Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

‘O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu. On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono što bude želio.” (El-Ahzab, 70., 71.).

O ljudi, ovaj svijet je oranica za budući svijet, i onako kako budemo sijali na ovom, tako ćemo požnjati na budućem svijetu. Sretan je onaj ko se, prema ovome svijetu ponese kao istinski asketa, koji je u svakom trenutku svjestan Božije sveprisutnosti (nadzora, sveobavještenosti), koji svoju dušu bodri i podstiče na razmišljanje i uzimanje pouke iz prošlih i sadašnjih primjera i koji ustrajava u izvršavanju vjerskih dužnosti, i bespogovorno se odaziva na sve Božije pozive i upozorenja, u različitim situacijama i okolnostima.

Upućen i svjestan je onaj ko se još na ovom svijetu pripremi za kuću vječnosti, i svim sredstvima se brani i čuva od onoga što će rasrditi Silnog i Moćnog:

”O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!” (Alu ‘Imran, 102.).

Čovječe, da li se ikada zapitaš, u kakvoj i kolikoj mjeri si se pripremio za smrt, koliko dobrih djela si uradio, ili si ipak od onih koje su, ovaj svijet i njegove slasti, odvratili od razmišljanja i pripremanja za budući svijet?

O ti koji voliš samog sebe! Prisjeti se bar na trenutak stajanja pred Uzvišenim i Milostivim, dok te On bude pitao za nepravdu i nasilje kojeg si učinio drugima, bližnjima i daljima, i o tome kako si postupao u pogledu Njegovih naredbi i zabrana.

Uvažena i cijenjena braćo, ovaj svijet je samo prenoćište (tranzit) a nikako stalno boravište i obitavalište, kao što Uzvišeni veli: ”Reci: “Uživanje na ovome svijetu je kratko, a onaj svijet je bolji za one koji se grijeha klone; i nikome se od vas ni koliko trun jedan neće učiniti nepravda.” ( En-Nisa, 77.).

Upućen i spašen, na ovom i budućem svijetu, je onaj koji žurno izvršava Božije i zapovijesti Njegovog Poslanika, i koji hita ka Njegovom oprostu i milosti. O tome govori naredni ajet: ”O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati; i neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova, i da ćete se svi pred Njim sakupiti.” (El-Enfal, 24.).

Pronicljiv je onaj koji je u potpunosti ubjeđen u ovu činjenicu, i rukovođen njome daje prednost budućem nad ovim svjetom, a svoju strast kontroliše bogobojaznošću i strahom od Uzvišenog i Silnog, Koji je objavio: ‘‘O ljudi, Allahova prijetnja je, zaista, istina, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zaslijepi i neka vas šejtan u Allaha ne pokoleba.” (Fatir, 5.).

”Život na ovome svijetu nije ništa drugo do zabava i igra, a samo onaj svijet je – život, kad bi samo oni znali!”
(El-‘Ankebut, 64.).

Razuman je onaj ko nastoji steći Božiju naklonost i uputu, i koji žuri sa činjenjem dobrih djela, prije zauzetosti ili bolesti, priprema se za vječno boravište i okreće leđa varljivom naslađivanju i prolaznom užitku.

Na to ga podstiče njegov Gospodar kada kaže: ”O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, biće izgubljeni. I od onoga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne: “Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem!” (El-Munafikun, 9., 10.).

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.