Edukacioni trening seminar – Kako napisati projektni prijedlog

 

U okviru nastavka aktivnosti koje se realizuju u sklopu trogodišnjeg projekta, Nansen dijalog centar Prijedor narednog vikenda organizuje edukacioni trening seminar ”Kako napisati projektni prijedlog”. Trening se organizuje za fokus grupe, članove Nansen koordinacionog odbora(NKO) za planiranje i regionalne koordinatore Službe za rad sa MZ iz opština Prijedor i Sanski Most.

Cilj samog seminara je obučiti učesnike da uočavaju prioritete, osmišljavaju i implementiraju male interetničke projekte ili aktivnosti u svojim mjesnim zajednicama na području prijedorske regije, samostalno ili uz neophodnu podršku NKO i zaposlenih u NDC Prijedor.

Trening se održava u Hotelu „Bosna“, Banja Luka, 10. i 11. decembra 2011. godine. Nakon održane edukacije svi učesnici će imati priliku da osmisle i implementiraju male interetničke projekte ili aktivnosti u svojim mjesnim zajednicama, samostalno ili sa neophodnom podrškom od strane NDC-a Prijedor.

Trogodišnji projekt koji realizuje Nansen dijalog centar Prijedor za cilj ima poboljšanje interetničke komunikacije i međuentitetske saradnje na području prijedorske regije sa fokusom na opštine Prijedor i Sanski Most.

Na području opštine Prijedor uključene su slijedeće multietničke MZ: Raškovac, Hambarine, Donja Puharska, Petrovo/Čela, Gornja Ljubija, Donja Ljubija, Kozaruša, Kamičani, Zecovi i Trnopolje. Što se tiče opštine Sanski Most, tu su slijedeće MZ: Zdena, Stari Majdan, Vrhpolje, Šehovci i Lušci Palanka.

NDC, kancelarija Prijedor djeluje od septembra 2010. godine i dio je Nansen mreže koja uključuje rad Nansen dijalog centara u Prištini, Skoplju, Beogradu, Podgorici, Osijeku, Mostaru i Sarajevu. Nansen dijalog mreža je projekat koji je finansijski podržan od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške, a iniciran je 1995. godine kroz edukativni program „Nansen akademije“ u Lillehameru.

(Nansen Dijalog Centar Prijedor)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.