Posjeta logoru Trnopolje

 

Udruzenje Prijedorcanki “Izvor” i udruzenja logorasa Prijedor92 i Kozarac pozivaju sve gradjane Prijedora da obiljeze osamnaestu godisnjicu od kad je odlukom Kriznog štaba opštine Prijedor uspostavljen koncentracioni logor Trnopolje.

O logoru Trnopolje je svjetska javnost saznala 5. augusta 1992. godine kada je ITN objavila televizijske snimke izmučenih logoraša iza bodljikave žice. Okupacione vlasti u Prijedoru su nekoliko objekata pretvorili u mjesto patnje i užasa. Ovo je bio logor dječijeg plača.

Osnovnu školu su pretvorili u dječiji logor kroz čiju agoniju je prošlo na hiljade prijedorskih mališana. I bebe su ovdje bile logoraši, čak i nerođene koje su ovdje došle na svijet.

 

 

Tribunal u Hagu je u presudi Milomiru Stakiću utvrdio da je ovo bio logor silovanja.

Noću su odavde odvodili djevojke i žene i silovali ih. Čak i jednu trinaestogodišnju djevojčicu. Silovatelj je bio i komandant logora Slobodan Kuruzović. On je i poslije toga sve do svoje smrti radio u prijedorskim obrazovnim ustanovama.

Kroz ovaj logor je prošlo više od dvadeset hiljada ljudi, žena, djece, staraca. Tretirali su ih kao stoku. Morali su napustiti svoje kuće da bi ovdje gladovali, vršili nuždu u iskopanim rupama, spavali na otvorenom.

Izmučena tijela logoraša čije su snimke odavde u svijet poslali hrabri britanski novinari promijenili su sliku karaktera rata u Bosni i Hercegovini. Jasno se vidjelo da u Prijedoru to nije bio rat već brutalan pokolj i mučenje desetina hiljada civila.

 

 

Mučenje je ovdje bilo sistematsko, bespomoćni ljudi su maltretirani bez ikakvog povoda.

Srpski vojnici su zatočenike tukli palicama za bejzbol, željeznim šipkama, kundacima, rukama i nogama – svime što bi im palo šaka. 

Odavde su ih odvodili na radne obaveze i tamo likvidirali, odvodili su ih na ispitivanja sa kojih se nikada nisu vratili.

Odavde je krenuo i konvoj 21. augusta sa kojeg je izdvojeno i nad provalijom ubijeno više od 200 logoraša.

Kao krajnji čin poniženja okupacione vlasti Prijedora su organizovale konvoje i u zagušljivim vagonima i šleperima protjerivali civile pljačkajući im sve što su imali i generacijama stvarali. Vojnici, policajci, Crveni krst, transportna preduzeća, izvršne vlasti… svi su oni bili veoma dobro organizovani u zajedničkom zločinačkom poduhvatu etničkog čišćenja.

Posjeta logoru smrti u Trnopolju orgnizovati ce se u srijedu

26.maja 2010.godine u 11:00h

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.