HUTBA POVODOM 24. MAJA

 

HVALA ALLAHU GOSPODARU SVIH SVJETOVA, SALAVAT I SELAM NEKA JE NA POSLANIKA MUHAMMEDA A.S., NA NJEGOV ROD I ASHABE, TE NA SVE NAŠE PLEMENITE ŠEHIDE!

Poštovana i cijenjena braćo i sestre!

Nalazeći se na pragu 24. maja, kojeg mi u Kozarcu obilježavamo u želji da se podsjetimo na početak tragične prošlosti našeg naroda, današnja hutba je pomenutom i posvećena i bit će danas pročitana u svim kozaračkim džematima.

Svima nam je poznato da se agresorska ruka nad našom pitomom kozaračkom dolinom nadvila prije 18. godina upravo na 24. maj. Od tada su počela masovna ubijanja, silovanja, maltretiranja i protjerivanja. Od tada naš narod prolazi kroz najgore patnje i stradanja.

Nama vjernicima, koji smo svjesni dunjalučke prolaznosti svih stvari, jedina su utjeha riječi našeg gospodara Allaha dž.š. u kojima nam se savjetuje i obećava:

‘O vjernici, tražite sebi utjehu u obavljanju namaza! Allah je doista na strani strpljivih. …  Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom, i time što ćete gubiti imetke i živote, i ljetine, a ti obraduj strpljive, one koje kada ih zadesi neka nedaća govore: Mi smo Allahovi i mi ćemo se  njemu vratiti. Njih čeka oprost od  Gospodara njihova i oni su na pravome putu.” (Bekare, 153-157)

Međutim, sve se nekako nadoknaditi može, ali životi najmilijih koje je val agresorske mržnje zauvijek odnio ne može nikako da bude nadomješten. Ali vjerniku njegova vjera ponovo nudi utjehu i kad su u pitanju oni kojih među nama više nema.

Allah dž.š. kaže: ”Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovom putu izginuli! Ne, oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga, radosni zbog onoga što im je Allah od dobrote svoje dao i veseli zbog onih koji im se još nisu pridružili, za koje nikakva straha neće biti i koji ni za čim neće tugovati, radovat će se Allahovoj nagradi i milosti i tome što Allah neće dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici.” (Ali-Imran, 169-171)

Vidite braćo i sestre, Allah dž.š. nas upozorava da ne smatramo svoje šehide mrtvima jer život njihov nije okončan dunjalučkom pogubijom od strane njihovih i naših dušmana. Naprotiv, oni žive u izobilju i rahatluku, radosni zbog onoga s čim ih je počastio Uzvišeni Allah dž.š., ali ujedno i radosni zbog onoga što očekuje one koji su iza njih ostali da žive na dunjaluku sabureći zbog gubitka svojih najmilijih. 

Nasuprot nas i naših šehida stoje oni kojima životi naših najmilijih nisu bili sveti. To su oni što su i bez najmanjeg razloga bili spremni nedužnog i nevinog da ubiju.

Takvi su najveće zlo počinili i najdublje rane koje nikada neće zarasti na srcima mnogih uplakanih ostavili. A da su samo svjesni, a nisu, koliku su nepravdu sami sebi nanijeli.

Uzvišeni Allah dž.š. kaže: ”Onaj ko jednog nedužnog čovjeka ubije, kao da sve ljude na zemlji poubijao.”

Zamislite braćo i sestre, za jedanog nedužnog kazna kod Allaha dž.š. će biti velika kao da je sve ljude na ovom dunjaluku poubijao, pa treba li mu veća propast od tog.

Zato, ne kaharite se kad čujete kako male dunjalučke kazne budu presuđene onima što desetine ljudskih života oduzeše. Allahova je i nagrada i kazna najpreča! Zato se sjetite Allahovog suda za koji On sam veli:

Na Dan kada protiv njih budu svjedočili jezici njihovi, i ruke njihove, i noge njihove za ono što su uradili.”; “Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na Dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: “Da sam, bogdom, zemlja ostao.”

Na kraju, poštovana braćo i sestre, ne zaboravimo svoje dužnosti spram našim šehidima. Ne zaboravimo da je naša dužnost da o njihovim porodicama povedemo računa i da im barem, koliko je to moguće, život olakšamo, a ne da im ga mi još dodatno pogoršavamo.

Pored toga, naši šehidi zaslužuju da ih se sjećamo. A to sjećanje treba da bude mnogostrano. Prije svega, mlađe naraštaje koji ih nisu zapamtili treba da o njima učimo i da im istinu o njima prenosimo. U tom pogledu treba da im i mezaristane što češće sa svojom djecom zijaretimo.

Na kraju, naša je dužnost da ta mezarja dostojnim naših najmilijih i uredimo. Da ta mjesta budu ogledalo našeg poštovanja prema našim šehidima. Zbog toga, braćo i sestre, dajmo svoj doprinos u izgradnji turbeta za sve naše šehide koje je u fazi izgradnje na Šehidskom mezarju. Još uvijek je mnogo naših džematlija koji se nisu uključili u ovu akciju.

Znajmo da je naša dužnost i obaveza spram naših šehida da se udružimo i da ih na ovaj način dostojanstveno obilježimo. Akcija za prikupljanje sredstava je u toku i svi se možemo u nju uključiti dajući svoj dobrovoljni prilog kod džematskih balagajnika u svakom kozaračkom džematu, te u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice u Kozarcu.

Na kraju, molimo Allaha dž.š. da nas uput na pravi put i da nam na budućem svijetu podari društvo naših šehida u džennetskim naseljima!

Glavni imam:
Amir ef. Mahić

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.