Održana skupština udruženja ”17. viteška krajiška brigada”

 

U subotu 17. aprila u Sanskom Mostu u sali stare gradske vijećnice na Trgu ljiljana održana je skupština udruženja „Sedamnaesta viteška krajiška brigada“. Rezimirani su rezultati rada u proteklom periodu te prezentiran plan rada za 2010. godinu.

U toku 2009. godine održano je osam sjednica upravnog odbora ovog udruženja koje je formirano s ciljem da njeguje i baštini tekovine slavne 17. Viteške krajiške brigade te se bori za status njenih pripadnika u mirnodposkom periodu.

Istaknuto je kako su u proteklom periodu prigodnim manifestacijama i sadržajima obilježeni značajni datumi vezani za ratni put ove proslavljene armijske jedinice koja je za zasluge u odmbrambeno oslobodilačkom ratu odlikovana ordenom „Zlatni ljiljan“.

Prema riječima predsjednika udruženja, bivšeg komandanta jedinice i penzionisanog generala, Fikreta Čuskića, jedan od glavnih zadataka u toku ove kalendarske godine je štampanje i izdavanje monografije o Sedamnaestoj.

Istaknuto je kako će udruženje u narednom periodu uložiti značajnije napore na planu borbe za društveni status bivših pripadnika ove armijske jedinice. Također, istaknuto je kako se očekuje značajnija pomoć u radu udurženja sa svih nivoa vlasti te istaknuto kako ni izbliza do sada nije bila dovoljna očekivanoj.

Na sjednici usvojen je izvještaj o radu u protekloj te plan rada u tekućoj kalendarskoj godini.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.