MREŽA PODRÅ KE ŽRTVAMA

Potpisivanjem protokola o međusobnoj saradnji nadležnih ministarstava, općina, ustanova i nevladinih organizacija uspostavljena je Mreža podrške žrtvama i žrtvama/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela na području Unsko-sanskog kantona.

Potpisivanje protokola je inicirala organizacija ”Medica” iz Zenice. Na izradi nacrta protokola radna grupa je radila šest mjeseci.  Potpisivanje je upriličeno u kantonalnoj vijećnici u Bihaću 27.juna 2013.godine. Potpisnici su tri nadležna ministarstva u Vladi USK, Kantonalni sud i tužilaštvo u Bihaću, općinski sudovi i općine u Unsko-sanskom kantonu, centri za socijalni rad, centri za mentalno zdravlje te pet nevladinih organizacija među kojima je i Udruženje Prijedorčanki ”Izvor”.

Mreža podrške treba da pruži pomoć i zbrinjavanje svim žrtvama i svjedocima na području koje pokrivaju Kantonalni sud i tužilaštvo u Bihaću. Na taj način će se efikasnije nego što je bio slučaj do sada koristiti postojeći kapaciteti u lokalnoj zajednici u cilju podrške osobama sa različitim oblicima i stepenima traume, od kojih neki dodatno prolaze i kroz traumu svjedočenja u sudskim procesima.

”Svjedočenje u krivičnom postupku je zakonska dužnost, te i najčešće korišteno dokazno sredstvo. U tome se i ističe potreba za stvaranje uslova koji će omogućiti pružanje zaštite i podrške svjedocima i žrtvama” – stoji u uvodnim odredbama protokola. Udruženje Prijedorčanki ”Izvor” je i prije potpisivanja ovog protokola pružalo logističku i emotivnu podršku žrtvama i svjedocima ali će osnivanjem ove mreže saradnja sa institucijama i ustanovama na području USK postati efikasnija. Bihać i tamošnje pravosudne institucije postaju jedan od važnijih centara za procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Tamo se vrše ozbiljne pripreme za procesuiranje više stotina predmeta za ratne zločine prebačenih sa državnog suda. Projektom koji finansira UNDP izvršena je adaptacija prostorija i organizuje se odjeljenje psihološke podrške za svjedoke. ”Izvor” ima dugogodišnju saradnju sa pravosudnim institucijama u Bihaću a još dinamičnija saradnja je ostvarena sa pravosuđem u Banja Luci.

”Medica” Zenica intenzivno radi i na potpisivanju protokola u Banja Luci kojim će se uspostaviti mreža podrške za područje koje pokrivaju banjalučki Okružni sud i tužilaštvo. Udruženje ”Izvor” će biti potpisnik i tog protokola i biti jedna od ključnih nevladinih organizacija u razvoju te mreže. Od 2005.godine ”Izvor” je partner Sudu Bosne i Hercegovine i nosilac aktivnosti mreže podrške toj instituciji za područje sjeverozapadne BiH. U posljednje dvije godine ”Izvor” nastoji razviti kapacitete psihološke podrške žrtvama i na taj način biti ozbiljan partner pravosuđu u procesuiranu ratnih zločina, odnosno podršci za svjedoke kako je i predviđeno usvojenom Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina da taj posao koordiniraju nevladine organizacije u lokalnim zajednicama. U razvoju kapaciteta psihološke podrške najveću pomoć ”Izvoru” pruža upravo ”Medica” Zenica, nevladina organizacija koja se na tom polju razvila u jednu od najuspješnijih ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regionu.

Press Izvora

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.