Prigovor na imenovanje članova Gradske popisne komisije

 

Gradski odbor SDA Prijedor
Dana:14.06.2013

Grad Prijedor
Administrativna služba Grada Prijedora

n/r Gradonačelniku Marku Paviću
n/r Predsjedniku Skupštine Grada Sead Jakupović

n/r Sekretar Gradske Skupštine Željko Škondrić

Predmet:Prigovor  na imenovanje članova Gradske popisne komisije Grada Prijedora.

Poštovani ,

         Na osnovu propisansih  pravila Agencije za statistiku BiH  te Zakona usvojenim u Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine( ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAČINSTAVA I STANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI 2013. GODINE Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 10/12 od 07.02.2012 godine  i ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAČINSTAVA I STANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI 2013. GODINE SL. GL. 18/13),te preporukama Evropske komisije  o popisu stanovništva ,smatram da je grubo prekršen  procedura i Zakon o popisu stanovnistva  na području Grada Prijedora.

Samim načinom odabira (nigdje nije objavljen Javni poziv za odabir Gradske komisije za popis stanovništva 2013)od strane komisije i tjela koji automatizmom čine tročlana Komisija a to su Predsjednik Skupštine Grada ,Sekretar Skupštine Grada i član iz reda konstutivnih naroda (Hrvat) sa područja susjedne općine Sanski Most.

U proceduri koja je propisana od strane Agencije, Gradsku komisiju grada Prijedora čine 2 Srbina,2 Bošnjaka ,1 Hrvat  i 1 iz reda ostalih.

Mi ispred Gradskog odbora SDA Prijedor smatramo da je prekršena u startu procedura o sprovodjenju  izbora i imenovanja članova iz reda  Bošnjačkog naroda .

Uvažavajući svakog pa i gospodju Goranu Šobot iz Gedoetske uprave, smatramo da  ona tu kao profesionalac  ne moze zastupati interese Bosnjaka na području Grada Prijedora.

Od vas tražimo da svojim autoritetom ispravite ovu mislim, nenamjernu grašku  te  imenovanje dotične osobe stavite van snage  a da se  u skladu sa procedurama i Zakonom koji su propisani  odabere drugo lice na mjesto koje pripada Bošnjaku.

Spoštovanjem,                                                                       

Odbornik SDA u Gradskoj Skupštini Grada Prijedora                                                           

Bešić Nedžad

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.