ODRŽANA SKUPÅ TINA UDRUŽENJA KOZARČANA ”“ ČIKAGO

Prije sedmicu dana, tačnije 4. februara 2012. u prostorijama BICC centra održana je Skupština Udruženja Kozarčana u Čikagu.

I pored zime, raznoraznih obaveza, Kozarčani u Čikagu odazvali su se na Skupštinu u priličnom broju. U jednoj opuštenoj atmosferi, što se baš ne događa kod drugih prilikom Skupština ili većih sastanaka, podneseni su izvještaji o radu Udruženja za protekli period.

Predsjednik Udruženja Kozarčana Muhamed Kulašić podjelio je prisutnima pismeni izvještaj o radu kao i financijski izvještaj kojeg je pripremio blagajnik Udruženja Emir Hadžić, te usmeno podnio izvještaj ponavljajući za svaki pojedinačni izvještaj ima li pitanja ili nejasnoća. Inače rad Udruženja je oduvijek bio javan, sastancima/sjednicama uvijek su mogli prisustovati i ne članovi odbora tako da nije bilo zamjerki na dosadašnji rad Udruženja.

Muhamed je istakao i umor dosadašnjeg odbora jer uvijek se sve svodi na par osoba kada dođe blizina bilo koje akcije ili aktivnosti Udruženja tako da do sada jednostavno nisu bili u mogućnosti odraditi neke zacrtane ciljeve u toku predhodne godine.

Skupština je jednoglasno usvojila Izvještaje, te su pojedinci pohvalili dosadašnji rad Udruženja i sve napore koje su uložili da Udruženje uspješno djeluje.

Prije nego se krenulo sa izabirom novog Upravnog odbora Sade Alić je iznio svoje prijedloge za daljnji rad Udruženja: članstvo, spajanje fudbalskog kluba „Kozarac“ i Udruženja Kozarčana, proširenje Udruženja na sekcije ili pododbore Udruženja, rentanje i kupovina prostorije, rad sa Kozarčanima širom svijeta pogotovo u Sjevernoj Americi, Kozarac i opština Prijedor, itd.

Svi su se složili da su prijedlozi i više nego dobri ali da je potrebno veliko zalaganje budućih odbornika da bi se to i ostvarilo te se stoga išlo stim da oni koji mogu odvojiti vrijeme za rad dobrovoljno jave se da budu u budućem odboru Udruženja.

Izabran je novi odbor Udruženja:

1.    Fuad Ademi,
2.    Emir Bešić – Čokan,
3.    Sabaheta Kahrimanović,
4.    Muhamed Kulašić,
5.    Minira Fazlić,
6.    Kamber Hadžić,
7.    Sade Alić,
8.    Admir Kusuran,
9.    Edin Menković,
10.    Hasan Kenjar i
11.    Senad Hodžić.

Prema Statutu/Pravilniku Udruženja birao se predsjednik Udruženja kojeg bira Skupština. Za novog predsjednika Udruženja Kozarčana u Čikagu izabran je Sade Alić. Ostale funkcije će odbor izabrati na svojoj Sjednici odbora tj. razmotriti ko može koju funkciju da preuzme na sebe.

Sade Alić se zahvalio na povjerenju, posebno je istako svoje zadovoljstvo što se nakon svih ovih godina Udruženje Kozarčana i Fudbalski klub „Kozarac“ u Čikagu udružuju u jedno tijelo te da uskoro očekuje velike pomake u uključivanju naše djece/omladine, svih Kozarčana u naš zajednički rad. Sigurno je  da u Čikagu imamo još i te kako vrijednih Kozarčana koji su neiskorišteni. Također je obečao da će učiniti sve od sebe da se vide pomaci u radu Udruženja u narednih šest mjeseci. Rad Udruženja možete pratiti na Facebooku: www.facebook.com/UdruzenjeKozarcana i uskoro na web stranici Udruženja.

Novi odbor nastavlja sa pripremama za zabavu povodom 8. Marta, Međunarodnog dana žena koji će se održati 10. marta na 2448 W. Devon Ave, Chicago, IL. i koja će ujedno biti i humanitarna akcija za projekte koji se uveliko rade širom Europe.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.