AŽURIRANJE PODATAKA O UBIJENIM U LOGORIMA

 

Udruženje logoraša Prijedor92 iz Prijedora je 30.aprila 2013.godine započelo s projektom ažuriranja baze podataka o svim licima sa područja opštine-grada Prijedora  koja su ubijena u logorima smrti “Omarska”,  “Keratermu”, “Trnopolju” kao  i u drugim mjestima zatočenja ili se njihov nestanak dovodi u vezu s logorima, kao što su recimo lica ubijena pri transportu iz logora ka slobodi, ili su iz logora odvedeni u nepoznatom pravcu a kasnije nađeni ili im se od tada izgubio svaki trag.

S tim u vezi bit će oformljena arhiva sa svim podacima o navedenim licima na način da će se za svako ubijeno lice otvoriti poseban dosije. Udruženje logoraša Priejdor92  zamoljava  članove porodica da u kancelariju udruženja dostave slijedeće:

1.Fotografiju ubijenog
2.Izvod iz matične knjige rođenih (može i stari)
3.Izvod iz matične knjige umrlih (ukoliko je osoba proglašena umrlom)
4.Dokumentaciju o identifikaciji (ako je osoba identifikovana)
5.Dokumentaciju kojom se potvrdjuje nestanak osobe (Institut za nestale)
6.Izjava nekog od članova porodice kao i svjedoka (Po mogućnosti, s tim što se izjava može dati direktno u kancelariji);

Za sve dodatne informacije možete se obratiti direktno udruženju na telefon 00387 (0)52-214-122 ili e-mailom na udruzenjelogorasaprijedor92@hotmail.com  !

Ova  arhiva je dio priprema buduće memorijalizacije navedenih logora. Osim što će biti korištena u tu svrhu, ona će biti dostupna i služit će svima koji se bave istražnim radnjama ili u edukaciji kadrova koji se bave ovom tematikom.

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.