Korićanske stijene: Veće kazne ili ukidanje presude

 

Pred Apelacionim vijećem Suda BiH, Državno tužilaštvo i Odbrane Zorana Babića, Milorada Škrbića i Dušana Jankovića obrazložili su žalbe na prvostepenu presudu, kojom su osuđeni ukupno na 71 godinu zatvora zbog zločina na Korićanskim stijenama.

Slavica Terzić, tužiteljica Tužilaštva BiH, kazala je kako su kazne koje je Državni sud izrekao optuženima za zločin na Korićanskim stijenama “preblage”, te da smatra da je Milorad Radaković, koji je pred prvostepenim Vijećem oslobođen krivice, počinio djelo za koje ga Tužilaštvo tereti.

 
“Prijedlog Tužilaštva je da Apelaciono vijeće izrekne kaznu dugotrajnog zatvora za Babića, Škrbića i Jankovića, a da se Željku Stojniću izrekne kazna zatvora u dužem trajanju”, rekla je tužiteljica Terzić.

 
Odbrane su kazale kako smatraju da žalba Državnog tužilaštva treba biti odbijena kao “neosnovana”.

Za ubistva više od 150 civila muškaraca na Korićanskim stijenama počinjena 21. augusta 1992., Sud BiH je osudio Babića i Škrbića, nekadašnje pripadnike interventnog voda Stanice javne bezbjednosti (SJB) Prijedor, na po 22 godine dugotrajnog zatvora, dok je Stojnića, bivšeg pripadnika iste jedinice, osudio na 15 godina.

Jankovića, bivšeg komandira SJB-a Prijedor, koji se nije pojavio na izricanju presude od kada je u bjekstvu, Sud je proglasio krivim za naređivanje ubistava na planini Vlašić i osudio na 27 godina dugotrajnog zatvora. Istom presudom Radaković je oslobođen krivice da je učestvovao u planiranju izdvajanja i ubistava civila.

Odbrana Babića je izložila žalbu na prvostepenu presudu zbog, kako je kazala, “povrede krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, odluke o kazni, te pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja”.

“Smatramo da u prvostepenoj presudi nije data jasna ocjena dokaza. (…) Izjave na koje se Sud poziva su kontradiktorne i iziskivale su detaljnu obradu. Imajući u vidu ovakvo činjenično stanje, smatramo da nije dokazano ono što se mom branjeniku stavlja na teret i da ima elemenata za ukidanje prvostepene presude”, kazala je Slavica Bajić, braniteljica optuženog Babića.

 
Slobodan Perić, branilac Škrbića, rekao je da je proširivanje optužnice Tužilaštva BiH i “žurba” Sudskog vijeća da završi glavni pretres naštetila Odbrani njegovog branjenika, te da jedan od članova Vijeća nije mogao obavljati tu funkciju jer je izabran na mjesto tužioca.

“Smatram da je Odbrana Milorada Škrbića dokazala da on nije učestvovao u ovom djelu i molim Vijeće da ovu presudu ukine”, rekao je branilac Perić.

Odbrana Jankovića također smatra da je prvostepeno vijeće Suda BiH načinilo “brojne propuste” i donijelo “tešku presudu” za Jankovića.

“Odbrana je iz kontakta sa porodicom Jankovića došla do saznanja da on nije imao povjerenja u Vijeće Suda BiH i da zbog toga nije došao na izricanje presude. Odbrana predlaže da Apelaciono vijeće preinači presudu i oslobodi Jankovića ili da zakaže novi pretres kako bi se saslušali i novi svjedoci”, rekao je Ranko Dakić, branilac Jankovića.

 
Optuženi Janković nije se pojavio ni na obrazloženju ove žalbe.     

 
Na ovom ročištu, Odbrana Radakovića, kojeg je prvostepeni sud oslobodio krivice za zločin na Korićanskim stijenama, kazala je kako smatra da on “nije doprinio izvršenju djela” za koje ga Tužilaštvo tereti, ali da će svoj odgovor detaljnije iznijeti na narednom ročištu.
 

Nastavak suđenja zakazan je za 4. oktobar ove godine, za kada je planirano da svoju žalbu na prvostepenu presudu obrazloži Odbrana Stojnića.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.