Kontekst: Značaj Tribunala u Hagu

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) osnovan je Rezolucijom 827. Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 25. maja 1993. godine u vrijeme teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava na području bivše Jugoslavije. Prvi je takav tribunal u svijetu, nakon sudova u Nuernbergu i Tokiju koji su sudili za zločine u Drugom svjetskom ratu.

Koji su najznačajniji rezultati rada Haškog tribunala tokom 20 godina postojanja? Je li opravdao postojanje i ciljeve? Kuda vodi politizacija ratnih zločina? Mogu li nacionalni sudovi nastaviti posao Tribunala? U večerašnjem izdanju Konteksta o značaju Tribunala u Hagu.

Gosti Konteksta su: u Beogradu – osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda Nataša Kandić; u Zagrebu – advokat Anto Nobilo i u New Yorku – direktor Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu Refik Hodžić. Večerašnji Kontekst vodi Saša Delić, a uvodni prilog donosi Elvedin Čurovac.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.