Radionica monitoringa i evaluacije za prosvjetne radnike

Radionica monitoringa i evaluacije za prosvjetne radnike

 

Nansen Dijalog Centar(NDC) Prijedor u periodu od 16.01. do 19.01.2012. godine organizuje radionicu monitoringa i evaluacije (M & E) u okviru projektne aktivnosti “Mirovno obrazovanje/prevencija konflikta u školama” koja se tokom školske 2011/2012. godine realizuje u Osnovnim školama “Desanka Maksimović” Prijedor i “5. Oktobar” Sanski Most.

Radionica se organizuje za profesore i nastavnike pomenutih škola sa ciljem razmjene informacija i iskustava u radu sa učenicima u okviru implementacije radionica u toku prvog polugodišta tekuće školske godine što će, eventualno, uticati i na dopune i izmjene plana rada za drugo školsko polugodište.

Informacije i iskustva koja će biti razmijenjena na ovoj radionici pomoći će da rad sa učenicima na prevenciji konflikta bude još bolji u narednom polugodištu, ali i u svakodnevnim školskim aktivnostima, kao i kod drugih projekata i aktivnosti u kojima će profesori i nastavnici ovih škola biti uključeni.

Aktivnost “Mirovno obrazovanje/prevencija konflikta u školama” se realizuje u okviru trogodišnjeg projekta NDC Prijedor koji za cilj ima poboljšanje inter-etničkog dijaloga, međuentitetske komunikacije i saradnje u Prijedorskoj regiji. Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške.

NDC Prijedor je dio Nansen mreže koja uključuje rad Nansen dijalog centara u Prištini, Skoplju, Beogradu, Podgorici, Osijeku, Mostaru i Sarajevu. Ovi centri promovišu interetnički dijalog kao sredstvo prevencije i mirnog rješavanja konflikata u sredinama u kojima djeluju.

Projekti mreže se realizuju u saradnji sa Nansenovom humanističkom akademijom iz Lillehammera, Norveška, odnosno sa Centrom za mir iz Lillehammera. Nansen dijalog mreža je projekat koji je finansijski podržan od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške, a iniciran je 1995. godine kroz edukativni program “Nansen akademije” u Lillehameru.

Nansen Dijalog Centar Prijedor

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.