Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

“I pokajte se Allahu svi vi, o vjernici, kako bi uspjeli.“ ( En Nur, 31)

Neka je hvala Allahu Milostivom koji nas je počastio Kur'anom čije objavljivanje je započelo u mjesecu Ramazanu. Neka je hvala Allahu koji nas je počastio da i ove godine dočekamo nama dragog gosta kojeg ni trideset dana nije dosta.

Salavat i selam šaljemo onome koji je rekao da je post štit od svake nedaće i belaja. Neka je salavat i selam na Muhammeda alejhisselama sve do Sudnjeg dana.

Draga braćo i sestre u imanu i islamu, draga naša djeco i omladino,

Za  dvije sedmice dolazi nam mjesec Ramazan i vjernici se pripremaju da dočekaju tog dragog gosta. Svakako da je od planiranja za Ahiret i planiranje kako iskoristiti Ramazan u pokornosti i ibadetima prije njegova dolaska.

Dobra priprema je pola posla. Kako kvalitetno dočekati Ramazan ako se počnemo pred njegov sam dolazak spremati?

Kako ga iskoristiti maksimalno kada nas preduhitri brzina vremena kojom on dođe i prođe, a mi ostanemo zatečeni jer se nismo kako treba pripremili za ovog musafira.

U ovom mjesecu se djela naša umnogostručavaju. Zato krenimo na vrijeme sa našim pripremama za ovaj mjesec milosti.

U hadisu Poslanika, sallallahu a'lejhi ve selleme, stoji da je rekao”Došao vam je vaš mjesec zakletvom Allahovog Poslanika, ne dođe bolji mjesec muslimanima od ovoga mjeseca, niti dođe gori mjesec po munafike od njega. Doista Allah piše njegove sevabe i njegove nagrade prije nego i nastupi, a piše njegove grijehe prije nego i nastupi, stoga što vjernik priprema svoj imetak u njemu za snagu obavljanja ibadeta, dok munafik u njemu se priprema za ogovaranje vjernika i traženje njihovih manjkavosti (nedostataka, grešaka), pa je on (Ramazan) dobitak za vjernike a šteta (propast) za pokvarenjake”. ( Biljezi Ahmed od Ebu Hurejre)

Nekoliko načina koji nam mogu pomoći u našem spremanja za Ramazan su:

1. Dova Allahu subhanehu ve teala da Ramazan dočekamo zdravi i jaki u našoj vjeri kako bi bili što bolji, što jači vjernici tokom ovog mjeseca milosti.

Priča Enes, radijellahu anhu: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi kada nastupi mjesec Redžep govorio: „Allahu naš, daj nam bereketa u Redžepu i Šabanu, i daj da dočekamo Ramazan.“ (Ahmed i Taberani)

Zamislimo koliko je onih koji ovaj ramazan nisu dočekali, a nama se pruža prilika da ga dočekamo, da ga u postu provedemo i da nam se Allah smiluje, oprosti nam grijehe i oslobodi nas od vatre. Onaj ko ne iskoristi ramazan i ne zasluži Allahovu milost u njemu sam je sebi kriv, i niko mu na Sudnjem danu neće moći pomoći.

2. Radost ovom posebnom gostu koji je na putu ka nama, jer u ovom mjesecu se zatvaraju vrata Džehennema a otvaraju Dženneta.

Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je radovao ashabe dolaskom Ramazana, govorio je: “Došao vam je mjesec Ramazan, mjesec mubarek, Allah vam je propisao da ga postite, u njemu se otvaraju vrata dženneta a zatvaraju vrata džehennema, u njemu se okivaju šejtani i u njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci.“

3. Planiranjem unaprijed kako da provedemo Ramazan gdje će najviše biti mjesta za ibadete a najmanje za besposlice. Planirajmo da što više:

Proučimo Kur'ana, klanjamo nafile namaza pored obaveznih, zikrimo, dovimo, udjeljujemo sadaku, kajemo se Allahu i zahvaljujemo Mu na svim blagodatima, čitamo islamsku literaturu.

Ako nećemo čitati Kur’an u ramazanu kada ćemo onda? Jesmo li planirali ovog Ramazana da proučimo čitav Kur’an, da naučimo koju novu suru, ili ćemo se nemarno da odnosimo prema Kur’anu kao što neki čine i uopšte ga ne uzimaju u ruke.

