Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

”Ja ću sigurno oprostiti onome ko se pokaje  i uzvjeruje i dobra djela čini, i koji zatim na Pravom putu ustraje.” (Taha, 82)

Nema sumnje da svaki razuman čovjek, čije je srce ispunjeno imanom, želi biti jedan od onih koje Allah voli. Ali, da li smo uzeli u obzir uzroke (sebebe) kako bi nas Allah zavolio?

Da li se trudimo i činimo dobra djela kako bismo dospjeli do te deredže da nas Allah voli, ili su to samo puste želje neradnika?

Nije čudno da se Allah, s.v.t., voli jer On to zaslužuje, jer je On taj koji nas je stvorio i podario nam neizmjerne blagodati, ali je čudo da On Uzvišeni voli Svoje robove. Nije čudno da slabašan voli Silnog, niti da stvorenje voli Stvoritelja, nego da Stvoritelj nebesa i Zemlje voli slabašno stvorenje.

Kaže Uzvišeni Allah, dž.š.:

”O vjernici, ako neko od vas od svoje vjere otpadne – pa, Allah će sigurno umjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole…” (El-Maide, 54.)
                                                            
Prvo što je Allah, s.v.t., spomenuo jeste da će ih On voljeti.

Zaista su se za Allahovu ljubav i naklonost natjecali i žrtvovali iskreni i oni koji su imali jasan cilj u svom životu. Jedne prilike Allahov Poslanik, alejhis-selam, obznanio je ashabima radosnu vijest: “Sutra ću predati bajrak čovjeku kojeg vole Allah i Njegov Poslanik i koji voli Allaha i Njegova Poslanika”, pa se kod svakog od prisutnih pojavila želja da on bude taj kome Allahov Poslanik, a.s., svjedoči ljubav od Allaha i Njegova Poslanika. Sutradan su svi ustreptalih srca gledali ko je taj sretnik kome će se dati bajrak, pa je Allahov Poslanik upitao: ”Gdje je Alija ibn Ebi Talib?” Znači, taj sretnik bio je Alija, radijallahu anhu.

Allah nam u Kur`anu govori kako voli Musaa, alejhis-selam:

”I na tebe sam bacio ljubav od Mene i da rasteš pod okom Mojim.” (Taha, 39.)
                                                                   
Kaže Ibn Abbas u tefsiru ovog ajeta: ”Allah ga je zavolio i učinio ga je voljenim kod ljudi.”

Tako ga je Allah, s.v.t., izbavio iz svih nedaća i spasio od svih smicalica koje su mu pripremane. Kada pogledamo život Musaa, alejhis-selam, od samog njegovog rođenja, vidjet ćemo da je bilo puno iskušenja, pa tako dok je još bio dojenče, Allah, s.v.t., naređuje njegovoj  majci da ga stavi  u kovčeg i spusti u more, koje ga nosi Allahovom naredbom do faraonovog dvora na kojem se odgaja upravo pred očima najvećeg silnika i naredbodavca Musaovog ubistva. Šta je to to je izbavilo Musaa, alejhis-selam, od faraonovog noža? Uistinu to je ta Allahova ljubav prema njemu.

UZROCI ALLAHOVE LJUBAVI

U Allahovoj Knjizi i u Poslanikovim hadisima spomenuti su razlozi Allahove ljubavi. Neki od tih razloga su sljedeći:

1.TAKVA – BOGOBOJAZNOST

Kaže Allah, dž.š.: ‘‘A jest! Samo onoga ko obavezu svoju ispuni i bude bogobojazan Allah voli.” (Ali Imran, 76.)

