno organiziranje i pronicljivo sagledavanje i analiziranje posljedica. To znači da se političar, kakvog želi islam, radi čijeg odgajanja uspostavlja sistem, zna poduzeti mjere i aktivnosti koje će popraviti stanje, unapređujući organiziranje mudrim i pronicljivim predviđenjem posljedica datog stanja.

Musliman nije kao drugi ljudi. On ne može živjeti samo za sebe, čak ni samo za svoju porodicu, svoje društvo ili svoju domovinu, već je on dio jednog velikog islamskog ummeta koji ispunjava mnoge krajeve Zemlje. U skladu s tim, neophodno je da njegovo političko odgajanje bdije nad proširivanjem političkog djelovanja. To je ranije bilo, a tako je i sada, jasan znak na osnovu kojeg se islamski politički odgoj odlikuje nad drugim vrstama političkog odgajanja.”

“Islamski politički odgoj ozbiljno nastoji da misao muslimana uopće, a djece posebno, očisti od deformacija. On nastoji i misli usmjeriti ka istini, onome što je ispravno i Allahovom konceptu koji je On propisao Svojim robovima, s kojima će sami odgoj biti potpuniji i obuhvatniji više nego što je zahtjev da se ostvari sama društvenu pravednost, a to označava nastojanje da se hlad pravednosti pruža u sva područja društvenog, misaonog, kulturnog, ekonomskog i političkog života i svemu drugom što je potrebno da bi čovjek sretno živio životom dostojnim bića koje je Allah Uzvišeni odlikovao.”

Ajeti koji govore o političkim aktivnostima muslimana:

“O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!” (El-Maide, 8)

“O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan, ta Allahovo je da se brine o njima! Zato ne slijedite strasti – kako ne biste bili nepravedni. A ako budete krivo svjedočili ili svjedočenje izbjegavali – pa, Allah zaista zna ono što radite.”
(En-Nisa’, 135)

“Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite, da pravično sudite. Uistinu je divan Allahov savjet! – A Allah doista sve čuje i vidi. O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.”
(En-Nisa’, 58-59)

“Kada saznaju za nešto važno, a tiče se sigurnosti ili opasnosti, oni to razglase. A da se oni s tim obrate Poslaniku ili predstavnicima svojim, saznali bi od njih ono što žele saznati. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, i vi biste, osim malo vas, sigurno, šejtana slijedili.” (En-Nisa’, 83)

 

(dr. Ali Abdul-Halim Mahmud -Osnovi islamske pedagogije)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.