Najbolje je odrediti sebi vrijeme u kojem će se Kur’an učiti, vrijeme koje će biti posvećeno samo Kur’anu kao i dio koji će se proučiti tako da do kraja ramazana proučimo cijeli Kur’an. Ako to nismo u stanju makar dolazimo na mukabelu koja će se učiti poslije podne i ikindije namaza te slušajmo učenje Kur’ana, jer i za samo slušanje imamo nagradu kod Allaha i Allah nas obasipa svojom milošću.

4. Naša jaka namjera da dočekamo i provedemo Ramazan u dubokoj pokornosti Allahu, u činjenju što više dobrih djela, ne smije izostati u našoj pripremi.

Naime ima i onih koji se za ramazan pripremaju više fizički, a manje psihički tj. duhovno. Pune se frižideri i zamrzivači, špajzovi i ostave raznim namirnicima kao da je ramazan mjesec jela i pića a ne mjesec posta. A takvima ne pada na pamet da se snabdiju vjerskom literaturom pa da je iščitavaju niti da se naoružaju imanom i takavalukom te da putem ibadeta traže Allahovu milost.

5. Doček Ramazan sa pokajanjem od naših grijeha i sa čvrstom odlukom da se nikada više na vratimo na njih. “I pokajte se Allahu svi vi, o vjernici, kako bi uspjeli.“ ( En Nur, 31)

6. Čišćenjem naše duše i osvježavanjem našeg znanja o pitanjima Ramazana razumjevanjem ramazanskih propisa. Svi mi manje više znamo osnovne stvari o ramazanu i trebali bi, pogotovo ono što kvari naš post kao i ono što smijemo ili ne smijemo činiti u Ramazanu.

7. Ne zanemarivanjem da've, pozivanje u našu vjeru istinskog tevhida. U našem vremenu je od posebnog značaja pozivanje ka islamu, u vremenu kada je ovaj poziv pod plaštom žestokih napada Allahovi neprijatelja.

Ovdje kada govorimo o pozivu mislimo da pozivamo i našu braću i sestre muslimane da prakticiraju post, da uče Kur’an, da klanjaju namaz, daju zekat, sadekatul-fitr itd. U hadisu Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem se navodi: “Tako mi Allaha, da Allah uputi preko tebe samo jednog čovjeka, bolje ti je od najboljeg blaga.” (Muttefekun alejhi)

8. Doček Ramazan sa novom stranicom u našem životu: sa tevbom, sa čvrstim slijeđenjem sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sa dobročinstvom prema našim roditeljima i famliji, miskinima i siromašnima te sa jačanjem naše veze sa braćom i sestrama u islamu.

9. U toku ramazana bi trebali što je moguće više da se družimo, da jedni druge na iftare pozivamo, jer onaj ko nahrani postača ima nagradu tog postača a i svoju nagradu ako je i on postač.

10. Najbitnije od svega za uspješno proveden ramazan jeste da napravimo dnevni plan naših aktivnosti, počevši od ustajanja na sehur pa do lijeganja u postelju. Moramo u svoj plan obavezno uvesti učenje Kur’ana, klanjanje namaza u džematu, klanjanje teravije u džematu, dijeljenje sadake, čitanje vjerske literature i što je moguće manje besposlica.

Spremajmo se sada (ako već nismo) za mjesec milosti. Ramazan bi trebali šest mjeseci ispraćati, a pet ostalih provesti u pripremi za slijedeći dolazak. Zato ne dozvolimo da naša srca nisu još očišćena i da su zaprljana svakodnevnim grijesima a gost samo što nije stigao. 

Ako se sami ne pripremimo za njegov dolazak niko to za nas neće uraditi.

Molim Allaha da nam omogući da dočekamo i ovaj mjesec Ramazan, da nam pomogne da ispostimo njegove dane, a noći u ibadetu da provodimo.

Molim Allaha da nas počasti Lejletul-kadrom da je u ibadetu, čvrstom imanu i nadajući se Allahovoj nagradi i njegovom zadovoljstvu provedemo i time zaslužimo oprost naših grijeha kod Milostivog Allaha.

Amin.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.