2.TEVEKKUL – OSLONAC NA ALLAHA

Kaže Allah, dž.š.: ‘‘A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega.” (Ali Imran, 159)
                                                            
3.SABUR (STRPLJIVOST) KOJI SE DIJELI NA:

-sabur u pokornosti Allahu,
-sabur od činjenja grijeha,
-sabur na iskušenjima koja zadese čovjeka

Kaže Uzvišeni Allah: ”A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili, pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahovom putu snalazile, i nisu posustajali niti se predavali, a Allah voli strpljive – saburljive.” (Ali Imran, 146)
                                                            
4.PRAVEDNOST

Pravda prema svim ljudima, uglednim i slabašnim, bogatim i siromašnim, prema muslimanima i prema nemuslimanima.

Kaže Allah, s.v.t.: ”A ako im budeš sudio, sudi im pravo jer Allah voli pravedne.” (El-Maide, 42.)
                                                               
5.TEVBA – POKAJANJE

Puno se kajati Allahu za učinjene grijehe i tražiti oprosta  za to i ne vraćati se činjenju istih.

Kaže Allah s.v.t.: ”Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.” (El-Bekare, 222)
                                                             
6.SLIJEčENJE PRAVOG PUTA – KUR'ANA I SUNNETA

Slijeđenje Poslanika, alejhis-selam, i upute s kojom je došao u svim sferama života.

Kaže Uzvišeni Allah: ”Reci: ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti! A Allah prašta i samilostan je.” (Ali Imran, 31)
                                                                
7.OBAVLJANJE NAFILA

Nakon što se izvrše farzovi, puno činiti nafile.

Kaže Uzvišeni Allah u hadisi-kudsijju koji prenosi Ebu Hurejre od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.:

Kaže Uzvišeni Allah: ”Ko neprijateljuje sa Mojim dobrim robom – evlijom – Ja sam mu obznanio rat; ničim mi se Moj rob ne može bolje približiti kao sa nafilama, a Moj rob će mi se približavati nafilama sve dok ga ne zavolim…” (El-Buhari)
                                                          
8.ZUHD – SKROMNOST  NA  DUNJALUKU

Kaže Poslanik, alejhis-selam: ”Budi skroman na dunjaluku, pa će te Allah voljeti, kloni se onog što je kod ljudi, voljet će te ljudi.” (Ibn Madže)
                              
ZNAKOVI  ALLAHOVE  LJUBAVI   PREMA STVORENJIMA

1. Ispravno postupanje u svim situacijama -daleko je od svega što Allah Uzvišeni ne voli.

2.Uslišavanje dova kod Allaha, s.v.t.

Kaže Uzvišeni u hadisi-kudsijjju:

”Ničim mi se bolje Moj rob ne može približiti kao sa onim što sam Mu kao farz propisao, a Moj rob će Mi se približavati sve dok ga ne zavolim, a kad ga zavolim, bit ću njegov sluh kojim sluša, vid kojim gleda, ruka kojom uzima, noga kojom hoda; pa ako šta od Mene zatraži, dat ću mu, a ako kod Mene zatraži utočište, zaštitit ću ga.” (El-Buhari) Tj. neće slušati osim što Allah voli, niti će gledati ono to On ne voli, neće svojom rukom uzimati haram, niti će sa svojom nogom koračati ka haramu.

3.Bit će prihvaćena njegova djela i  riječi

Kaže Poslanik, alejhis-selam: ”Kada Allah zavoli roba, pozove Džibrila pa mu kaže: ‘Zaista Ja volim tog i tog roba pa ga i ti zavoli’,pa ga zavoli Džibril, a zatim Džibril pozove stanovnike nebesa pa im kaže: ‘Allah je zavolio tog i tog roba pa ga volite’,pa  ga zavole, a zatim bude prihvaćen među ljudima na Zemlji.” (Muttefekun alejhi)
 
Stoga, tražimo put ka Allahovoj ljubavi kroz ibadete koje nam je On propisao kako bismo bili od sretnih  na dunjaluku i ahiretu.

Kaže Uzvišeni: ”Ja ću sigurno oprostiti onome ko se pokaje  i uzvjeruje i dobra djela čini, i koji zatim na Pravom putu ustraje.” (Taha, 82)
 
I na kraju, svaka zahvala pripada samo Allahu, dž.š.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.